login leden

downloaden

titelbescherming van interieurarchitecten

Titelbescherming voor de interieurarchitect is van belang om die kwaliteit en deskundigheid te waarborgen en opdrachtgevers en consumenten duidelijkheid te bieden. Advies van het College van Rijksadviseurs aan de ministers van EZ, OCW en BKZ Titelbescherming van interieurarchitecten

 

werken met een interieurarchitect
Deze brochure geeft inzicht in het werk en de werkwijze van de interieurarchitect. Het is bedoeld voor mensen die overwegen een interieurarchitect in te schakelen voor een woon- of werkomgeving.
Werken met een interieurarchitect.pdf

 

opdracht aan een interieurarchitect
Deze brochure beschrijft hoe een opdracht aan een interieurarchitect tot stand komt en over welke onderwerpen afspraken moeten worden gemaakt. Opdrachtgevers weten zo wat ze van een interieurarchitect mogen verwachten en tegen welke voorwaarden. Het bevat een stappenplan, een opdracht- of offertebrief en een voorbeeldcontract.
Opdracht aan een interieurarchitect.pdf

vind een interieur­architect

vind een IA

word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid