login leden

titelbescherming

wet op de architectentitel 

 

Op 1 oktober 1988 trad de Wet op de architectentitel (WAT) in werking. Deze wet regelt een systeem van titelbescherming door de instelling van een architectenregister. Met de op 1 januari 2011 in werking getreden wijzigingswet is de titelbescherming geactualiseerd en aangevuld. Het systeem van titelbescherming houdt in dat alleen degene die als architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect staat ingeschreven in het architectenregister, de betreffende titel mag voeren. Aan inschrijving stelt de wet opleidings- en beroepservaringseisen. Bureau Architectenregister verstrekt op verzoek verklaringen omtrent de kwalificaties van ingeschrevenen. De wet kent Bureau Architectenregister de bevoegdheid toe in rechte te vorderen dat onrechtmatig titelgebruik gestaakt wordt. Deze bevoegdheid kent de wet ook toe aan de ingeschrevenen, de beroepsorganisaties en aan belangenorganisaties van eindgebruikers van de goederen en diensten die ingeschrevenen leveren. De volledige tekst vind u hier.

 

 

 

Een bureau mag een titel in of bij de bureaunaam voeren als ten minste de helft van het bestuur onder deze titel staat ingeschreven in het architectenregister. Een bureau dat aan deze voorwaarde voldoet mag in of bij de bureaunaam de titel combineren met de naam van een persoon die is ingeschreven in het architectenregister.

 

doelstellingen wet architectentitel

 

1) Kwaliteitsborging:

Waarborgen dat de vormgevers van onze leefomgeving (architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect) aan een erkende instelling zijn opgeleid en over voldoende beroepservaring beschikken.

 

2) Bescherming van opdrachtgevers:

Indien de opdrachtgever een in het architectenregister ingeschreven ontwerper inschakelt, dan mag hij of zij ervan uit gaan dat deze beschikt over voldoende deskundigheid om de opdracht naar behoren uit te voeren.

 

3) Implementeren van Europese regelgeving ter bevordering van het grensoverschrijdend werken:

Doordat de opleidings- en beroepservaringseisen in de Wet op de architectentitel gerelateerd zijn aan EU-normen, wordt het grensoverschrijdend werken van architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect vergemakkelijkt.

 

Op weg naar titel architect of interieurarchitect:

 

Voor iedereen die na 31 december 2014 een diploma heeft behaald aan een erkende opleiding geldt de verplichte beroepservaringperiode voordat hij of zij kan worden ingeschreven in het architectenregister en de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin­ en landschapsarchitect en interieurarchitect mag voeren. Voor meer informatie over de omgang met reeds opgedane beroepservaring, kijk hier.

Het Bureau Architectenregister in Den Haag beheert het register. Ga hier naar de site.

 

 

 

Dit zijn de interieuropleidingen die toegang geven tot het Architectenregister. Deze opleidingen staan opgesomd in De Nadere Regeling.

 

Kort samengevat hebben houders van een Masterdiploma van de volgende opleidingen toegang:

Interieurarchitectuur aan de Gerrit Rietveld academie

Interieurarchitectuur aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten

Interieurarchitectuur aan Avans Hogeschool Breda

Interieurarchitectuur aan de Hogeschool der Kunsten Den Haag

Interieurarchitectuur aan de Hogeschool Zuyd Maastricht

Interieurarchitectuur aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Interior Architecture & Retail Design, afgegeven door de Hogeschool Rotterdam

 

Andere routes naar registratie? al relevante praktijkervaring? en wens om ingeschreven te worden?

 

Een examen met als einddoel het behalen van de titel en inschrijving in architectenregister is ook mogelijk. Hierbij is minimaal 7 jaar relevante praktijkervaring als ontwerper vereist. Meer informatie vind je hier.

 

Ben je al ingeschreven onder een andere titel maar wil je ook ingeschreven worden als interieurarchitect? Hierbij dien je al ingeschreven te zijn op basis van een Masterdiploma en is minimaal 7 jaar relevante praktijkervaring als ontwerper vereist. Hier vind je alle informatie.

 

In bezit van buitenlands diploma?

 

Alle informatie over diploma erkenning, vind je hier.

 

vind een interieur­architect

vind een IA

word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid