login leden

mentoren en beroepservaringsperiode

mentoren

 

de meerwaarde van een mentor

Pas afgestudeerde bachelor- en masterstudenten van een erkende kunstacademie kunnen ook lid worden van de bni.

 

Een lidmaatschap heeft een groot aantal voordelen, denk aan vergroting van je netwerk, het opdoen van kennis, diverse kortingen maar ook het kunnen delen van ervaringen met andere bni leden.  Deze lidmaatschapsvorm heet kandidaat lidmaatschap en is er voor de eerste vier jaar na de opleiding.

 

We kunnen je voor deze vier jaar een mentor aanbieden. Een mentor is een bni-lid dat al enige jaren ervaring heeft en dus goed de weg weet binnen het vakgebied en jou kan begeleiden. Hoeveel en hoe weinig dat is, is volledig aan jou en uiteraard ook afhankelijk van de wijze waarop jij de vereiste beroepservaring gaat invullen. Met een bni lidmaatschap ben je verzekerd van een mentor en dus van het feit dat je je hier tijdens je beroepservaring geen zorgen meer om hoeft te maken!

 

Maar naast een mentor wil je natuurlijk ook werkervaring opdoen. En ook hierin kan de bni je helpen. We hebben een netwerk van bedrijven en interieurarchitecten. Op deze manier willen we waarborgen dat je zonder zorgen twee jaar lang een ervaringsplek hebt. Dit kan één plek zijn, maar ook meerdere plekken, dit laatste zorgt juist ook weer voor een breed palet aan ervaringen.

 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met één van de medewerkers van de bni door te mailen naar: info@bni.nl of te bellen naar 020-7372362.

 

beroepservaringsperiode

 

Ben je in opleiding tot architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect en studeerde je na 31 december 2014 af? Dan is de volgende informatie voor jou van belang. Vanaf afstudeerdatum 1 januari 2015 ben je namelijk verplicht om na het afronden van je masteropleiding eerst twee jaar beroepservaring op te doen voordat je je kunt inschrijven in het architectenregister en dus de titel architect mag voeren. Dat geldt ook voor de titel stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect.

 

De verplichting tot een tweejarige beroepservaringperiode is in 2010 opgenomen in de Wet op de architectentitel. De wijze waarop de beroepservaringperiode moet worden doorlopen is uitgewerkt door Bureau Architectenregister in de Regeling beroepservaringperiode. Gedurende het opstellen van de regeling zijn er consultatieronden en een landelijke bijeenkomst georganiseerd waarin de concept-regelingen zijn gepresenteerd en bediscussieerd, de zogenoemde ‘BEP on tour’. Een deel van de feedback is in de regeling verwerkt.
Na goedkeuring van de Regeling Beroepservaringperiode door de verantwoordelijke bewindslieden van BZK, ELI en OCW is deze op 19 december 2012 gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Bureau Architectenregister heeft de informatie voor studenten, docenten en andere geïnteresseerden samengevat in een folder. Klik hier voor meer informatie.

 

Klik hier om de site Beroepservaringperiode te bezoeken.

vind een interieur­architect

vind een IA

word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid