login leden

mentoren en beroepservaringsperiode

mentoren

 

de meerwaarde van een mentor

Pas afgestudeerde bachelor- en masterstudenten van een erkende kunstacademie kunnen ook lid worden van de bni.

 

Een lidmaatschap heeft een groot aantal voordelen, denk aan vergroting van je netwerk, het opdoen van kennis, diverse kortingen maar ook het kunnen delen van ervaringen met andere bni leden.  Deze lidmaatschapsvorm heet kandidaat lidmaatschap en is er voor de eerste vier jaar na de opleiding.

 

We kunnen je voor deze vier jaar een mentor aanbieden. Een mentor is een bni-lid dat al enige jaren ervaring heeft en dus goed de weg weet binnen het vakgebied en jou kan begeleiden. Hoeveel en hoe weinig dat is, is volledig aan jou en uiteraard ook afhankelijk van de wijze waarop jij de vereiste beroepservaring gaat invullen. Met een bni lidmaatschap ben je verzekerd van een mentor en dus van het feit dat je je hier tijdens je beroepservaring geen zorgen meer om hoeft te maken!

 

Maar naast een mentor wil je natuurlijk ook werkervaring opdoen. En ook hierin kan de bni je helpen. We hebben een netwerk van bedrijven en interieurarchitecten. Op deze manier willen we waarborgen dat je zonder zorgen twee jaar lang een ervaringsplek hebt. Dit kan één plek zijn, maar ook meerdere plekken, dit laatste zorgt juist ook weer voor een breed palet aan ervaringen.

 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met één van de medewerkers van de bni door te mailen naar: info@bni.nl of te bellen naar 020-7372362.

 

beroepservaringsperiode

 

Sinds 1 januari 2015 ben je verplicht om na het afronden van je masteropleiding eerst twee jaar beroepservaring op te doen voordat je je kunt inschrijven in het architectenregister en dus de titel architect mag voeren. Dat geldt ook voor de titel stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect.

 

Deze verplichting is in 2010 opgenomen in de Wet op de architectentitel. De wijze waarop de beroepservaringperiode moet worden doorlopen is uitgewerkt door Bureau Architectenregister in de Regeling beroepservaringperiode.

 

Klik hier om de site Beroepservaringperiode te bezoeken.

 

De Beroepservaringsperiode kan via een zelfstandige (individuele) route óf via een geïntegreerd programma doorlopen worden:

  1. zelfstandige (individuele) route
  2. geïntegreerd programma: PEP Professional Experience Program

vind een interieur­architect

vind een IA

word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid