login leden

bij- en nascholing

Op grond van artikel 27a van de Wet op de architectentitel zijn degenen die staan ingeschreven in het architectenregister verplicht hun vakkennis op peil te houden door jaarlijks ten minste zestien uur bij- en nascholing te volgen. De verantwoordelijkheid voor de naleving ligt bij de ingeschrevene zelf. Bureau Architectenregister heeft niet de bevoegdheid dit te controleren. Wel moet in het kader van de informatieplicht worden verklaard dat bij- en nascholingsactiviteiten zijn gevolgd. Mensen die staan ingeschreven in meer dan één discipline dienen per discipline minimaal zestien uur aan bij- en nascholing te besteden. In de cao is onder meer de individuele (kennis)ontwikkeling van medewerkers geregeld. De cao geldt voor bureaus/werknemers waar de cao van toepassing is verklaard in de arbeidsovereenkomst en dit zijn sowieso alle BNA bureaus en verwante sectoren die de cao voor architectenbureaus vrijwillig volgen.

 

passende activiteiten
In de regeling bij- en nascholing (pdf:  Regeling Bij- en Nascholing) staat aangegeven welke activiteiten passend zijn. Cursussen, lezingen, workshops en excursies tellen mee, maar ook een literatuurstudie of het schrijven van een artikel in een vaktijdschrift kan meetellen. Alle bij- en nascholingsactiviteiten die vermeld staan op de website van het Bureau Architectenregister voldoen aan de eisen en tellen mee. Daarnaast is met de zusterorganisaties (BNO, BNSP, NVTL) afgesproken dat leden elkaars bij- en nascholingsaanbod mogen volgen tegen korting. Onder agenda op deze site zie je ook activiteiten die passend zijn.

 

actueel aanbod aangemeld bij bureau architectenregister

 

oproep bij- en nascholingsactiviteiten
Aanbod voor bij- en nascholing (cursussen, workshops en activiteiten) speciaal voor interieurarchitecten kunnen aangemeld worden op info@bni.nl.

 

foto: Circo

vind een interieur­architect

vind een IA

word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid