login leden

downloaden

titelbescherming 

Titelbescherming voor de interieurarchitect is van belang om die kwaliteit en deskundigheid te waarborgen en opdrachtgevers en consumenten duidelijkheid te bieden. Titelbescherming van interieurarchitecten

 

consumentenregeling 2013
(Dit is de aangepaste versie van 2006)
De Consumentenregeling bevat de algemene voorwaarden consument-architect en legt de wederzijdse verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect vast. Het heeft de voorkeur de voorwaarden integraal toe te passen. Ze vormen immers een samenhangend geheel en de verzekering van de beroepsaansprakelijkheid van de architect is erop afgestemd. Indien er toch van moet worden afgeweken dan dient dat duidelijk in de overeenkomst te zijn vermeld. In dat geval moet de architect een kopie daarvan aan zijn verzekeraar sturen. In de overeenkomst wordt de Consumentenregeling 2013 van toepassing verklaard. De regeling wordt door de architect als bijlage bij de overeenkomst aan opdrachtgevers overhandigd.

CR_2013

 

losse onderdelen CR 2013
CR_2013_alg_voorwaarden
CR_2013_checklist_architect
CR_2013_vragen_en_antwoorden
CR_2013_taakbeschrijving
CR_2013_investeringskosten
CR_2013_modelovereenkomst

 

de Nieuwe Regeling 2011
De DNR, de algemene branchevoorwaarden voor architecten- en ingenieursdiensten, is vernieuwd. De DNR is opgesteld door NLingenieurs en de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en is de beste regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers.

De Nieuwe Regeling 2011 is de opvolger van de DNR 2005. De herziening van de regeling heeft geresulteerd in inhoudelijke wijzigingen, duidelijkere formuleringen en een betere aansluiting op bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Nieuw is het tweesporige aansprakelijkheidsregime in artikel 15. Bij het aangaan van de overeenkomst moeten adviseur en opdrachtgever kiezen voor een aansprakelijkheid van € 1.000.000,- of  € 2.500.000,-. De Standaardtaakbeschrijving (STB 2009) is al in 2009 herzien en sluit naadloos aan bij de DNR 2011.

 

Rechtsverhouding_DNR2011_juli2013_NED herziene versie 2013
Toelichting_op_DNR2011_juli2013_NED herziene versie 2013

Model basisopdracht DNR: MBo_DNR2011

Tekstvergelijking DNR 2005-2011
Raampolis DNR 2011
Wijzigingsdocument_Herziening_DNR_2011

 

The New Rules DNR 2011 ENGLISH.pdf revised version 2013
Explanatory notes DNR 2011 ENGLISH.pdf revised version 2013

vind een interieur­architect

vind een IA
  1. word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid