login leden
nieuws  04-07-2024 

Update Stimuleringsfonds juli, augustus en september 2024

Naast de reguliere openstaande regelingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, te vinden op de subsidiepagina, heeft het fonds de volgende oproepen open staan.

 

De deadlines voor juli, augustus en september:

Komende weken sluiten onder meer de volgende regelingen en oproepen:

9 juli: Open Oproep Climate justice

26 augustus: Open Oproep Over grenzen

12 september: Open Oproep Arita

12 september: Open Oproep Jatiwangi art Factory

 

 

 

 

Open Oproep Climate justice

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt in Nederland gevestigde ontwerpers, makers en collectieven uit om – in samenwerking met een (of meerdere) buitenlandse partner(s) in landen in Afrika – een voorstel in te dienen voor een project rondom klimaat(on)rechtvaardigheid. Met inzet van ontwerp levert het samenwerkingsproject een bijdrage aan bijvoorbeeld een lopend onderzoek, actuele initiatieven en/of aan groeiende discoursen over klimaat(on) rechtvaardigheid. Indienen kan tot 17.00 uur CET op 9 juli 2024.  Meer informatie klik hier.

 

 

 

Open Oproep Over grenzen

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt (ruimtelijk) ontwerpers uit om met relevante samenwerkingspartijen ontwerpend onderzoek te doen naar grensgebieden en bewustzijn te creëren over het indelings- en verdelingsvraagstuk dat onderdeel is van het geografische karakter van de grensgebieden. Het doel is om vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid op verschillende schaalniveaus te komen tot nieuwe, grensoverstijgende perspectieven die helpen de toekomst in deze gebieden vorm te geven. De sluitingsdatum is 26 augustus 2024. Meer informatie klik hier.

 

 

 

Open Oproep Arita

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds bieden in de zomer van 2025 en het najaar van 2025 twee werkperioden aan in Arita, in de Japanse keramiekregio Saga. Ben je ontwerper of kunstenaar en wil je hiervoor in aanmerking komen? Dien dan uiterlijk 12 september 2024 een voorstel in bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie of het Mondriaan Fonds. Meer informatie klik hier.

 

 

 

Open Oproep Jatiwangi art Factory

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie biedt in het voorjaar en najaar van 2025 twee residency-periodes aan bij Jatiwangi art Factory (JaF) in Indonesië. De oproep staat open voor ontwerpers, architecten en spatial practitioners die tanah (aarde, klei, land, bodem, grond) willen onderzoeken in relatie tot de lokale gemeenschap van Jatiwangi. De werkperiodes van elk twee maanden bieden professionals de kans om onderzoek te verrichten naar de veelzijdige betekenis van tanah en nieuw werk te creëren met een focus op (de onderlinge samenhang tussen) het landschap van de regio, de gemeenschappen rondom JaF en de lokaal aanwezige grondstoffen. Tanah speelt een belangrijke rol in de sociale cohesie van Jatiwangi en JaF. Zowel de regio als het collectief van kunstenaars, dat aan de residency-plek is verbonden, zijn nauw verweven met een lange geschiedenis van keramiekproductie. Dien je voorstel uiterlijk 12 september 2024 in. Meer informatie klik hier.

-

vind een interieur­architect

vind een IA
  1. word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid