login leden
nieuws  24-06-2020 

Updates tweede noodpakket COVID19

30 juni 2020

De TVL – opvolger TOGS – kan tot en met 30 oktober aangevraagd worden. Ondernemers uit architecten-, ontwerp- en modebranche kwamen niet in aanmerking voor TOGS omdat deze SBI-codes niet zijn opgenomen in de regeling. Voor de TVL-regeling gelden deze codes weer. Een lobby van o.a. BNA richt zich nu op een oproep om omzetverlies als hoofdcriterium te nemen bij de TVL-regeling i.p.v. de SBI-codes.

 

24 juni 2020

Met het zomerreces voor de deur stuurt de taskforce culturele en creatieve sector vandaag een brief aan de Tweede Kamer met nieuwe cijfers over de verwoestende effecten van de coronacrisis voor de sector en een schets met contouren van een herstelplan voor de culturele en creatieve sector. De brief is gericht aan een zeer brede groep Kamerleden: woordvoerders cultuur, binnenlandse zaken, economische zaken, sociale zaken, financiën, met afschriften aan de bewindslieden OCW, BZK, EZK, SZW en Financiën. Lees de brief hier terug:

 

Brief taskforce Herstelplan voor culturele en creatieve 24 juni 2020

 

Lees hier het artikel uit Volkskrant van vandaag terug.

 

Op donderdag 12 maart 2020 kondigde het kabinet aan dat vanwege coronamaatregelen de theaters, musea, bioscopen en andere culaskforce opgericht met de koepels: Creatieve Coalitie, Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur, het Erfgoedplatform en Kunsten ’92. Aan de taskforce zijn ook toegevoegd de VVTP (Vereniging Vrije Theater Producenten), de VVEM (Vereniging van Evenementenmakers), de Federatie Auteursrechtbelangen en de Popcoalitie. Een groot aantal brancheorganisaties, beroepsverenigingen en ondersteunende instellingen is aangesloten bij de werkzaamheden van de taskforce.

Op woensdag 24 juni om 16.00 uur geven leden van de taskforce een update. Wat is de actuele problematiek in de sector? Welke steun is nu nodig en wat is het perspectief? Wat zijn de stappen richting het cultuurdebat in de Tweede Kamer op 29 juni? Je kunt je hier aanmelden.

 

12 juni 2020

 

In de TOGS zijn definitief geen aanpassingen meer te verwachten. Wel loopt onderzoek naar ingediende incorrecte SBI-codes door.

Lees hier de brief van Mona Keijzer.

 

5 juni 2020

 

Now 1.0 wordt 2.0. De tijdelijke noodmaatregel wordt met vier maanden verlengd. De essentie blijft vrijwel gelijk. NOW 2.0 steunt werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% met als doel zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Aanvragen kan vanaf 6 juli. Alle informatie lees je op de site van SFA.

 

 

28 mei 2020

 

Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Kabinet, werkgevers en werknemers zijn dit overeengekomen omdat dit tijd geeft om afspraken te maken die het land ook op lange termijn helpen. Het bericht lees je hier terug.

 

27 mei 2020

 

Vandaag is de brief van minister Van Engelshoven (OCW) verschenen waarin zij uitwerkt hoe zij het extra steunpakket van 300 miljoen voor de culturele en creatieve sector gaat verdelen. Het nieuwsbericht en haar brief vind je hier terug.

 

 

26 mei 2020

 

De Taskforce Creatieve en Culturele sector heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van het op 20 mei bekend gemaakt steunpakket. Lees deze brief over o.a. een steunpakket met meer maatwerk lees je hier terug:

Reactie taskforce culturele en creatieve sector op tweede steunpakket 26 mei 2020  

 

20 mei 2020:

 

Vanmiddag heeft het kabinet het tweede economische noodpakket bekendgemaakt.

De belangrijkste maatregelen voor werkenden in de creatieve en culturele sector op een rij gezet door @Creatieve Coalitie

 

1. Voor zzp’ers wordt de tozo-regel verlengd. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Wel wordt een partnerinkomenstoets ingevoerd, zeer tegen de zin van de vakbonden. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

2. Een ondernemer die minstens 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

3. Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing. Deze regeling gaat TOFA (Tijdelijke Overbrugging Flexibele Arbeidskrachten) heten.

4. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor een omscholingsfonds, ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners. Dit crisisprogramma ‘NL leert door’ moet ervoor zorgen dat mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.

5. De TOGS wordt vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Bedrijven die 30% of meer omzetverlies hebben en die tot de sectoren van de TOGS behoren kunnen, onder voorwaarden, maximaal €20.000,- aan tegemoetkoming in hun vaste lasten ontvangen.

Tot slot. Het kabinet zal bezien of onderdelen van de nog langduriger gesloten sectoren, zoals de grote podia/theaters, die in ieder geval tot 1 september gesloten blijven, maar ook daarna naar verwachting te maken krijgen met forse beperkingen – gesteund en op weg geholpen kunnen worden naar nieuwe verdienmodellen, zo nodig met behulp van pilots.

 

Alle informatie kun je nalezen op deze website van de rijksoverheid. Daar vind je ook de Kamerbrief, waarin de maatregelen door het kabinet worden toegelicht.

 

-

vind een interieur­architect

vind een IA
  1. word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid