login leden
nieuws  04-07-2023 

Terugblik symposium Women in Architecture

 

Tekst: Elise Zoetmulder

 

Vrijdag 16 juni vond het symposium ‘VROUWEN IN ARCHITECTUUR’ plaats. Dit naar aanleiding van de lancering van het gelijknamige boek van NAi Booksellers welke ruimte geeft aan onderbelichte stemmen in de architectuur en poogt om zo de architectuurgeschiedenis inclusiever te maken. De publicatie ‘VROUWEN IN ARCHITECTUUR’ zet aan tot een nieuwe manier van kijken, onderzoeken en bespreken. Tijdens het symposium hebben we deze nieuwe manier van kijken toegepast via lezingen, panelgesprekken en interactieve gespreksessies met het publiek.

 

 

 

Zo vertelde Catja Edens over haar onderzoek naar archieven om zo de bijdrage van vrouwen aan het licht te brengen. Door het beeld van de geschiedenis completer te maken wordt bijgedragen aan de meerstemmigheid van het vakgebied. Waardoor een nieuwe discussie ontstaat omtrent de betekenis van het vak (interieur)architect en wat een succesvolle carrière definieert.

 

 

 

Tijdens de panelgesprekken was te voelen dat het thema verschillende generaties en achtergronden bindt. Ook kwam in de discussie de hoop naar voren dat een inclusieve werkwijze bij kan dragen aan het oplossen van de grotere problematiek zoals bijvoorbeeld de klimaat crisis. Want daarbij is denken vanuit een collectief op basis van gelijkheid belangrijk terwijl nu vaker het individuele belangen nagestreefd wordt.

 

Dit streven naar gelijkheid hoeft niet te betekenen dat we allemaal met spandoeken moeten te demonstreren, juist het informele gesprek speelt een grote rol. Het is toe te passen in je dagelijks leven door je mini-activistisch op te stellen en ongelijkheid op informele wijze aan te kaarten of je in te zetten als rolmodel voor het vakgebied. De dag werd afgesloten op een hoopvolle noot, de beweging die is ingezet zorgt al voor meer opschudding richting een inclusievere samenleving en werkomgeving.

 

 

Bestel het boek HIER

 

-

vind een interieur­architect

vind een IA

word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid