login leden
nieuws  09-05-2021 

Terugblik BEP Stevie Wesdorp

Stevie Wesdorp, interieurarchitect bij Concrete

HKU – Spatial design – propedeuse jaar, Thomas more Mechelen – interieurvormgeving, HKU master –  interieurarchitectuur,  BEP – zelfstandige route

Concrete projecten: NENI – restaurant, CitizenM – hotel, Oikoa – massagesalon

 

 

Tijdens mijn master aan de HKU was ik er al zeker van dat ik vervolg wilde geven aan mijn opleiding. Vanaf het moment dat ik werkzaam was bij Concrete, heb ik het startgesprek voor mijn BEP direct aangevraagd; ik wilde na mijn studie mijn kennis verbreden en afmaken waaraan ik was begonnen. Daarnaast gaf de BEP mij de gelegenheid om de zoektocht van mijn positie in het vakgebied en mijn verdere carrière te exploreren. Tevens gaf het mij extra diepgang in mijn eigen groei en ontwikkeling als interieurarchitect. En tenslotte geeft de titel erkenning, zodat ik mezelf beter kan positioneren in het vakgebied.

 

Tijdens mijn master heb ik vooral onderzoekend leren ontwerpen. De BEP heeft mij geholpen om het gehele ontwerp- en uitvoeringstraject te doorlopen. Ik sta nog aan de start van mijn carrière en dit bood mij de mogelijkheid om kennis te maken met alle facetten van het vakgebied.

 

De BEP-periode heb ik wisselvallig ervaren. Naast een fulltime werkweek met deadlines had ik niet altijd de motivatie om nog tijd te besteden aan de BEP; het vergt veel discipline en tijd. De BEP heeft mij ertoe gezet na te denken over mijn dagelijkse werkzaamheden en daar was weinig ruimte voor tijdens een drukke werkweek. Dit reflectieproces was soms moeizaam, met name omdat ik vooral bezig was met het afvinken van de eindtermen. Doordat ik tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden niet vanzelfsprekend in aanmerking kwam met alle eindtermen, zoals bijvoorbeeld acquisitie en contractvorming en het aanvragen van vergunningen, maakte dit het nog uitdagender. Verder vond ik het soms lastig om mijn ervaringen onder de juiste eindterm te plaatsen en te vertalen naar de competenties.

 

Mijn mentor was tevens werkzaam bij Concrete, maar ondanks deze constructie heeft hij mij geholpen om breder te kijken naar mijn eigen ontwikkeling dan enkel mijn werkzaamheden binnen Concrete. Zijn begeleiding heeft ervoor gezorgd dat ik tot de realisatie kwam om mijn BEP-traject anders aan te pakken; op dat moment ben ik
de eindtermen anders gaan interpreteren en heb het enkel als leidraad gebruikt. Deze verandering heeft ertoe geleid dat ik meer stil ging staan bij wat ik nu echt belangrijk vind en mee wil nemen voor mijn toekomst. De BEP heeft me een overzicht opgeleverd van mijn kwaliteiten en valkuilen binnen het bureau.

 

Het is waardevol om mijn ontwikkeling af te kunnen lezen aan mijn POP; de POP is in de loop van het traject aanzienlijk veranderd. De gesprekken met het architectenregister heb ik als prettig ervaren. De begeleiding van de commissie is, met name tijdens het start- en tussengesprek, kritisch, maar zeer behulpzaam. Naast de begeleiding van mijn mentor heeft deze sturing mij in de juiste richting gestuurd.

 

De BEP heeft mij geholpen om het maximale uit mezelf te halen. Ik kan wel stellen dat ik aanzienlijk ben gegroeid op zowel persoonlijk als op werkgebied. Het waren leerzame jaren, waarin ik kennis heb kunnen opdoen van bijna alle facetten binnen het vakgebied. Na een terugblik op de deze periode kan ik concluderen dat de BEP mij weldegelijk verder heeft gebracht in mijn visie voor de toekomst en dat ik trots ben op de prestaties die ik heb behaald.

-

vind een interieur­architect

vind een IA
  1. word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid