login leden
nieuws  04-07-2023 

Terugblik symposium Women in Architecture

 

Tekst: Elise Zoetmulder

 

Vrijdag 16 juni vond het symposium ‘VROUWEN IN ARCHITECTUUR’ plaats. Dit naar aanleiding van de lancering van het gelijknamige boek van NAi Booksellers welke ruimte geeft aan onderbelichte stemmen in de architectuur en poogt om zo de architectuurgeschiedenis inclusiever te maken. De publicatie ‘VROUWEN IN ARCHITECTUUR’ zet aan tot een nieuwe manier van kijken, onderzoeken en bespreken. Tijdens het symposium hebben we deze nieuwe manier van kijken toegepast via lezingen, panelgesprekken en interactieve gespreksessies met het publiek.

 

 

 

Zo vertelde Catja Edens over haar onderzoek naar archieven om zo de bijdrage van vrouwen aan het licht te brengen. Door het beeld van de geschiedenis completer te maken wordt bijgedragen aan de meerstemmigheid van het vakgebied. Waardoor een nieuwe discussie ontstaat omtrent de betekenis van het vak (interieur)architect en wat een succesvolle carrière definieert.

 

 

 

Tijdens de panelgesprekken was te voelen dat het thema verschillende generaties en achtergronden bindt. Ook kwam in de discussie de hoop naar voren dat een inclusieve werkwijze bij kan dragen aan het oplossen van de grotere problematiek zoals bijvoorbeeld de klimaat crisis. Want daarbij is denken vanuit een collectief op basis van gelijkheid belangrijk terwijl nu vaker het individuele belangen nagestreefd wordt.

 

Dit streven naar gelijkheid hoeft niet te betekenen dat we allemaal met spandoeken moeten te demonstreren, juist het informele gesprek speelt een grote rol. Het is toe te passen in je dagelijks leven door je mini-activistisch op te stellen en ongelijkheid op informele wijze aan te kaarten of je in te zetten als rolmodel voor het vakgebied. De dag werd afgesloten op een hoopvolle noot, de beweging die is ingezet zorgt al voor meer opschudding richting een inclusievere samenleving en werkomgeving.

 

 

Bestel het boek HIER

 

nieuws  20-06-2023 

Ontwerpkracht inspireert en verbindt voor Nederland

Verbeeldingskracht als onmisbare schakel tussen het maatschappelijk debat en bestuurlijke besluitvorming

 

.
Op 6 juli gaan we op de Dag van de Ontwerpkracht met minister De Jonge in gesprek over de lange termijnkeuzes die in de nieuwe Nota Ruimte landen. Hoe staan keuzes voor de lange termijn in relatie tot actuele opgaven? Naast de presentatie van Wat als .. – verkenningen naar de verbeelding van Nederland in 2100 wordt in verschillende inhoudelijke masterclasses wordt verder ingegaan op actuele nationale, regionale en lokale opgaven. De dag vindt plaats in het Theater Zuidplein in Rotterdam.

 

Nederland staat voor grote transities die effect hebben op de ruimte in ons land. Hoe zorgen we voor samenhang en integrale ruimtelijke kwaliteit bij deze grote verbouwing van Nederland? Een jaar na de lancering van Platform Ontwerp NL en Mooi NL is op vele fronten gewerkt aan de ruimtelijke toekomst van Nederland.

 

Hoe zien de ruimtelijke puzzels eruit? Waar staan we en hoe verenigen we alle belangen op nationale, regionale en lokale schaal. Lukt het om de lange termijn doelstellingen en opgaven terug te brengen in de plannen van vandaag en morgen? En hoe kunnen we ontwerpend onderzoek positioneren in het maatschappelijk debat en de bestuurlijke besluitvorming.

De ontwerpende disciplines hebben zich gebundeld voor meer slagkracht. De vraag is dus niet óf, maar wanneer we de stedelijke toekomst kunnen vormgeven. En dat is waar we het met de bezoekers van de Dag van de Ontwerpkracht graag over willen hebben.

 

De Dag van de Ontwerpkracht wordt georganiseerd door het Platform Ontwerp NL (NVTL, BNSP, BNA, BNI, Koninklijke NLingenieurs, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Vereniging Deltametropool). Registreren kan hier, leden van de organiserende verenigingen hebben gratis toegang.

 

Sprekers

 

Hermineke van Bockxmeer (concerndirecteur Stadsontwikkeling, gemeente Rotterdam) heet ons welkom in Rotterdam.

Adriaan Geuze (landschapsarchitect en eigenaar, West 8) trapt af met een kritische beschouwing de grote opgaven. Maken we wel de juiste keuzes, geven we het geld wel uit aan de goede dingen en is er nog hoop?

 

Platform Ontwerp NL presenteert de eerste integrale ‘What-if’ verkenningen (uitgevoerd door I-moss, MVRDV, Feddes Olthof) over hoe Nederlandse stedelijke regio’s er in 2100 uit kunnen zien. Geen utopieën of dystopieën, maar wel doordachte educated guesses, als experimenten van verbeelding.

 

Welke keuzemomenten liggen er voor ons om daar te komen en waar zal ontwerpkracht het verschil kunnen maken? Met minister Hugo de Jonge reflecteren we op de uitkomsten en hoe en waar dit een weerslag zal vinden in de aanstaande Nota Ruimte.

 

Maurits de Hoog (stedenbouwkundige) geeft inzicht de golf van ontwerpverkenningen van de afgelopen jaren. Wat kunnen we leren van al deze plannen, visies, perspectieven, verkenningen en trendscenario’s? Welke aanknopingspunten biedt het voor toekomstige keuzes?

 

Prijsuitreiking: vorig jaar kreeg minister Hugo de Jonge de eerste bokaal uitgereikt namens het Platform Mooi NL. De bokaal wordt ieder jaar uitgereikt aan een persoon die vanuit zijn of haar professie zich heeft ingezet voor het positioneren en stimuleren van ontwerpkracht. Ook dit jaar zal de trofee worden uitgereikt aan een persoon die we als vakgemeenschap zeer erkentelijk zijn voor de bijdrage aan de ontwerpkracht in Nederland.

 

Laat je inspireren en praat zelf ook mee over de toekomst van Nederland in de Masterclasses:

 

Op waterbasis: wat betekent het als we water en bodem echt sturend maken?
Met Stijn Koole (landschapsarchitect en partner, BoschSlabbers), Anne Loes Nillissen – Defacto, Marco Hoogvliet (adviseur stedelijk water en bodemsystemen, Deltares), Anne van Kuijk (adviseur Omgevingskwaliteit, provincie Noord-Brabant), Arjan Koomen (senior beleidsmedewerker Landelijk Gebied, Ministerie I&W), Chris Mudde (procesleider gebiedsontwikkeling, Hoogheemraadschap van Rijnland), Bertram de Rooij (senior onderzoeker Ontwerpend Onderzoek, WUR) en Jan Janse (senior adviseur Landschap en Cultuurhistorie, Staatsbosbeheer en bestuurslid, NVTL).

 

Onvoltooid verleden tijd: wat is de toekomst van naoorlogse wijken?
Met Simone Rots, directeur International New Town Institute en Michelle Provoost (uitvoerend directeur, International New Town Institute) een onvoltooid project, Mei van Eeghen (senior Stedenbouwkundige, Amsterdam) Tuinwijk Nieuw-West, Arie Lengkeek (programmamaker, urbanist en curator, Commongrounds), Anton Zoetmulder (architect, Zoetmulder), Fenna Haakma Wagenaar (hoofdontwerper, gemeente Amsterdam) en Jeroen Dirckx (partner, stedenbouwkundige en architect, KCAP), Paul Gerretsen (Agent Vereniging Deltametropool) en Shera van den Wittenboer (landschapsontwerper, landschapshistoricus en bestuurslid NVTL).

 

Groen groeit mee: hoe gaan verstedelijking en landschapsontwikkeling hand in hand in de Utrechtse regio?
Met Paul Roncken (provinciaal adviseur Ruimtelijke Kwaliteit, provincie Utrecht), Anne-Mette Andersen (eigenaar / directeur, AM Landskab) en Marieke Theeuwen (senior beleidsadviseur, provincie Utrecht) en ontwikkelende partijen, de Provincie Zuid Holland, OKRA en Jan Janse (senior adviseur Landschap en Cultuurhistorie, Staatsbosbeheer en bestuurslid NVTL.

 

Dorps verdichten: hoe hou je maat?
Met Jorrit Noordhuizen (landschapsarchitect en eigenaar, Polyfern), Eva Hexspoor (stedenbouwkundige, Ruimtevolk), Martijn Oosterhuis (adviseur Ruimtelijk Erfgoed, RCE), Edith Wouters (artistiek coördinator, AR-TUR), Martijn van der Mark (beleidsadviseur Creatieve Industrie en Media, gemeente) en Shera van den Wittenboer Shera van den Wittenboer (landschapsontwerper, landschapshistoricus en bestuurslid NVTL).

 

De rivier als motor voor kwaliteit in de stad Rotterdam
Met Pieter de Greef (senior Planoloog, gemeente Rotterdam) over het principe van de rivier als getijdenpark, Albert van Eer (landschapsarchitect, Stadsontwikkeling Rotterdam) over plan Rijnhaven, Marit Janse (landschapsarchitect en projectleider, De Urbanisten) over plan Keilehaven, Mechteld Oosterholt (strategisch adviseur, gemeente Rotterdam), Mattijs van Ruijven (hoofd stedenbouwkundige, Stadsontwikkeling Rotterdam), gemeente Rotterdam en Noël van Dooren (landschapsarchitect en provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit, provincie Zuid-Holland) en Jan Janse (senior adviseur Landschap en Cultuurhistorie, Staatsbosbeheer en bestuurslid NVTL.

 

Regionaal perspectief: hoe bereik je integraliteit?
Met Luc van Doesum (programmamanager klimaatadaptatie regio Noord-Limburg), Heleen Mollema (planoloog gemeente Den Haag) en Arjan van de Lindeloof (landschapsarchitect provincie Zuid-Holland), Lieke Potten (programmamanager Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg) en Peter Pol (ruimtelijk strateeg gemeente Den Haag), Bertram de Rooij (senior onderzoeker Ontwerpend Onderzoek, WUR) en Jan Janse (senior adviseur Landschap en Cultuurhistorie, Staatsbosbeheer en bestuurslid, NVTL).

En nog veel meer ….

 

Locatie
Theater Zuidplein is de ultieme locatie voor deze dag met informatie over het project Hart van Zuid, en mogelijkheden voor excursies naar Wielewaal, Feijenoord City of een rondje Hart van Zuid.
Dagvoorzitter:
Andrea van Pol

 

Georganiseerd door:
De Dag van de Ontwerpkracht wordt georganiseerd door het Platform Ontwerp NL (NVTL, BNSP, BNA, BNI, Koninklijke NLingenieurs, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Vereniging Deltametropool)
Mede mogelijk gemaakt door
Ministerie van BZK, Gemeente Rotterdam, Heijmans, AM.

 

Programma:

08.30 – 09.00 Inloop
09.00 – 10.15 Openingsprogramma en keynote spreker Adriaan Geuze
10.15 – 10.30 Pauze
10.30 – 12.00 Masterclasses ronde 1
Keuze uit:
Onvoltooid verleden tijd: wat is de toekomst van naoorlogse wijken?
Regionaal perspectief: hoe bereik je integraliteit?
De rivier als motor voor kwaliteit in de stad
12.00 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.45 Masterclasses ronde 2
Keuze uit:
Op waterbasis: wat betekent het als we water en bodem echt sturend maken?
Groen groeit mee: hoe gaan verstedelijking en landschapsontwikkeling hand in hand in de regio?
Dorps verdichten: hoe hou je maat?
14.45 – 15.00 Pauze
15.00 – 15.45 Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge
15.45 – 16.15 Prijsuitreiking
1 6.15 – 17.00 Grip op de golf van Verkenningen – Maurits de Hoog
17.00 – 18.00 Borrel

nieuws  09-06-2023 

NOOK thema drawing cover wedstrijd

(tekening: Elise Zoetmulder)

 

 

 

Het thema van het komende Nook nummer is Drawing. Dit nummer is gewijd aan de architectonische tekening. Voor interieurarchitecten en -ontwerpers zijn tekeningen het medium waarin ze het te bouwen object ontwerpen, het in 2D tekenen wat later werkelijkheid wordt als driedimensionaal object. De redactie van Nook, het magazine van bni en AINB, roept alle interieurarchitecten en -ontwerpers in Nederland en België op om een tekening in te sturen van een interieur – het liefst gerealiseerd. Ook niet leden en studenten kunnen deelnemen.

 

De tekening mag een ruwe schets op een servet, een plattegrond of een axonometrie zijn gemaakt met schrijf- en tekengerei naar keuze. De Nook redactie kiest uit de inzendingen een winnende tekening uit die wordt geplaatst op de cover van Nook thema Drawing. Dit nummer komt eind september 2023 uit en verschijnt in Nederland en België.

 

Formaat: staand formaat 297x230xmm

 

Mail jouw tekening uiterlijk op 22 augustus naar nook@bni.nl

 

Vermeld naam, email, telefoonnummer en vertel kort iets over het werk wat jij graag op de cover zou zien.

 

 

 

NB) NOOK bestellen kan hier

 

 

 

nieuws   

Graduation Shows ’23

 

Zoals ieder jaar kan het eind examen werk van deze lichting graduates weer bewondert worden. Doe een meet & greet en ondervindt de uitdagingen van dit jaar. Op deze pagina de mogelijkheden om het werk live (of soms besloten) te kunnen bekijken. Raadpleeg de sites van de opleidingen voor actuele updates.  Mail  info@bni.nl voor aanvullingen. Deze pagina wordt in juni regelmatig bijgewerkt.

 

 

 

Zwolle

Finals | Art & Design Zwolle

 

Master en Bachelor interieurarchitectuur en de Associate degree Interior Design

 

Ben jij klaar voor een inspirerende kunstervaring?

Kom dan naar de ArtEZ final 2023 en ontdek het talent van onze afstudeerders! Dit jaar transformeren we het oude Sophiaziekenhuis tot een adembenemende expositieruimte waar je versteld zult staan van hun werk. Zien we je daar?

 

Maar je klaar voor een geweldige tijd! Noteer 29 juni t/m 9 juli in je agenda en houd je ogen en oren open voor meer informatie. We kunnen niet wachten om je binnenkort te verrassen met meer details.

 

Deze expositie is onderdeel van het PROTO Art & Design Festival.

 

Voor details en bijzonderheden:

De verhalen achter het werk

ArtEZ finals

 

ArtEZRhijnvis Feithlaan 50 Zwolle

 

29 June 13:00 – 21:00
30 June until 2 July 13:00 – 19:00
3 July until 5 July closed
6 July until 9 July 13:00 – 19:00

 

foto masters door Nico van Maanen

 

 

 

Amsterdam

Gerrit Rietveld Academie

 

You are cordially invited to visit the Graduation Show 2023!

 

Opening ceremony
Wednesday 5 July, 17:00 hrs

Opening by Maaike Lauwaert

and DJ Ötzi 2

 

Open
Wednesday 5 July, 10:00-21:00 hrs

Thursday 6 July, 10:00-21:00 hrs

Friday 7 July, 10:00-21:00 hrs

Saturday 8 July, 10:00-21:00 hrs

Sunday 9 July, 10:00-16:00 hrs

 

The Gerrit Rietveld Academie is proud to present the work of 162 graduates in art and design in the Graduation Show 2023. The exhibition will take place from 5 to 9 July 2023 in the three buildings of the art academy in Amsterdam.

The Graduation Show provides a platform for students to share their graduation projects with the public, and it marks the beginning of an exciting new chapter in their lives as visual artists and designers.

From exuberant performances to thoughtful moments of reflection, the exhibition will engage and challenge visitors. The exhibition offers a wide range of forms of expression, including film, ceramics, glass, graphic design, text, drawing, painting, photography, textiles and more, and is accompanied by a series of events including performances and talks.

 

We look forward to welcoming you to the opening ceremony and/or the exhibition!

Free entry

 

#rietveldgraduationshow2023

 

Gerrit Rietveld Academie

Fred.Roeskestraat 96

1076 ED Amsterdam

 

 

 

 

 

Amsterdam

Sandberg Instituut Graduation Exhibition 2023

 

We are very happy to invite you to the upcoming graduation exhibition of The Sandberg Instituut which will take place over 3 days and 9 locations in Amsterdam between 9-11 June. We proudly present the work of 59 graduating students from our five main departments (Critical Studies, Design, Dirty Art Department, Fine Arts, and Studio for Immediate Spaces) and two temporary programs (Blacker Blackness and Ecologies of Transformation) at iets Graduation Exhibition 2023.

 

Graduates will be presenting their work to the public between Friday and Sunday 9-11 June, 11 am-9pm, at various location in Amsterdam.

 

Friday – Sunday 9 – 11 June

Across 7 venues

Opening hours and accessibility vary per location

 

https://sandberg.nl/

 

 

 

Den Haag

Royal Academy of Art The Hague

 

Graduation Show 2023

 

Graduation Show 2023

30 juni – 4 juli 2023

 

During the annual Graduation Show from June 30 to July 4, the works of more than 200 graduates can be seen. The corridors and classrooms of the KABK are transformed into exhibition spaces in which young international artists and designers show with their work how they look at the outside world, how they react to it and how they position themselves.

 

Take a journey of discovery through the corridors of the KABK and get inspired by performances, illustrations, materials, graphic design, installations, photography, film, painting, objects and sound art.

Entrance to the Graduation Show is open and free for all.
Check the opening hours below.

 

Bezoekersinformatie: https://www.kabk.nl/agenda/graduation-show-2023

Opening hours

Friday 30 June (opening day)

Exhibition open: 17.00 – 21.00h

Saturday 1 July to Tuesday 4 July

Daily open: 11.00 – 20.00

 

Related events:

Preview day: Friday 30 June: 13.00 – 17.00 (upon invitation only)
Diploma ceremonies: Monday 3 & Tuesday 4 July

 

 

 

 

Maastricht

Academie Beeldende Kunsten Maastricht

 

Visit The Beginning 2023 | Graduation Show, 6 – 9 July

 

It all starts with . . .

Returning to the essence: showing the infinite  in the finite. In other  words, the arts should offer alternative way of looking at reality. It starts with imagination.

 

During this annual graduation exhibition, the graduates of the Maastricht Institute of Arts show how they look at the outside world, react and position themselves with different eyes. They invite the visitor to engage in conversation. The nature of the exhibited works varies from performance, installation, graphic design, illustration, photo, film, sound art, products, materials, object to theoretical reflection.

 

Official opening on Thursday 6 July:, 19.30h (Herdenkingsplein).
Followed by the Gilbert de Bontridder Prijs and Mique Eggermont Prijs ceremonies (De Stuers Ateliers).

 

• ​Friday 7 and Saturday 8 July: 10.00 – 20.00h
• ​Sunday 9 July: 11.00 – 18.00h

These programmes are participating:
Bachelor programmes Fine Arts, Fine Art and Design in Education, Interdisciplinary Arts, Design | Architecture and Interior | Design | Visual Communication and Master programme Scientific Illustration.

 

#TheBeginning2023

 

 

 

Utrecht

 

Interieurarchitectuur aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht: HKU Master Interior Architecture

 

Maak kennis met de nieuwe lichting Masters Interieurarchitectuur tijdens de MEET THE MASTERS TALKSHOW  op vrijdag 30 juni  van 16:00 uur tot 19:00 uur.

Tijdens deze talkshow bespreken we actuele afstudeerontwerpen in de thema’s:

– Verbinding & Verzachting
– Onderwijs van de toekomst
– Inclusiviteit
– Herwaardering
– Ervaring & Identiteit

Met natuurlijk in de hoofdrol onze afstudeerders!
Daarnaast is het tijd om hen te ontmoeten,  te netwerken, de afstudeerwerken op de expo te bewonderen  én er is een borrel aanwezig! Zien we je dan?

Locatie:
Gebouw M: Kanaalweg 50,
Utrecht

 

 

 

Rotterdam

 

MIARD Piet Zwart Instituut

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior Architecture: Research + Design afgegeven door de Hogeschool Rotterdam

 

Willem de Kooning Academie

Graduation Show – 5 – 8 jul

 

wdka_presents

 

The new generation artists, designers & educators

 

You are cordially invited to visit our Graduation Show from July 5-8, 2023.

 

During this event we proudly present the work of this year’s graduates, who are on the verge of a professional career in art, design, leisure and education.

BACHELOR GRADUATION SHOW

 

The Graduation Show is built on FIVE PHYSICAL PLATFORMS (exhibition, stage, workshop, store, film festival) and ONE ONLINE PLATFORM (Graduation Catalogue). Graduates have the opportunity to showcase their work in multiple platforms.

LOCATION & OPENING HOURS

 

Wednesday July 5, 2023 | 16.00 – 21.30 hrs.

From Thursday to Saturday July 6 – 9, 2023 | 11.30 – 21.30 hrs.

Wijnhaven 61 and Blaak 10 Rotterdam

 

Curious for more informations stories, practical information and the latest news? Keep and eye on this webpage and socials for updates in the upcoming months.

If you have a question regarding the Graduation Show, kindly reach our to Team Graduation Show at wdka.graduationshow@hr.nl

 

 

 

Rotterdam

Piet Zwart Instituut (maakt deel uit van Willem de Kooning Academie)

 

GRADUATION SHOW 2023

 

From June 29 – July 14, 2023 all the Master programs will be exhibiting a wide variety of work from students of Master Design, Education in Arts, Experimental Publishing, Fine Art, Interior Architecture: search + Design, and Lens-based Media. Fine Shows will take place at various venues through the city of Rotterdam. See below for the full program.

 

Dates & Locations:

Master Design – Thursday 6 July – Saturday 9 July – WdKA, Wijnhaven 61, 4th floor

Education in Arts – Friday July 7 – Saturday July 8 at Tent

Fine Art – Friday July 7 – Friday July 14 at Karel Doormanhof 45

Master Interior Architecture: Research + Design – Thursday 6 July – Wednesday 12 July – Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25

 

Look for a complete overview (and scroll down) at: https://www.wdka.nl/news-events/graduation-show-2023

 

 

 

 

 

Groningen

Hanzehogeschool Academie Minerva

 

Graduation Show FUTURE, 2022

Wat: Graduation Show 2023

Waar: De Toekomst, Scheemdermeersterweg 37, Scheemda
Wanneer: 17-22 June 2023

 

Na het succes van vorig jaar presenteren we voor de tweede keer 140 afgestudeerde kunstenaars, vormgevers en docenten van de bachelor- en masteropleidingen in voormalige strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda.

Deze nieuwe lichting professionals heeft hun creatieve talent en passie voor kunst, design en kunsteducatie tot uiting gebracht in een diverse en inspirerende verzameling werken. We bieden hen en alle verhalen die zij te vertellen hebben met trots een podium in de rijke setting van ons Gronings Erfgoed. Een speciale editie, want dit jaar is tevens het jubileumjaar van de Academie, die 225 jaar geleden werd opgericht als Academie in de Teken- Bouw- en Zeevaartkunde.

 

Opening zaterdag 17 juni 14.00

door Cora-Yfke Sikkema (burgemeester Gemeente Oldambt). Je bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

 

Openingstijden

Zaterdag 17 juni 14.00 – 20.00
Zondag 18 juni – woensdag 21 juni 12.00 – 20.00
Donderdag 22 juni 12.00 – 18.00

 

Meer informatie op: https://academieminerva.nl/nl/evenementen/7224/graduation-show-2023

 

 

 

 

 

Breda / Den Bosch

Presenting: Now Show 2023

 

We are thrilled to announce the Now Show 2023, Graduation Show of St. Joost School of Art & Design. The event will take place on 29 June – 2 July at our academies in Den Bosch and Breda.

 

Locations:
Breda: Beukenlaan 1 (academy location)
Den Bosch: Parallelweg 21-23 (academy location)

 

Our graduating class of ’23 are working hard to showcase their talents and creativity, and we believe that their work will leave you impressed and inspired. We think that our graduates will make a significant contribution to the art & design world and we would be honored to have you witness their debut. We are confident that you will enjoy the show and appreciate the hard work our students have put into their work. In the meantime we will keep you posted on the program and latest news.

 

We look forward to seeing you there. Save the date now: 29 June – 2 July 2023.

 

All the latest info: https://www.nowshow.nl/news/presenting-now-show-2023/

 

 

 

 

 

Deventer

Saxion / Jan des Bouvrie college

 

Traditioneel sluiten de studenten van de kunstopleiding Interior Design & Styling hun studie af met de meesterproef. Vol trots presenteren zij dan ook hun afstudeerwerken op 13 en 14 juli a.s. tijdens de XPO in de Lebuinuskerk in Deventer. De XPO bestaat uit een grote verscheidenheid van ruimtelijke ontwerpen met de handtekening van de aanstormende talenten op het gebied van interieurontwerp.

 

XPO Event

Op donderdag 13 juli is de expositie van 11.00 tot 17.00 gratis te bezoeken. Op vrijdag 14 juli vindt ’s ochtends de feestelijke diplomering van de exposerende studenten plaats. Vervolgens zal het XPO Event plaatsvinden. Dit jaar is het thema Ambacht & Materiaal en omvat een interactief en inspirerend programma voor alle interieurdesign professionals.

 

Laat je inspireren!

Textielarchitect Samira Boon zal een gastlezing geven. Deze internationaal erkende ontwerper haalt haar inspiratie uit originele origami en heeft een studio in zowel Amsterdam als Tokyo. Daarnaast bestaat het programma uit experiences waarbij je actief betrokken wordt om het vakmanschap van de interieurontwerper te beleven. Hoe? Dat blijft nog een verrassing!

 

Programma XPO Event

16.15 uur Inloop& welkom gasten/mensen vanuit HBS / IDS

16.30 uur Start programma XPOsure

16:35 uur Opening door Jan Siebers & Gaetana Ferla

16:50 uur keynote speaker Samira Boon [materiaal/ambacht]

17:35 uur vragenronde vanuit het publiek

17:47 uur gespreksronde:  / experiences

18.30 uur Einde inhoudelijk programma. Ter afsluiting zal er een borrel zijn, waarbij ook voor de inwendige mens wordt gezorgd.

 

Je bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen, welke wordt afgesloten met een borrel en volop ruimte om te netwerken met vakgenoten. Aanmelden kan via dit formulier tot 12 juli (voor het diner tot 6 juli).

 

Saxion Next | Jan des Bouvrie Academy | Interior Design & Styling – Deventer

 

 

 

 

HMC

 

Het HMC is regelmatig startpunt voor het doorlopen van opleidingen op weg naar de titel. Lees hiervoor ook de verhalen op weg naar de titel op deze pagina. HMC stelt dit jaar: “Onze studenten verdienen een lintje! Zij hebben de mooiste meesterwerkstukken gemaakt en laten dit zien tijdens de eindexamenexpositie met als thema Royal”.

 

Studenten van de locatie Amsterdam presenteren hun werk op 10 en 11 juli. Studenten van de locatie Rotterdam presenteren hun werk op 11 en 12 juli. Op beide locaties zijn de deuren geopend van 11.00 uur tot 21.00 uur.  

 

HMC Amsterdam
Arlandaweg 173-175
1043 HR Amsterdam
HMC Rotterdam
Erasmuspad 10
3052 KP Rotterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuws  08-06-2023 

BEP en PEP nieuws

 

Terugblik voorlichting

 

 

Op 10 mei vond  de voorlichting over de beroepservaringperiode plaats. In deze zgn BEP+PEP talk informeerden Bureau Architectenregister en PEP je over de twee routes. In de online bijeenkomst werd toegelicht wat het belang is van de titel en het verschil tussen de zelfstandige route en het geïntegreerde programma (PEP) werd uitgelegd. Ook deelden alumni van zowel de zelfstandige route als het geïntegreerde programma hun ervaringen en was er ruimte om vragen te stellen.

 

In onderstaande links kun je het eerste deel van deze voorlichting terugzien:

 

Presentatie 1: Jorrit Rosema, directeur Bureau Architectenregister – The importance of the Title –  (3 min)

Presentatie 2: Marilou Remmelts, coordinator BEP – De zelfstandige route (BEP) – (4 min)

Presentatie 3: Gerrit Schilder, PEP vakcoördinator architectuur – Het Professioneel Ervarings Programma (PEP) – (4 min)

 

Link naar alle video’s (13 min).

 

PEP start voortaan 1x per jaar

 

Het geïntegreerde Nederlandstalige programma PEP startte altijd twee keer per jaar maar stapt per 2024 over op academische jaren en zal het programma dan alleen nog in september starten. Aanmelden voor de PEP met start september ’23 start is nog mogelijk tot 1 juli a.s!

 

nieuws   

Avoid the hard stop

 Order NOOK here

 

 

With the first NOOK of this year, we kick off exuberantly. With extravagant, sophisticated, richly layered interior architecture and maximalist interiors.

Read the opening story here:

 

 

 

 

 

nieuws  01-06-2023 

Humanscale stelt zich voor

 

wie we zijn

 

Humanscale, opgericht in 1983, is pionier op het gebied van ergonomie en welzijn op de werkplek. Van stoelen tot verlichting tot technologische ondersteuning. Onze producten zorgen ervoor dat het werk van mensen zich aan hen aanpast, in plaats van andersom, en moedigen vrije en spontane beweging aan.

 

 

functie

 

Bij Humanscale zijn we van mening dat een goed ontwerp uitgaat van een functie en een duidelijk nut. Als een bepaald ontwerp een functioneel probleem eenvoudig en elegant oplost, dan zal de eruit voortvloeiende vorm altijd oprecht en tijdloos zijn. Vriend en legendarische ontwerper, Niels Diffrient, heeft 50 jaar lang een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we zitten.

 

 

eenvoud

 

Voor ons zijn eenvoud en gebruiksgemak de kern van functionaliteit. Ontwerpen voor eenvoud betekent het gebruik van minder onderdelen en minder materiaal, waardoor de functie zo gemakkelijk te gebruiken is dat het onzichtbaar is voor de gebruiker. Deze aanpak is beter voor de gebruiker, in die zin dat ze de functionaliteit van de stoel gebruiken zonder denken.

 

 

levensduur

 

Het is makkelijk om een product te maken dat er geweldig uitziet wanneer het voor het eerst uit de doos komt. Het is moeilijk om er een te maken die er nog steeds goed uitziet na jaren van intensief gebruik. Bewegende delen in onze monitorarmen zijn getest volgens extreme normen om een gemiddeld gebruik van 30 jaar te bereiken. Alle armen zijn gemaakt van 100% recyclebaar aluminium.

 

 

voorbij duurzaamheid

 

Bij Humanscale geloven we dat alles wat we creëren – van ons bedrijf tot aan onze producten – zelfvoorzienend moet zijn en een positieve impact moet hebben op mens en natuur. Humanscale is erkend als de eerste fabrikant die de volledige Living Product Challenge, een norm voor duurzame producten, heeft behaald en is founding member geworden van de NextWave, een initiatief om plastic uit onze oceanen te houden.

Ontdekken en ervaren waar wij voor staan en waarom je als architect betrokken wil zijn bij onze filosofie? Kom eens langs in onze showroom op de Veemkade in Amsterdam voor een heerlijke lunch!

 

Meer info op partnerpagina

 

Nieuws: Humanscale organiseert op 27 juni Beyond Sustainability in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Lees hier verder.

nieuws  17-05-2023 

Dag van de Ontwerpkracht 2023 in Theater Zuidplein

 

Hoe zorgen we voor samenhang en integrale ruimtelijke kwaliteit in de ruimtelijke transities van Nederland? Een jaar na de lancering van Platform Ontwerp NL en Mooi NL is op vele fronten door bureaus en adviseurs gewerkt aan de toekomst van Nederland. Veel is nog verkennend, maar vanuit de verbeelding zoeken we de dialoog. Hoe ziet NL er in 2100 uit? En wat betekent dit voor de keuzes in projecten en plannen die nu op de tekentafel liggen. Hoe komen de ruimtelijke puzzels eruit te zien?

 

De keynotes zijn inmiddels bekend:

 

Adriaan Geuze trapt af met een kritische beschouwing op het geheel. Maken we wel de juist keuzes, geven we het geld wel uit aan de goede dingen en is er nog hoop?

 

Stichting Ontwerp NL presenteert de eerste ‘What-if’ verkenningen (I-moss, MVRDV, Feddes Olthof) over hoe Nederlandse stedelijke regio’s er in 2100 uit kunnen zien. Geen utopieën of dystopieën, maar wel doordachte educated guesses, als experimenten van verbeelding. Welke aannames zijn er gemaakt, welke keuzemomenten liggen er voor ons om daar te komen en waar zal ontwerpkracht het verschil kunnen maken? Met minister Hugo de Jonge reflecteren we op de uitkomsten en hoe en waar dit een weerslag zal vinden in de aanstaande Nota Ruimte.

 

Maurits de Hoog geeft inzicht in het woud van toekomstplannen, lange termijnverkenningen en verbeeldingen van de afgelopen jaren. Ontwerpkracht te over, maar waar zit de samenhang en waar vallen de gaten in kennis of schaalniveaus?

 

Prijsuitreiking: vorig jaar kreeg de minister de eerste trofee uitgereikt, aan wie of aan welke organisatie zal dit jaar de eer te beurt vallen?

 

Laat je inspireren en praat zelf ook mee over de toekomst van Nederland in onze Masterclasses, met onderwerpen als:

Op waterbasis: wat betekent het als we water en bodem echt sturend maken?
Onvoltooid verleden tijd: wat is de toekomst van naoorlogse wijken?
Groen groeit mee: hoe gaan verstedelijking en landschapsontwikkeling hand in hand in de regio?
Dorps verdichten: hoe hou je maat?
Landschappelijke stad: hoe trek je natuur de stad in?
Regionaal perspectief: hoe bereik je integraliteit?
En nog veel meer ….

 

Locatie

Theater Zuidplein is de ultieme locatie voor deze dag met informatie over het project Hart van Zuid, en mogelijkheden voor excursies naar Wielewaal, Feijenoord City of een rondje Hart van Zuid.

 

Dagvoorzitter

Andrea van Pol

 

Georganiseerd door

De Dag van de Ontwerpkracht wordt georganiseerd door het Platform Ontwerp NL (NVTL, BNSP, BNA, BNI, Koninklijke NLingenieurs,Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Vereniging Deltametropool)

 

Mede mogelijk gemaakt door

Ministerie van BZK, Gemeente Rotterdam, Heijmans, AM.

 

Programma

08.30 – 09.00 Inloop

09.00 – 10.15 Openingsprogramma en KeyNote Adriaan Geuze

10.15 – 10.30 Pauze en zaalwisseling

10.30 – 12.00 Masterclasses ronde 1 (keuze uit nationaal, regionaal en lokaal niveau)

12.00 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.45 Masterclasses ronde 2 (keuze uit nationaal, regionaal en lokaal niveau)

14.45 – 15.00 Pauze en zaalwisseling

15.00 – 15.45 Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge

15.45 – 16.30 Prijsuitreiking en discussie

16.30 – 17.30 Borrel
Wees erbij!

Schrijf je in voor de Dag van de Ontwerpkracht – gratis voor leden van verenigingen die samenwerken in Platform Ontwerp NL waaronder bni.

 

Reserveer jouw ticket 

 

 

nieuws  15-05-2023 

Verzeker je tegen arbeidsongeschiktheid

Bijna de helft van alle zzp’ers in de culturele en creatieve sector heeft geen enkele voorziening voor arbeidsongeschiktheid. Soms zijn ze er nog niet aan toegekomen, vaak vinden zij het te duur. Met de regeling ‘Zelfverzekerd’ kun je als zzp’er in de culturele en creatieve sector vooralsnog tot eind juni een deel van je kosten voor een arbeidsongeschiktheidsvoorziening vergoed krijgen. Kom daarom nu in actie!

 

Is een arbeidsongeschiktheidsvoorziening de kosten en de moeite waard?

Als je vanwege ziekte niet kunt werken, kan je dan nog wel je rekeningen betalen? Uit een onderzoek van het CBS blijkt dat op dit moment bijna de helft van de zzp’ers in de culturele en creatieve sector geen enkele voorziening voor arbeidsongeschiktheid heeft. Een recent onderzoek onder de leden van de Creatieve Coalitie toont ook aan dat er nog een lange weg is te gaan: 69% van de respondenten heeft geen voorziening. De meest genoemde reden: het is te duur

 

 

Ruim twee derde van de aanvragers van Zelfverzekerd geeft aan minder dan € 100,- per maand kwijt te zijn aan een voorziening. Een klein deel betaalt zelfs minder dan € 50,- per maand. Die zijn soms ook nog fiscaal aftrekbaar. Je kunt daarnaast nog tot eind juni via ‘Zelfverzekerd’ een vergoeding krijgen voor een deel van jouw kosten. Misschien is een voorziening voor arbeidsongeschiktheid dus minder duur dan je denkt!

 

 

Vooruitblik: verplicht verzekeren

Veel zzp’ers vinden het ook ingewikkeld om een keuze te maken. Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een schenkkring heb je een vangnet voor het geval je langdurig niet in staat bent om te werken. Via een schenkkring, bijvoorbeeld een broodfonds, kan je reserves voor de kortere termijn regelen. Zzp’ers weten soms niet waar ze moeten beginnen of schuiven de taak voor zich uit. Sommige zzp’ers voelen tot nu toe geen urgentie omdat ze zelf al een spaarpot hebben. Maar de kosten van langdurige ziekte zijn vaak te hoog om op te vangen vanuit eigen spaargeld.

 

Het Kabinet heeft daarom besloten dat een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zzp’ers verplicht wordt. Alle werkenden, werkenden in loondienst én zelfstandigen, zijn dan straks verzekerd. Die verplichting is er nog niet, maar met de tegemoetkoming vanuit Zelfverzekerd is het nu wel een goed moment om in actie te komen. Bovendien zit een ongeluk in een klein hoekje, ook als je nog jong bent of je je fit voelt.

 

Tegemoetkoming kosten is tijdelijk

Zelfverzekerd is bedoeld om gericht te stimuleren dat zzp’ers zich gaan verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Je kunt de bijdrage aanvragen zodra jouw afsluiting van een voorziening rond is. De bijdrage bestaat uit een vergoeding van 50% van de maandelijkse kosten voor maximaal 12 maanden, met een maximum van €50,- per maand. Aanvragen kunnen vooralsnog tot en met eind juni 2023 worden ingediend. Ga daarom snel naar zelfverzekerd.oogvoorimpuls.nl om een aanvraag in te dienen en wees verstandig zelfstandig!

 

 


bni deelt dit als lid zijn van de Creatieve Coalitie

nieuws   

Open call tentoonstellingsontwerp Arcam

 

 

🔊 Unieke kans voor jonge ontwerpers
🔊 Ontwerp voor vaste opstelling is eenmalige kans
🔊 Geen ontwerp nodig in eerste ronde
🔊 Word mogelijk de nieuwe Arcam Architect in Residence #2 van 2023

 

Arcam roept architecten, interieurarchitecten, kunstenaars en tentoonstellingsbouwers op om een ontwerpvisie in te sturen voor een universeler toegankelijke vaste tentoonstellingsopstelling voor de galerie van Arcam.

 

De eerste ronde bestaat uit een korte tekst met een visie op de opgave (circa 400 woorden)

 

Deze Open Call vindt plaats in het licht van het Arcam jaarprogramma ‘Architectuur voor Iedereen’ met aandacht voor universeel ontwerp binnen de architectuurwereld.

 

De winnaar zal het ontwerp, al dan niet samen met een bouwer, uitvoeren. Als geselecteerde ontwerper is er de mogelijkheid om je te verbinden aan Arcam als Architect in Residence voor de periode juli-december 2023.

 

Architectuur voor Iedereen wordt financieel mede mogelijk gemaakt door @stimuleringsfonds Creatieve Industrie, @afk020 en de @gemeenteamsterdam.

 

Meer info lees HIER verder

 

nieuwere berichten - oudere berichten

vind een interieur­architect

vind een IA

word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid