login leden
nieuws  17-01-2024 

Oproep ontwerpers: Onze Plek – Gesprekken over leefomgeving

We leven in een tijd van grote veranderingen, die veel impact hebben op eenieders leefomgeving en gedrag. Dat baart zorgen, maar biedt ook kansen. Wat vinden mensen belangrijk bij de inrichting van hun woon- en werkomgeving? Welke waarde hechten ze aan monumenten, het landschap, culturele voorzieningen, de gebouwde omgeving, maar ook aan immaterieel erfgoed en culturele identiteit? Welke aanpassingen zijn de komende decennia nodig, en wie bepaalt dat? We zijn nieuwsgierig naar de stem van bewoners en gebruikers van specifieke plekken, en naar hun ideeën voor de toekomst ervan. Platform Ontwerp NL zoekt daarom zestien ontwerpers om met ze in gesprek te gaan.

 

Oproep voor 16 ontwerpers

 

CONTEXT

De ruimtelijke ordening van Nederland wordt momenteel opnieuw doordacht. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft daarom behoefte aan een inspirerende publicatie, die in tekst en beeld laat zien welk belang mensen hechten aan de cultuur van hun leefomgeving

De publicatie voedt de Nota Ruimte en het beleid binnen het ministerie van OCW, en inspireert gemeenten en andere (lagere) overheden om bewoners en gebruikers beter te begrijpen en de juiste beslissingen te nemen. Basis voor de publicatie zijn gesprekken met burgers. Om die gesprekken te voeren doen we een beroep op ontwerpers, want zij zijn bij uitstek in staat om verbinding tot stand te brengen tussen transitiedoelen en de bewoners en gebruikers van een gebied.

 

PLEK EN GROEP
We zoeken zestien ontwerpers om op evenzovele plekken de wensen en belangen in kaart te brengen van een groep bewoners of gebruikers. Denk aan carbidschieters, marktkooplui, tweedegeneratiemigranten, skaters, voetbalmeiden, praalwagenbouwers, expats, jongeren met een zuipkeet, rappers, line dancers, statushouders, hangouderen en ga zomaar door.

Behalve naar culturele variatie zoeken we nadrukkelijk ook naar geografische en sociaalmaatschappelijke spreiding.

 

VRAGEN
De ontwerpers gaan met een groep aan de slag. Heeft die groep een eigen plek? Deelt ze een plek, of zoekt ze er juist een? Wat is de (culturele) identiteit van die plek en staat die onder druk? Hoe belangrijk zijn gebouwen en het landschap? Hoe groot is die plek en hoe zit het met de wijdere omgeving? Welke culturele waarden moeten in de toekomst zeker behouden blijven? Hoe verhouden die waarden zich tot de grote veranderingen die we doormaken? Wat heeft de groep nodig om haar plek en identiteit verder te ontwikkelen? Wie hoort er bij die groep? En wat geeft ze terug aan haar omgeving?

 

VORM
De ontwerper organiseert een gesprek van twee tot drie uur met de groep die hij of zij zelf heeft aangedragen. Een groep heeft een grootte van zes tot twaalf deelnemers. In principe zal iemand van Platform Ontwerp NL bij het gesprek aanschuiven om mee te luisteren en te helpen als dat nodig is. De vorm van het gesprek is vrij en geeft ruimte aan de creativiteit van de ontwerper. Wij stellen een eenvoudige gespreksleidraad beschikbaar met een aantal hoofdvragen en een leidraad voor het verslag. Aan de hand daarvan voert de ontwerper het gesprek.

De ontwerper zorgt ervoor dat niet alleen wordt gepraat, maar ook getekend of verbeeld: op kaarten en plattegronden, in de vorm van schema’s, fotografie, collages of sfeerschetsen. Dit materiaal wordt na afloop verwerkt in een verslag in tekst en beeld. De deelnemers krijgen, naast de eindpublicatie, ook het verslag van hun eigen gesprek. Want het is de bedoeling dat de groep iets terugkrijgt voor haar inzet – namelijk ideeën voor een ruimtelijke toekomst van de plek die zij gebruiken.

 

HONORARIUM
Wij roepen alle ontwerpers op een groep aan te dragen. Sta je voor je werk in contact met een groep mensen die betrokken is bij een plek en die na zou willen denken over hun toekomst? Of heb je een groep in je hoofd die je middels een gesprek zou willen verkennen? Meld je aan!

Er is voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van het gesprek in de vorm van een (ruw) verslag in tekst en beeld een budget beschikbaar van 1.500 euro exclusief btw.

De criteria voor selectie zijn: culturele, geografische en sociaalmaatschappelijke spreiding en het profiel van de ontwerper (motivatie, ervaring, aanpak, methode).

 

INITIATIEFNEMERS EN TEAM
De opdracht voor Onze Plek komt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vereniging Deltametropool en Platform Ontwerp NL nemen de opzet en uitvoering van het project op zich. Journalist en ruimtelijk onderzoeker Tijs van den Boomen schrijft de publicatie.

 

PLANNING
De deadline voor de inschrijving is donderdag 1 februari 2024 om 12.00 uur. De selectie wordt donderdag 8 februari bekend gemaakt. Op vrijdag 9 februari is een digitale kick-off van 9.00 tot 10.30 uur.

 

De geselecteerde ontwerpers voeren de gesprekken tussen 15 februari en 15 maart. De gespreksverslagen (tekst en beeld) moeten binnen 2 weken na het gevoerde gesprek worden ingeleverd.

 

AANMELDEN

De aanmelding verloopt via de site van Platform Ontwerp lid Vereniging Delta Metropool. Lees hier verder.

-

vind een interieur­architect

vind een IA
  1. word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid