login leden
nieuws  01-05-2023 

Oproep: Experts ruimtelijk ontwerp gezocht   

Beeld uit: Ministerie vd maak @Zoetmulder

 

In aanloop naar de 2e Dag van de ontwerpkracht op 6 juli 2023 zoekt Platform Ontwerp NL naar experts en ruimtelijk ontwerpers met interesse in ontwerpend onderzoek, die tegen vergoeding* willen bijdragen aan de pilot van het platform. In deze pilot gaan drie duo’s lopende ateliers bezoeken, reflecteren ze op de betekenis van het ontwerpend onderzoek en bespreken ze hun bevindingen met een breder community of practice.

 

Platform Ontwerp NL is een initiatief van NVTL, BNSP, BNA, BNI, Koninklijke NLingenieurs, Vereniging Deltametropool en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Het platform bevordert en ondersteunt de inzet van ontwerpkracht bij de ‘wederombouw’ van Nederland. Het wil knowhow, netwerk en kritische reflectie bieden door de inzet van verbeeldingskracht en met kennisontwikkeling en ontwerpend onderzoek bijdragen aan innovatie en stimulering van het maatschappelijk debat over de toekomst van Nederland.

 

Ruimtelijke puzzels en werken met Ontwerpend Onderzoek

 

Op dit moment vinden overal in Nederland werkateliers plaats voor de “ruimtelijke puzzel” die door provincies moet worden gelegd. Deze werkateliers worden mede mogelijk gemaakt door het programma Mooi NL, waarin ontwerpkracht aan de grote transitie-opgaven wordt verbonden. Provincies, regio’s en het Rijk zijn op zoek hoe we al onze opgaven ruimtelijk vertaald krijgen mét omgevingskwaliteit. Hoe kan ontwerpkracht een nog betere rol spelen in deze processen? Wat kunnen we leren van de lopende ateliers en gebruiken we wel de juiste methoden? Allemaal zaken die om collegiale reflectie vragen. Als expert verdiep je je in de laatste relevante programma’s en provinciale uitwerkingen in het veld, woon je relevante ateliers bij en geef je reflectie bij community bijeenkomsten van Platform Ontwerp NL.

 

We vragen je in de periode van 22 mei tot en met 6 juli om ongeveer vijf dagen beschikbaar te zijn om: onder andere regionale ateliers te bezoeken, aanwezig te zijn bij een korte online informatiebijeenkomst (voorlopig 30 mei einde middag) en een tussentijdse bijeenkomst op een centrale locatie (voorlopig 26 juni), en aanwezigheid op de slotbijeenkomst ‘2e Dag van de Ontwerpkracht’ op 6 juli 2023 waar alles samenkomt. In de periode eind juni tot en met 6 juli vindt de reflectie plaats, dit vraagt enige tijd.

 

Vereisten:
– gedegen ervaring met ontwerp en interdisciplinair teamwerk regionale schaal en op één of meerdere relevante thema’s: landschap, energie en verstedelijking
– kennis van het maatschappelijk veld
– communicatieve vaardigheden
– het leuk vinden om kennis te ontwikkelen en over te dragen
– lidmaatschap bni en/of een van de andere partners van het Platform Ontwerp NL (zie boven)

 

Interesse?

Bij interesse mail onze community manager Evaline Kruyssen op info@bni.nl uiterlijk op 12 mei.
Benoem jouw specifieke expertise, en geef aan wanneer je in de periode van 22 mei tot en met 6 juli beschikbaar bent. De selectie vindt uiterlijk op 16 mei plaats door vertegenwoordigers van de verschillende partnerorganisaties.

 

* De vergoeding is 3500,00 Euro inclusief reiskosten en alle andere kosten en exclusief BTW

 

 

-

vind een interieur­architect

vind een IA
  1. word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid