login leden
nieuws  08-12-2019 

Nieuw lid in beeld: Inbo

Van boven naar beneden: Joanne van Vreeswijk, Nicky Vafaee, Tom/projectleider, Manon Poliste, Anneroos van Vredendaal, Rodi van der Horst

 

Ruimte geven

 

Als architect, stedenbouwer, planoloog, engineer en interieurarchitect werkt Inbo aan de opgaven van morgen. Persoonlijke passie met een brede professionele expertise worden gecombineerd. Samen met opdrachtgevers, collega adviseurs en architecten worden inspirerende omgevingen gecreëerd.  De ontwerpen en adviezen sluiten aan op wat er leeft en speelt in onze dagelijkse leefomgeving. Inbo werkt aan de circulaire stad,  energie-neutrale wijken en aan gezonde gebouwen. Maatschappelijke problemen worden aangepakt en initiatieven uit de samenleving ondersteund. Dit altijd vanuit open gesprekken met een hands-on aanpak met sociale, ecologische en economische impact.

 

Aansluiting bij de bni

 

Het is belangrijk om onderdeel uit te maken van de bni. Het is goed om de krachten te bundelen, de bni vertegenwoordigt de belangen van het vak en biedt het een platform voor kennisdeling. Bij Inbo vinden we kennisdeling erg belangrijk, zowel binnen ons kantoor als daarbuiten. Hoe meer je van elkaar kunt leren, hoe beter de kwaliteit van het vak wordt.

Naast het bundelen van kracht gaat ook om het agenderen van onderwerpen waarmee het vak van interieurarchitect te maken heeft. Zorgen dat onze discipline in een vroeg stadium aangesloten is bij het ontwerp van een gebouw, zodat er vanuit integraliteit een beter ontwerp tot stand komt. Of meer bewustzijn creëren op het gebied van circulariteit.

 

Rodi van der Horst:  “Onze interieurs zijn specifiek, uitdagend en relaxed tegelijk. Ze draaien ‘om mensen, innovatie en verandering’.  – Rodi van der Horst, architect en interieurarchitect – partner”.

 

Wie gebruikt de ruimte en waarvoor?

 

Ons team van interieurarchitecten staat dicht bij gebruikers: wat is de identiteit, hoe gebruiken zij de ruimte, waar liggen de behoeften? We voeren gesprekken met de verschillende betrokken partijen, en toetsen het ontwerp bij opdrachtgevers, facilitair managers, de gebruikers van de ruimte. We denken niet in kaders. Het interieur houdt niet op bij vier muren, er is immers altijd een relatie met het exterieur. Het feit dat bij Inbo ook architecten, stedenbouwkundigen en bouwkundigen werken geeft veel extra kennis die we tot onze directe beschikking hebben.

Inbo bouwt gestaag voort aan een flink portfolio, dat loopt van werkplekconcepten, onderwijsgebouwen en utiliteitsbouw tot publieke gebouwen zoals gemeentehuizen, bibliotheken en zorginstellingen.

 

Meer over Inbo lees je hier

 

-

vind een interieur­architect

vind een IA

word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid