login leden
nieuws  07-02-2023 

Inclusiviteit en de rol van de gebouwde omgeving

bni-lid Daan Schipper stelt zich voor

 

Daan Schipper gaat met het initiatief Enter Here de rol van de gebouwde omgeving in de inclusieve samenleving op de kaart zetten. Zijn verleden als Interieur architect brengt hem terug bij de BNI en hij agendeert hier graag de verantwoordelijkheid van de vormgever. Zijn latere rol als huisvestingsadviseur leert hem dat zowel de inclusieve vraag van de opdrachtgever, als het participatief ontstane antwoord van een architect een goed ontwerp maken. Een inclusief gebouw komt tegemoet aan een breed scala van diverse behoeften. Gebouwen die niet buitensluiten, maar omarmen en waarin iedereen die er gebruik van maakt zich welkom, gezien en geborgen voelt.

 

Inclusiviteit en de rol van de gebouwde omgeving

Enter Here begeleidt gemeenten, bedrijven en organisaties bij het aanpassen van gebouwen en openbare ruimtes om deze geschikt te maken voor alle mensen die ze willen gebruiken. Daarmee dragen wij bij aan een werk- en verblijfsomgeving die iedereen gelijke kansen en keuzevrijheid geeft, ongeacht de achtergrond, levensovertuiging of beperking.

 

Wij zien dat veel organisaties hard werken aan een grotere Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit op een intermenselijke schaal. De vertaling naar fysieke omgevingen is vooralsnog het domein van professionals die voornamelijk de verplichte toegankelijkheidseisen introduceren. De kwaliteit van een inclusieve omgeving gaat wat ons betreft over 7 hoofdthema’s waar toegankelijkheid er 1 van is. Wij richten ons op alle 7 uitdagingen die horen bij inclusief gebruik en zetten ons in om een integrale kwaliteitsverbetering van de gebouwde omgeving te bewerkstelligen.

 

De begeleiding van Enter Here bestaat uit een getrapte opzet beginnend met inzichten in wat een inclusieve (werk)omgeving inhoudt, via een actieworkshop om de eigen gebouwde omgeving onder de loep te nemen, tot de strategische agenda die leidt tot daadwerkelijke investeringen. Na deze brede aanpak zijn een scan van huidige situatie, een PvE, de aanbesteding en marktverkenning met ervaringsdeskundigen specifiek voor de gebouwde omgeving onontbeerlijk.

 

Initiators Daan Schipper en Marco Sotthewes richten zich op dit platform tot alle interieurarchitecten om het ontwerpen voor iedereen van meerwaarde te voorzien.  Meer informatie vind je in deze gratis whitepaper

 

 

 

 

-

vind een interieur­architect

vind een IA
  1. word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid