login leden
nieuws  06-02-2021 

Een vitale beroepsvereniging met duo voorzitterschap

 

Juist in een periode waarin we genoodzaakt zijn om samen te werken aan een toekomst waarin we weer vrij kunnen bewegen blijkt de structuur van een vereniging van grote waarde.  De leden hebben Jaap Molenaar en Taco Hylkema  eind 2020 overtuigend groen licht gegeven om de bni samen te gaan besturen.

 

“De vereniging kent al enkele jaren naast interieurarchitecten en architecten met titel ook interieurontwerpers en studenten. Zij voldoen allen aan de toelatingscriteria. Daarmee is bni geëvolueerd van een beschermde groep naar een meer open beroepsvereniging. Wij menen dat het de kracht van ontwerpers is om niet in hokjes te denken maar juist “open minded” te zijn en bni moet dit ook uitstralen. De oude structuur van de vereniging schatten wij op waarde. De meerwaarde van de beschermde titel moet een interieurarchitect blijven borgen. Een leven-lang-leren is van groot belang als garantie voor kennis en kunde. Opdrachtgevers moeten weten dat een lid een betrouwbare partner is. Hij of zij is professioneel in zijn vak, beschikt over de juiste competenties en gaat gewetensvol om met mensen en middelen.

 

bni wil bovenal een goede netwerkorganisatie zijn om op niveau kennis te delen en interessante connecties te maken. Door zelfstandigen maar ook startende ontwerpers te koppelen aan collega’s, partners en bureaus, versterken we interactie en vergroten we de waarde van de vereniging. Daarom zijn we ook erg blij dat meer grote bureaus zich bij ons aansluiten. Dit geldt ook voor sterke beroepsgerichte partners die een bijdrage aan kennisontwikkeling leveren. Zowel vanuit deze kennispositie, maar ook vanuit financieel oogpunt, is dit van belang om de vereniging meer armslag te geven.

 

Met leden die op tal van terreinen actief en of specialistisch zijn, kunnen we snel omgaan met veranderingen en zo het vak verder helpen. Daarom bestaat het bestuur uit een kleine kern.  Onze samenwerkingen met andere disciplines, verenigingen en organisaties is de afgelopen periode geïntensiveerd. Dit vinden we van groot belang. We willen als bni benaderbaar, behulpzaam zijn en open staan voor alles wat ons vak interessant en waardevol maakt. bni moet een club zijn die je wilt volgen, een platform om kennis en passie te delen en een vereniging waar je bij wilt horen. Ook in zichtbaarheid wordt veel energie gestoken. We richten onze blik op een veelbelovende toekomst en kijken er naar uit om dit samen met de leden mogelijk te maken. We hopen dat het moment dat we elkaar weer in het echt kunnen ontmoeten niet al te lang meer op zich laat wachten”.

 

-

vind een interieur­architect

vind een IA
  1. word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid