login leden
nieuws  18-11-2022 

Een vijfde van de wereldbevolking heeft geen toegang tot veilige sanitaire voorzieningen

 

 

 

 

19 november is het Wereld Toilet Dag. De We Are Water Foundation is opgericht door de Roca Group.

Het merk LAUFEN (partner van bni) en het merk Roca maken deel uit van de Roca Group.  

 

 

  • Tot 1,7 miljard mensen hebben geen toegang tot veilige afvalwaterzuivering
  • Door dit tekort sterven elk jaar 345.000 jongens en meisjes aan diarree; volgens de WHO is het de derde belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen onder de vijf jaar in de wereld
  • De We Are Water Foundation pakt deze situatie aan en heeft al meer dan een miljoen mensen over de hele wereld geholpen.

 

Barcelona, 19 November 2022

 

Ook vandaag nog vormt het zogenaamde “blackwater”, met andere woorden het ontbreken van een veilige infrastructuur voor afvalwaterzuivering, een van de grootste problemen van onze planeet. Aangezien een vijfde van de wereldbevolking geen toegang heeft tot deze diensten, worden ongeveer 1,7 miljard mensen blootgesteld aan ziekten die in sommige gevallen fataal kunnen zijn. De We Are Water Foundation, die in 2010 door de Roca Group werd opgericht, wil deze situatie aanpakken en heeft al meer dan een miljoen mensen over de hele wereld geholpen. Een van de belangrijkste obstakels voor de implementatie van dit soort infrastructuur is het feit dat rioolsystemen niet alle bevolkingscentra bereiken. In veel delen van de wereld groeit de bevolking sneller dan de autoriteiten en instellingen aankunnen, door gebrek aan tijd of middelen wordt het rioleringssysteem niet uitgebreid naar deze gebieden. Dit gebeurt vooral in de meest marginale gebieden van de planeet.

 

Wat is gedecentraliseerd sanitair?

 

Een oplossing voor dit probleem, die ook de circulaire economie en zelfbeheer helpt bevorderen, is die van “gedecentraliseerde sanitaire voorzieningen”. Deze alternatieve systemen, die niet zijn aangesloten op rioleringsnetwerken en centrale zuivering, stellen de meest achtergestelde gemeenschappen in staat om in dezelfde gezondheid en waardigheid te leven. Het is een geschikte optie voor gebieden waar een rioleringsnetwerk of gecentraliseerde zuiveringsstations niet haalbaar zijn.

 

Gedecentraliseerde sanitaire voorzieningen kunnen worden gedefinieerd als de veilige opvang van afvalwater van bepaalde gebouwen of kleine gebieden voor gecontroleerde behandeling ter plaatse, waardoor afval kan worden teruggewonnen op een manier die hygiënisch is voor mens en milieu, en zelfs hergebruik van water mogelijk is. Het is het tegenovergestelde van “gecentraliseerd sanitair”, waarbij afvalwater wordt verzameld in grote gemeentelijke of regionale verzorgingsgebieden en via een netwerk van riolen wordt getransporteerd naar grote zuiveringsinstallaties, WWTP’s genaamd, voor een veilige verwijdering in het milieu. Gedecentraliseerde systemen kunnen ook specifiek worden ontworpen in overeenstemming met de sociaal-economische en klimatologische kenmerken van deze gebieden in nood; zij bieden een praktische en zeer doeltreffende optie voor mensen in deze kwetsbare gebieden om toegang te krijgen tot sanitaire voorzieningen.

 

Kibera (Kenia) en Chengelpattu (India): twee voorbeelden van gedecentraliseerde sanitaire voorzieningen

 

In Kibera, een gebied naast Nairobi (Kenia), hebben We Are Water en de organisatie Umande Trust 19 “bio-centra”, voorzieningen gebouwd waar de bewoners hun behoefte kunnen doen in veilige latrines en waar ze schoon water hebben om zich te wassen en te douchen. Het afval wordt geloosd in een ondergrondse tank die onder elk gebouw is gebouwd en waaruit biogas wordt gewonnen, dat naar een gemeenschapskeuken wordt geleid zodat de mensen kunnen komen koken met drinkwater. Het afval, dat anaeroob wordt verteerd door micro-organismen, wordt eenmaal per jaar uit de tank gehaald en verkocht als meststof voor de landbouw. De winst wordt terug geïnvesteerd in de gemeenschap, beheerd door een commissie dat wordt gekozen uit de gebruikers van elk biocentrum.

 

Ondertussen is in een ziekenhuis in Chengelpattu (India) een gedecentraliseerd systeem ingevoerd waarbij afvalwater uit het gebouw wordt opgevangen en over een korte afstand naar een zuiveringsinstallatie wordt vervoerd. Dit systeem, dat We Are Water samen met World Vision heeft ontwikkeld, heet DEWATS -Decentralized Wastewater Treatment Systems-. Via een eenvoudige pijp wordt het afvalwater van het ziekenhuis getransporteerd naar geprefabriceerde tanks waarin het afval als sediment wordt afgezet en biologisch wordt afgebroken door anaërobe micro-organismen; een “natuurlijke” oplossing die meestal wordt toegepast in gebieden met een warm klimaat en voor een lage en fluctuerende afvalstroom, zoals het geval is in het ziekenhuis. Na behandeling wordt het water veilig in het milieu geloosd, met inachtneming van de overheidsvoorschriften. Zo wordt het afval ook benut als alternatieve bron van biogas en organische meststof. Door de eenvoud van het systeem is er geen gespecialiseerd personeel nodig voor de bediening en het onderhoud, taken die na een korte opleiding door het ziekenhuispersoneel kunnen worden uitgevoerd.

 

Verder dan sanitaire voorzieningen: naar een participatieve circulaire economie

 

Gedecentraliseerde systemen maken het mogelijk nieuwe goedkope technologieën te ontwikkelen en toe te passen, en de voordelen van de circulaire economie te benutten: afval krijgt waarde en het hele systeem stimuleert de deelname van andere lokale sectoren, zoals de landbouw door het gebruik van meststoffen, of biogas voor energie en vervoer. Ze zijn ook een element van cohesie en empowerment van de gemeenschap, doordat ze participatie vergemakkelijken en zelfbeheer en kennisoverdracht bevorderen. Ze zijn een noodzakelijke stap om ervoor te zorgen dat duurzame sanitaire voorzieningen iedereen bereiken.

 

We Are Water Foundation

 

De We Are Water Foundation, gelanceerd door de Roca Group in 2010, heeft twee fundamentele doelen: bewustwording creëren en de publieke opinie en instellingen laten nadenken over de noodzaak om een nieuwe watercultuur te creëren die rechtvaardige ontwikkeling en duurzaam beheer van waterbronnen mogelijk maakt over de hele wereld, en het uitvoeren van allerlei acties om de negatieve effecten van waterschaarste te verzachten. Het actieterrein van deze non-profitorganisatie omvat initiatieven met betrekking tot infrastructuur, onderwijs, gezondheid en onderzoek in de meest achtergestelde gebieden van de planeet. Tot op heden heeft de We Are Water Foundation 83 projecten uitgevoerd in 31 landen, waarmee meer dan 3,5 miljoen mensen zijn geholpen.

 

-

vind een interieur­architect

vind een IA

word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid