login leden
nieuws  08-06-2021 

Update Stimuleringsfonds

bni nam met het Stimuleringsfonds de per juni openstaande regelingen en programma’s door die voor onze discipline interessant zijn. Onderstaand een overzicht. Meld je aan voor het online spreekuur! Of neem contact op met het fonds voor al jouw vragen!

 

 

Bouwen aan Talent

Met het Bouwen aan Talent programma zet het Stimuleringsfonds samenwerkingstrajecten op tussen startende makers en ontwerpers en ervaren ontwerpbureaus binnen verschillende disciplines, waaronder architectuur. Het doel van de oproep is om de aansluiting van startende ontwerpers met het werkveld tijdens Covid-19 te versterken en het werkveld (bureaus) tijdens deze crisis te ondersteunen door extra ruimte te creëren voor verdiepend onderzoek en experiment. Hiervoor stellen we € 12.500 per samenwerking beschikbaar (€ 6.250 voor de startende ontwerper en € 6.250 voor het bureau).

 

 

 

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp en Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp

In maart van dit jaar is een tijdelijke impulsregeling (VRO: Voucherregeling Ruimte Ontwerp) en een vierjarig subsidieprogramma (ARO: Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp) gelanceerd om ontwerppraktijken in het ruimtelijk domein te versterken. Ontwerpers kunnen hier samen met semipublieke organisaties een subsidie aanvragen voor hun project. De VRO is er voor kortlopende projecten met een looptijd van 1 tot 3 maanden, terwijl de ARO inzet op grote projecten met een looptijd van circa 2,5 jaar.

 

Je leest er hier meer over en in dit interview krijg je een beter beeld van de aanleiding en het doel. Momenteel staan er 3 open oproepen online die onder de VRO vallen en één open oproep die onder ARO valt.

 

Open oproepen VRO

Vitale steden en dorpen (1 april t/m 30 juni)
Duurzame economie en ruimte (1 mei t/m 31 juli)
Ruimte voor klimaat en energie (1 juni t/m 31 augustus)
Toekomstbestendig landelijk gebied (1 juli t/m 30 september)
Vanaf september worden bovenstaande open oproepen nog eens herhaald in een tweede ronde. Dus van 1 september t/m 30 november open oproep Vitale steden en dorpen, van 1 oktober t/m 31 december Duurzame economie en ruimte etc. Daarna stopt dit programma.

 

Open oproep ARO

Prachtige productielandschappen (1 mei t/m 20 september)
De ARO werkt met een langer tijdspad: twee open oproepen per jaar gedurende een periode van vier jaar, dus 8 open oproepen in totaal

 

Dan is er tot slot nog de jaarlijkse regeling Architectuur (spreekt voor zich) die uiteraard relevant is en Talentontwikkeling. Hieronder een stukje uit dit interview over Bouwen aan Talent waarin we uitleggen wat het verschil is met Talentontwikkeling:

 

Wat is het verschil tussen Bouwen aan talent en de Regeling Talentontwikkeling?

Sinds 2013 krijgen opkomende ontwerptalenten dankzij een beurs van het Stimuleringsfonds een jaar lang de kans zich optimaal te ontwikkelen op het artistieke en professionele vlak. Dat doen ze vooral op eigen kracht met een beurs van €25.000. In 2021 kunnen 50 talenten worden geselecteerd binnen deze Regeling Talentontwikkeling. Met Bouwen aan talent gaan we kort en krachtig te werk. We bieden in 2021 minimaal 100 samenwerkingstrajecten van drie maanden aan, dus 100 ontwerpbureaus worden gematcht met 100 startende ontwerpers en makers. Word je geselecteerd, dan ontvang je als startende ontwerper een subsidiebedrag van € 6.250 op basis van twee dagen per week voor een periode van drie maanden. Als geselecteerd ontwerpbureau ontvang je hetzelfde bedrag van € 6.250 op basis van een tijdsinvestering van één dag per week voor een periode van drie maanden.

 

Tot slot is er de nieuwe regeling Experiment, maar daar is inmiddels het subsidieplafond bereikt door grote interesse laat het fonds weten.

 

 

Vragen?

 

 

Het Stimuleringsfonds organiseert op 1 juli om 14.00 uur een online voorlichtingsbijeenkomst over de mogelijkheden voor financiële bijdragen voor makers en ontwerpers.
Plannen op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur. onderzoek, een (online) tentoonstelling of een samenwerking die je praktijk versterkt?

Neem dan deel voor een toelichting op de openstaande subsidie regelingen en stel al jouw vragen.

 

Meer info en aanmelden kan hier.

 

 

 

 

-

vind een interieur­architect

vind een IA

word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid