login leden
nieuws  18-11-2022 

Een vijfde van de wereldbevolking heeft geen toegang tot veilige sanitaire voorzieningen

 

 

 

 

19 november is het Wereld Toilet Dag. De We Are Water Foundation is opgericht door de Roca Group.

Het merk LAUFEN (partner van bni) en het merk Roca maken deel uit van de Roca Group.  

 

 

 

Barcelona, 19 November 2022

 

Ook vandaag nog vormt het zogenaamde “blackwater”, met andere woorden het ontbreken van een veilige infrastructuur voor afvalwaterzuivering, een van de grootste problemen van onze planeet. Aangezien een vijfde van de wereldbevolking geen toegang heeft tot deze diensten, worden ongeveer 1,7 miljard mensen blootgesteld aan ziekten die in sommige gevallen fataal kunnen zijn. De We Are Water Foundation, die in 2010 door de Roca Group werd opgericht, wil deze situatie aanpakken en heeft al meer dan een miljoen mensen over de hele wereld geholpen. Een van de belangrijkste obstakels voor de implementatie van dit soort infrastructuur is het feit dat rioolsystemen niet alle bevolkingscentra bereiken. In veel delen van de wereld groeit de bevolking sneller dan de autoriteiten en instellingen aankunnen, door gebrek aan tijd of middelen wordt het rioleringssysteem niet uitgebreid naar deze gebieden. Dit gebeurt vooral in de meest marginale gebieden van de planeet.

 

Wat is gedecentraliseerd sanitair?

 

Een oplossing voor dit probleem, die ook de circulaire economie en zelfbeheer helpt bevorderen, is die van “gedecentraliseerde sanitaire voorzieningen”. Deze alternatieve systemen, die niet zijn aangesloten op rioleringsnetwerken en centrale zuivering, stellen de meest achtergestelde gemeenschappen in staat om in dezelfde gezondheid en waardigheid te leven. Het is een geschikte optie voor gebieden waar een rioleringsnetwerk of gecentraliseerde zuiveringsstations niet haalbaar zijn.

 

Gedecentraliseerde sanitaire voorzieningen kunnen worden gedefinieerd als de veilige opvang van afvalwater van bepaalde gebouwen of kleine gebieden voor gecontroleerde behandeling ter plaatse, waardoor afval kan worden teruggewonnen op een manier die hygiënisch is voor mens en milieu, en zelfs hergebruik van water mogelijk is. Het is het tegenovergestelde van “gecentraliseerd sanitair”, waarbij afvalwater wordt verzameld in grote gemeentelijke of regionale verzorgingsgebieden en via een netwerk van riolen wordt getransporteerd naar grote zuiveringsinstallaties, WWTP’s genaamd, voor een veilige verwijdering in het milieu. Gedecentraliseerde systemen kunnen ook specifiek worden ontworpen in overeenstemming met de sociaal-economische en klimatologische kenmerken van deze gebieden in nood; zij bieden een praktische en zeer doeltreffende optie voor mensen in deze kwetsbare gebieden om toegang te krijgen tot sanitaire voorzieningen.

 

Kibera (Kenia) en Chengelpattu (India): twee voorbeelden van gedecentraliseerde sanitaire voorzieningen

 

In Kibera, een gebied naast Nairobi (Kenia), hebben We Are Water en de organisatie Umande Trust 19 “bio-centra”, voorzieningen gebouwd waar de bewoners hun behoefte kunnen doen in veilige latrines en waar ze schoon water hebben om zich te wassen en te douchen. Het afval wordt geloosd in een ondergrondse tank die onder elk gebouw is gebouwd en waaruit biogas wordt gewonnen, dat naar een gemeenschapskeuken wordt geleid zodat de mensen kunnen komen koken met drinkwater. Het afval, dat anaeroob wordt verteerd door micro-organismen, wordt eenmaal per jaar uit de tank gehaald en verkocht als meststof voor de landbouw. De winst wordt terug geïnvesteerd in de gemeenschap, beheerd door een commissie dat wordt gekozen uit de gebruikers van elk biocentrum.

 

Ondertussen is in een ziekenhuis in Chengelpattu (India) een gedecentraliseerd systeem ingevoerd waarbij afvalwater uit het gebouw wordt opgevangen en over een korte afstand naar een zuiveringsinstallatie wordt vervoerd. Dit systeem, dat We Are Water samen met World Vision heeft ontwikkeld, heet DEWATS -Decentralized Wastewater Treatment Systems-. Via een eenvoudige pijp wordt het afvalwater van het ziekenhuis getransporteerd naar geprefabriceerde tanks waarin het afval als sediment wordt afgezet en biologisch wordt afgebroken door anaërobe micro-organismen; een “natuurlijke” oplossing die meestal wordt toegepast in gebieden met een warm klimaat en voor een lage en fluctuerende afvalstroom, zoals het geval is in het ziekenhuis. Na behandeling wordt het water veilig in het milieu geloosd, met inachtneming van de overheidsvoorschriften. Zo wordt het afval ook benut als alternatieve bron van biogas en organische meststof. Door de eenvoud van het systeem is er geen gespecialiseerd personeel nodig voor de bediening en het onderhoud, taken die na een korte opleiding door het ziekenhuispersoneel kunnen worden uitgevoerd.

 

Verder dan sanitaire voorzieningen: naar een participatieve circulaire economie

 

Gedecentraliseerde systemen maken het mogelijk nieuwe goedkope technologieën te ontwikkelen en toe te passen, en de voordelen van de circulaire economie te benutten: afval krijgt waarde en het hele systeem stimuleert de deelname van andere lokale sectoren, zoals de landbouw door het gebruik van meststoffen, of biogas voor energie en vervoer. Ze zijn ook een element van cohesie en empowerment van de gemeenschap, doordat ze participatie vergemakkelijken en zelfbeheer en kennisoverdracht bevorderen. Ze zijn een noodzakelijke stap om ervoor te zorgen dat duurzame sanitaire voorzieningen iedereen bereiken.

 

We Are Water Foundation

 

De We Are Water Foundation, gelanceerd door de Roca Group in 2010, heeft twee fundamentele doelen: bewustwording creëren en de publieke opinie en instellingen laten nadenken over de noodzaak om een nieuwe watercultuur te creëren die rechtvaardige ontwikkeling en duurzaam beheer van waterbronnen mogelijk maakt over de hele wereld, en het uitvoeren van allerlei acties om de negatieve effecten van waterschaarste te verzachten. Het actieterrein van deze non-profitorganisatie omvat initiatieven met betrekking tot infrastructuur, onderwijs, gezondheid en onderzoek in de meest achtergestelde gebieden van de planeet. Tot op heden heeft de We Are Water Foundation 83 projecten uitgevoerd in 31 landen, waarmee meer dan 3,5 miljoen mensen zijn geholpen.

 

nieuws  03-11-2022 

Terugblik bni bike tour DDW 2022

 

Onze bni bike tour DDW begint een echte najaarsklassieker te worden. Donderdag jl. reden we met 30 fietsen vanaf Leeuwerik naar een aantal DDW etappestops. Een dag met veel inspiratie en goede gesprekken en top fietsweer. Een kleine aftermovie zie je nu hier:

 

video
play-sharp-fill

 

Dank Leeuwerik Plaat & Pfleiderer Benelux voor de prettige start en finish van deze dag.

 

Rolls Chair een ontwerp van Rob Parry

 

 

 

Ook ons oudste bni-lid Rob Parry (Den Haag, 1925) was onderdeel van onze bike tour. Hij is één van de meest invloedrijke Nederlandse ontwerpers van de twintigste eeuw. De Rolls Chair uit 1950 noemt hij “de mooiste stoel die nooit geproduceerd is”. Jorrit Tol van Nel.nl vertelde onze groep hoe hij, na een audiëntie bij Rob Parry, de kans kreeg dit om dit ooit voor een wijnhandel ontworpen, stoeltje in productie te nemen. Bekijk het gesprek met Rob Parry over de stoel nu op hier op Youtube. 

 

Dutch Coffee Break

 

 

De coffeebreak op DDW werd aangeboden door Dutch Originals bij Piet Hein Eek waar een drietal door Rietveld ontworpen producten, die recent door Richard Hutten op detail zijn aangepast aan ergonomische eisen, werden getoond. In de jaren 50 ontwierp Wim Rietveld een aantal producten voor de firma Gispen: de 1401 fauteuil, de 116 stoel en de Panama lampen. Een paar jaar later ontwierp André Cordemeyer in zijn Gispentijd hierop ook een aantal varianten.

 

 

 

 

 

nieuws  01-11-2022 

‘De boy zone gaat op de schop’. In gesprek met Dorte Mandrup

 

 

De Deense architect Dorte Mandrup bouwde de afgelopen decennia aan een oeuvre waarin de grote waarden centraal staan: een solidaire samenleving, geschiedenis en natuur. In haar werk is ruimte voor reflectie, intuïtie en het onbenoembare. Another kind of knowledge is dan ook de titel van een film over haar leven en werk die op 7 oktober werd vertoond op het Architectuur Film Festival Rotterdam (AFFR) als speciaal programma van de BNA/BNI. Voorafgaand had ik een gesprek met Mandrup over de positie van vrouwen in de hedendaagse architectuur. Over coping-mechanismen van een gebrainwashte generatie.  Door Catja Edens voor BNA/BNI.

 

In 2017 publiceerde online architectuurplatform Dezeen een interview met Dorte Mandrup. Aanleiding was hun lijst van 50 inspirational female architects and designers waarin ook Mandrup was opgenomen. Mooi om deze waardering te krijgen, vond ze, maar waarom zouden vrouwelijke architecten eigenlijk een aparte categorie in de architectuur moeten zijn? We hebben het toch ook niet over de beste vrouwelijke dokters of de beste vrouwelijke journalisten?

 

 

Verborgen mechanismen die vrouwelijke

architecten op achterstand zetten

 

In 2022 sprak Mandrup zich opnieuw uit over het onderwerp in een artikel dat op de website van haar bureau is terug te vinden. Daarin benoemt ze de verborgen mechanismen die vrouwelijke architecten op achterstand zetten, en het trage tempo waarin veranderingen zich voltrekken. Over het realiseren van gelijkwaardige posities voor vrouwelijke en mannelijke architecten in het veld zegt ze ‘Het is niet ingewikkeld of moeilijk. Het is een kwestie van willen.’

In het gesprek op 7 oktober spraken we over de jaren negentig als een periode waarin het leek of de vrouwenemancipatie wel zo ongeveer voltooid was. Dat vrouwelijke architecten in de architectuur nog altijd minder bereikten dan hun mannelijke collega’s, was dus misschien wel aan henzelf te danken. Vrouwen moesten gewoon niet zo moeilijk doen over seksistische opmerkingen, en meer one of the boys zijn. Wie niet tegen een stootje kon, was gewoon niet geschikt voor het harde architectenvak. Coping-mechanismen van een gebrainwashte generatie, stelt Mandrup.

 

We roemen gebouwen van mannelijke architecten

toch ook niet om hun masculiene kwaliteiten

 

Terugdenkend aan haar opleiding herinnert Mandrup zich dat de architectuur werd gedoceerd als een vak van mannen. Studenten werden daarbij voorbereid op een praktijk die op alle fronten werd gedomineerd door mannen, aan de kant van de architect, de bouwer en de opdrachtgever. Vrouwelijk rolmodellen zoals Lina Bo Bardi, Eileen Gray en Renée Gailhoustet bleven onbenoemd. ‘Die boy zone gaat nu op de schop’ stelt Mandrup. ‘En de samenleving begint te wennen aan vrouwen in machtsposities – zonder ze meteen te bestempelen als slechte moeder of nasty woman.’ Het benoemen van specifiek vrouwelijke kwaliteiten in architectonisch ontwerp, zoals dat gebeurde toen zij in 2007 de Nykredit Architecture Prize won, is volgend Mandrup grote onzin. ‘Het is vreemd hoe men van vrouwelijke architecten iets anders blijft verwachten dan van mannelijke en dat men zich blijft verbazen over het stoere karakter van de architectuur van Bo Bardi, Grafton Architects en andere vrouwen in het veld. Het gaat gewoon om goede architectuur. En trouwens, we roemen gebouwen van mannelijke architecten toch ook niet om hun masculiene kwaliteiten’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: openingsavond AFFR

 

nieuws   

Update Stimuleringsfonds oktober 2022

Met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft bni wederom alle voor ons vakgebied relevante oproepen en regelingen doorgenomen.. Onderstaand de volledige update Stimuleringsfonds oktober 2022

 

 

 

Open Oproep Research, Act & Reflect #3

Met deze oproep stimuleert het Stimuleringsfonds activiteiten gericht op het versterken van gemarginaliseerde stemmen. De oproep biedt ruimte aan grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meerstemmige en inclusieve creatieve industrie. Zet jij je in voor dekolonisatie, genderdiversiteit, sociale-rechtvaardigheid, anti-racisme, emancipatie van gemarginaliseerde groepen of een intersectie van deze onderwerpen? Draag je van daaruit bij aan het ontwerpveld, of bevraag je juist de bestaande frames binnen het ontwerpveld? Dien uiterlijk 7 november 2022 een aanvraag in.
meer

 

 

Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië 2023 – ontwikkelbudget

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op om een voorstel in te dienen voor deelname aan de Architectuur Biënnale Venetië, die van 20 mei tot en met 26 november 2023 plaatsvindt. Alleen Nederlandse (landschaps)architecten, ruimtelijke ontwerpers en onderzoekers die zijn uitgenodigd voor de hoofdtentoonstelling, The Laboratory of the Future, kunnen voorstellen indienen voor projecten waarmee ze een inhoudelijke bijdrage leveren aan een van de hoofdlocaties. Deadline: 9 november 2022.

meer

 

Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft de Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten #3 ontwikkeld om gelijkwaardige samenwerking tussen ontwerpers en ambachtsbeoefenaars te versterken en daarmee eigentijds gebruik van ambachten te stimuleren. Met deze oproep ondersteunt het fonds projecten waarin de verbinding tussen ambacht en ontwerp centraal staat en die kunnen leiden tot een duurzame toekomst van het ambacht. De oproep biedt ruimte aan verkenningen, nieuwe gebruiken of toepassingen van traditionele en hedendaagse ambachten. Sluitingsdatum: 13 december 2022.
meer

 

Open Oproep Resilient Communities / Inclusive Cities / Just Societies

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers, makers, collectieven, platforms en culturele organisaties gevestigd in Nederland op om uiterlijk 23 januari 2023 een projectplan in te dienen dat ontwerp inzet voor meer veerkrachtige gemeenschappen, inclusieve steden en rechtvaardigde samenlevingen in Benin, Burundi, Ethiopië, Egypte, Ivoorkust, Ghana, Kenia, Marokko, Mozambique, Oeganda, Senegal, Tunesië en Zuid-Afrika. In het projectvoorstel moet blijk geven van een gelijkwaardige samenwerking met lokale partner(s), uitwisseling en een duidelijke positionering ten opzichte van de thematiek van deze oproep.
meer

 

Stimuleringsfonds zoekt adviseurs

Werk jij in de creatieve sector? Beschik je over kennis op het gebied van architectuur, vormgeving en/of digitale cultuur? Kun je goed je mening verwoorden en ben je zowel kritisch als stimulerend? En vind je het interessant om te adviseren over de besteding van kunst- en cultuurbudget? Dan zijn wij op zoek naar jou!

meer

 

 

 

 

 

nieuws   

Even voorstellen. Erik-Jan Verweij

EVEN VOORSTELLEN | Mijn naam is Erik-Jan Verweij. In 2019 heb ik Revive opgericht en ben daarmee de drijvende kracht achter deze interieurarchitectenstudio! Ik ben getrouwd met Leny en samen hebben wij 3 dochters van 6, 3 en 1 jaar. Samen wonen wij in Woerden waar tevens Revive gevestigd is. ​​​​​​​​
​​​​​​​​
Als 13 jarige brugklasser kreeg ik een bijbaantje als krullenveger in de machinale van een meubelmakerij. Hier ontstond de droom om meubelmaker te worden, waardoor ik na het behalen van mijn VWO diploma ervoor koos naar het Hout en Meubilerings College in Amsterdam te gaan. Hierin liep ik echter al snel vast, omdat het mij te weinig uitdaging bracht en omdat ik het ontwerpen mistte naast het maken. Na een jaar ben ik daarom overgestapt naar een HBO opleiding in Mechelen (B) in Interieurvormgeving, terwijl ik in mijn bijbaantje als meubelmaker actief bleef. Na het afronden van mijn opleiding kon ik daar meteen terecht als vaste ontwerper voor keukens en interieurbouw. Mijn ambities bleven echter groeien en ik besloot de HBO Master Interiorarchitecture aan de HKU te doen en vond daarna een baan als interieurarchitect bij Workshop of Wonders in Utrecht. Een titel die ondertussen als beschermd werd beschouwd, waardoor ik besloot een Beroeps Ervarings Periode te doorlopen die ik inmiddels heb afgerond met de beschermde titel als resultaat! ​​​​​​​​
​​​​​​​​
Ik ben een enthousiasteling die graag uitdagingen aangaat en altijd gaat voor het maximaal haalbare. Als interieurarchitect zet ik mij in om met de vakkennis die ik de afgelopen 10 jaar heb opgedaan ruimtes te ontwerpen die als een maatpak zijn afgestemd op de gebruiker.​​​​​

Met Revive ontwerpen we interieurs voor zowel particuliere als zakelijke doeleinden waarbij de gebruiker van de ruimte centraal staat. Het doel is om de fysieke omgeving af te stemmen op de behoeften en/of het verhaal dat uitdragen moet worden. Zo creëren we unieke plekken om te wonen, werken, ontspannen en ontmoeten. Met ons professionele team zorgen we voor een kloppende indeling en creëren we een interieur dat zowel praktisch is in gebruik als comfortabel en prettig aanvoelt. Hierbij zijn wij betrokken bij het gehele proces; van onderzoek en conceptvorming tot realisatie en nazorg. Wij staan voor een moderne uitstraling van hoge kwaliteit en duurzame oplossingen. Voor nu, maar ook voor later.

 

 

 

 

Op deze pagina lees je de ervaring over de beroepservaringsperiode BEP van Erik-Jan.

 

nieuws  31-10-2022 

True comfort comes from nature

De meeste architecten beginnen hun ontwerpen vanuit een macroscopisch, stedelijk perspectief, terwijl wij beginnen vanuit een microscopisch gezichtspunt,” zegt Hiroshi Nakamura van Hiroshi Nakamura & NAP in ons interview in NOOK Japan. In een bottom-up proces construeren het hele plaatje door te kijken naar de lichamen en emoties van mensen. Door dit principe als uitgangspunt nemen voor het architectonisch ontwerp leidt het tot rustige, intieme en comfortabele interieurs. Lees onderstaand het interview uit NOOK Japan en bestel NOOK Japan snel voor meer inspiratie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer lezen?

 

Bestel ons collector’s item NOOK Japan nu hier.

 

nieuws  30-10-2022 

Listen to a building/Nook Transformatie

 

 

Dit interview werd gepubliceerd in onze NOOK Transformation van voorjaar 2022. Bestel deze NOOK hier.

nieuws  18-10-2022 

Struikrover en interieurarchitect

Als interieurarchitect heeft bni-lid Daphne van der Knijff  inmiddels ruim 20 jaar ervaring met binnenruimtes. Daarnaast heeft zij een persoonlijke passie voor groen. Dit voorjaar besloot zij een aantal stappen te zetten om deze passie te professionaliseren. Lees hier haar verhaal. Je kunt ook mee struikroven in Den Haag of Rosmalen.

 

Ik startte met een eenjarige opleiding tot ecologisch tuinontwerper en ik werd toegelaten tot de Struikroven Academy. Struikroven is een hele concrete manier om mijn eigen regio te vergroenen. Daarbij werk ik bij Struikroven in een Roversbende, ik werk dus in een team aan Struikroofacties. In aanloop van de acties zit ik om tafel met woningcorporaties, projectontwikkelaars en/of de gemeente die ons inhuren voor organisatie van de Struikroofactie. Het is een uitdaging om zoveel mogelijk buurtbewoners te betrekken bij de actie en zo, samen met hen groen te reden van de sloop.  We richten ons ook op langere termijn doelen en gaan daarvoor o.a. in gesprek met duurzame partijen uit de regio en de gemeente. We willen dat Struikroven vast onderdeel wordt van alle sloop- en renovatie in regio Haaglanden, waarbij andere Struikrovers dat voor hun regio doen.  Zodat in de toekomst in heel Nederland er geen groen meer verdwijnt in de container, maar wordt hergebruikt.  Werken voor Struikroven is prima te combineren met mijn eigen ontwerpbureau. En hoewel ik in mijn dagelijkse ontwerpwerk met name werk aan kerkinterieurs van kerken die kerk blijven, wil ik in de toekomst mijn ontwerppraktijk graag uitbreiden met groen.

 

Jaarlijks verdwijnen er honderden voetbalvelden aan groen in de container omdat het moet wijken voor sloop of renovatie van woonwijken. Samen met bewoners, in opdracht van woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en/of gemeenten redden struikrovers planten van de sloop. Hun missie; dat struikroven vast onderdeel wordt van circulair bouwen.  Deze herfst zijn er al struikroofacties geweest in Amsterdam, Eindhoven, Enschede en Oss.

 

 

Volgende week struikroofacties in Den Haag en Rosmalen

 

Volgende week 22 oktober vindt de allereerste Haagse Struikroofactie plaats. Buurtbewoners en andere inwoners van Den Haag kunnen tussen 10u00 en 16u00 hun tuinen en balkons vullen met gratis planten. Het enige wat ze daarvoor hoeven doen; ze zelf uitgraven op locatie De Zichten in Den Haag Zuidwest. De meeste acties vinden vaak plaats bij sloop van woningen of kantoren, maar eind volgende week  op 27, 28 en 29 oktober zal er een struikroofactie XXL plaatsvinden op een heus landgoed! Waarbij  53ha groen op landgoed Coudewater in Rosmalen gered moet worden. Je bent van harte welkom om zelf te komen struikroven in Den Haag of Rosmalen!

 

Natuurinclusief bouwen begint met Struikroven!

 

Weet jij in jouw buurt van een sloop of renovatieproject waarbij groen in gevaar is? Neem dan contact op met een lokale struikrover. Contactgegevens zijn te vinden via https://www.struikroven.nu

 

 

 

 

nieuws  12-10-2022 

Ontwikkelingen beroepservaring

In 2003 startte toenmalig Rijksbouwmeester Jo Coenen een programma voor beroepservaring om de kloof te dichten die hij zag tussen de ontwerp-opleidingen en de bouwpraktijk. Het idee: koppel de afgestudeerde architect in spé aan een ervaren collega die hem wegwijs maakt in het vak, van acquisitie en honoraria opstellen tot het bijwonen van een bouwvergadering. Tegelijk speelde bij Europese aanbestedingen de vraag of architecten in Europa gelijkwaardig zijn, en hoe de consument daarbij beschermd kan worden. Daaruit kwam in 2015 de wijziging van de Wet op de Architectentitel voort, die afgestudeerde ontwerpers verplicht om de tweejarige beroepservaringperiode te volgen alvorens de titel architect, interieurarchitect, landschapsarchitect of stedenbouwkundige te mogen voeren.

 

Lees hier over de twee routes die interieurarchitecten kunnen volgen om de beroepservaringsperiode te doorlopen. Het Professional Experience Programme (PEP), het geïntegreerde programma voor beroepservaring is sinds 2021 onderdeel van BNA. De beroepsverenigingen bni, BNSP en NVTL zijn in de programmaraad van de PEP vertegenwoordigd om het curriculum te ontwikkelen.

 

BEP

Alle verhalen die wij sinds ’19 in nieuwsbrief en op de site hebben gepubliceerd over het behalen van de titel interieurarchitect lees je terug door op deze namen te klikken. Deze pagina blijven wij updaten en is nooit volledig. Over de ervaring met de zelfstandige route werd een verhaal met bni gedeeld door

Roos Limbeek,

Lonneke Reijalt,

Tinka Heizel,

Celine Hendriks,

Elien Kemper,

Marit Reitsma,

Stevie Wesdorp,

Esmee Staps,

Jennifer Foster

Nieky Verhoeven

Kim Mazeland

Erik-Jan Verweij

Mieke Bloem

 

PEP

Stephanie Klein Holkenborg en Arco Hollander en Alana Jansen kozen voor de geïntegreerde multidisciplinaire route via PEP.

 

Crossover

Bij het Architectenregister komen ook verzoeken van ingeschrevene die ook onder een andere titel ingeschreven willen worden. Er is dan sprake van een jarenlange werk- en beroepservaring die tevens is opgedaan in een andere discipline dan die waarvoor iemand op dat moment is ingeschreven. De multidisciplinaire commissie van vijf deskundigen, die de projecten en de visie op het vak beoordelen, verleenden in 2020  Marlies Boterman, Maarten van Bremen  en Diederik Dam de titel interieurarchitect. In 2021 kreeg Maarten Hooijmeijer de titel.

 

nieuws   

‘Make it Circular Challenge’

 

 

What Design Can Do daagt creatieven uit om aan een circulaire samenleving te bouwen

 

 

Vanaf 11 oktober 2022 kunnen designers en creatieve ondernemers hun vernieuwende ideeën indienen voor de ‘Make it Circular Challenge’

 

Amsterdam, 11 oktober 2022 — Als het om de klimaatcrisis gaat, is er geen tijd te verliezen. Bosbranden, overstromingen, extreme hittes en watertekorten, je hoeft de nieuwskoppen van de afgelopen zomer er maar op na te lezen om te zien dat de klimaatcrisis mensen wereldwijd hard raakt. Deze wereldwijde crisis laat ons zien dat we anders moeten leven om het tij te keren, en dat vraagt om ander ontwerp. Dat is het idee en de drijvende kracht achter alweer de vierde challenge van What Design Can Do (WDCD) in samenwerking met de IKEA Foundation: de Make it Circular Challenge. Van 11 oktober 2022 tot 11 januari 2023 roept WDCD alle vernieuwers – van ontwerpers tot ondernemers – op om hun meest gedurfde klimaatoplossingen met een circulair ontwerp in te dienen.

 

MAKE IT CIRCULAR

 

Er is een mogelijkheid om een radicaal andere toekomst vorm te geven: een toekomst die ontworpen is om herstellend en regeneratief te zijn. Een circulaire samenleving gaat daarin een stap verder dan de circulaire economie. Het houdt naast de economische aspecten ook rekening met de sociale, maatschappelijke en ethische aspecten van ons leven op aarde. Door ideeën om te zetten in daden, wil WDCD er voor zorgen dat het concept van een circulaire samenleving meer is dan een modewoord voor greenwashing-campagnes. Daarom vraagt de Make it Circular Challenge designers om nieuwe materialen of technologieën te ontwerpen. De winnende ideeën worden gerealiseerd met behulp van een impactgedreven ontwikkelingsprogramma. Het einddoel? Om producten, diensten en systemen te creëren die laten zien dat een circulaire toekomst niet alleen denkbaar, maar ook haalbaar is.

De Make it Circular Challenge is de opvolger van de succesvolle No Waste Challenge uit 2021. Hier werden 1409 projecten ingediend vanuit 126 verschillende landen, waaruit 16 winnende projecten zijn geselecteerd. Waaronder het Nederlandse Living Coffin, ’s werelds eerste volledig biologisch afbreekbare doodskist gemaakt van mycelium. Of ‘Claybens’, een ambitieus plan van Emy Bensdorp om de PFAS chemicaliën groep, die overal om ons heen te vinden is, uit vervuilde kleigrond te  verhitten tot bakstenen waardoor de chemicaliën worden vernietigd tot een schone baksteen.

 

DE KRACHT VAN CREATIVITEIT

 

Onze economie is gebaseerd op een linear systeem waarin waarde wordt gecreëerd door zoveel mogelijk te produceren en te verkopen. Het werkt vanuit de veronderstelling dat oneindige groei mogelijk is. Nu de gevolgen van de klimaatcrisis vandaag de dag steeds meer tastbaar zijn, zien we dat onze planeet niet geschikt is voor die oneindige groei. Als we denken aan verandering, zien veel mensen nog altijd obstakels die ze liever niet aan willen, of durven gaan. Een van de belangrijkste uitdagingen is om iedereen ervan te overtuigen dat we een nieuwe wereld kunnen creëren die ons leven niet minder, maar juist meer voldoening geeft. “Veel mensen raken het spoor bijster bij zoveel verontwaardiging, klimaatvermoeidheid en desinteresse, maar creatievelingen niet”, zegt Richard van der Laken, medeoprichter en creatief directeur van WDCD. “Verbeelding is het vak van de creatieve gemeenschap: zien wat er nog niet is, een uitdaging aangaan en met optimisme vooruit gaan.”

 

MEEDOEN?

 

Deelnemers kunnen projecten indienen binnen de volgende thema’s: wat we eten, wat we dragen, wat we kopen, hoe we verpakken en hoe we bouwen. Begin 2023 selecteert een jury van vooraanstaande experts op het gebied van design, sociale impact en klimaatactie minimaal 10 winnaars. Drie van de winnende initiatieven gericht op consumentenproducten worden gefinancierd door WDCD’s nieuwe partner Secrid. Winnende ideeën worden werkelijkheid met € 10.000 aan financiering en een wereldwijd ontwikkelingsprogramma dat is opgezet in samenwerking met Impact Hub Amsterdam, inclusief online training, mentor sessies en een bootcamp. Dit programma ondersteunt de winnende teams bij het ontwikkelen van hun projecten.

“We kijken ernaar uit om te zien hoe designers en creatieve ondernemers circulaire principes gebruiken om tastbare oplossingen te leveren die klimaatverandering, afval en vervuiling aanpakken,” zegt Liz McKeon, Programmes Director – Planet bij de IKEA Foundation.“Wij geloven dat design kan bijdragen aan een betere toekomst en dat het mensen kan motiveren om zich thuis te voelen in een circulaire wereld.”

 

Deelnemers kunnen van 11 oktober 2022 tot 11 januari 2023 hun projectvoorstellen gratis online indienen via de website: makeitcircular.whatdesigncando.com.

 

 

 

OVER WHAT DESIGN CAN DO

What Design Can Do (WDCD) is een internationaal platform dat pleit voor design als instrument voor maatschappelijke impact. Sinds 2011 hebben we tal van activiteiten ondernomen om de rol van design te promoten bij het aanpakken van ’s werelds meest urgente maatschappelijke en klimaatkwesties. WDCD heeft 15 succesvolle conferenties georganiseerd in Amsterdam, São Paulo en México City.

OVER DE IKEA FOUNDATION

De IKEA Foundation is een organisatie die zich richt op het aanpakken van de twee grootste bedreigingen voor de toekomst van kinderen: armoede en klimaatverandering. De IKEA Foundation verleent momenteel meer dan 200 miljoen euro per jaar om het gezinsinkomen te helpen verbeteren en de planeet te beschermen tegen klimaatverandering. Sinds 2009 heeft de IKEA Foundation meer dan 1,5 miljard euro toegekend om een betere toekomst voor kinderen en hun gezinnen te creëren. In 2021 besloot de Foundation om de komende vijf jaar nog eens € 1 miljard te verdienen om de reductie van de uitstoot van broeikasgassen te versnellen. Meer informatie op: www.ikeafoundation.org 

OVER SECRID

Designersechtpaar Marianne van Sasse van Ysselt (mode) en René van Geer (industrieel ontwerp) werkte decennialang voor vele industriële opdrachtgevers. Sinds 2009 richten zij zich voor 100% op hun eigen merk: Secrid pocketwear, gedreven door hun droom om producten volledig volgens eigen waarden en inzichten te kunnen creëren. Zonder concessies aan klanten of aandeelhouders. Secrid kiest bewust voor productie in Nederland, concurrerend met China, met aandacht voor mens en milieu, en sinds zomer 2022 zelfs volledig CO2 neutraal. De producten worden verkocht via 8.500 winkels in 80 landen. Secrid is een B corp en doneert 1% van haar omzet aan projecten die  bijdragen aan ‘de Industriële Evolutie’. Dit heeft geleid tot samenwerking met Dutch Design Foundation en met What Design Can Do. Twee organisaties die, net zoals Secrid, uitdragen dat creativiteit essentieel is voor een duurzame samenleving en het behoud van onze aarde.

ANDERE SAMENWERKINGS PARTNERS

Andere partners waar WDCD mee samenwerkt in de Make it Circulair Challenge zijn onder andere Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, CLICKNL, de Nederlandse ambassades en consulaten in Brazilië, Japan, India, Mexico, Kenia, en Circle Economy. Alle informatie over partners is te vinden op makeitcircular.whatdesigncando.com/partners/

 

 

 

 

oudere berichten

vind een interieur­architect

vind een IA

word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid