login leden

WIJ ZIJN ROOSROS ARCHITECTEN

Een architectenbureau met passie voor het vak. Met meer dan zestig collega’s creëren we iedere dag nieuwe ontwerpen, duurzame oplossingen voor diverse vraagstukken, en bouwen we met elkaar aan onze ambitieuze visie.

RoosRos staat voor Respectvol Rentmeesterschap. We voelen ons verantwoordelijk voor een leef-, woon- en werkomgeving die bijdraagt aan het geluk en welbevinden van mensen. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Voor huidige én toekomstige generaties. De wereld zo goed mogelijk onderhouden en nalaten. Dat is onze inspanningsverplichting.

In onze visie is een gezonde en toekomstgerichte omgeving essentieel.

GEZOND

De mens wordt geboren om buiten te leven. Toch brengen we gemiddeld 90% van onze tijd door in gebouwen. Gezonde gebouwen, die bijdragen aan het welbevinden van gebruikers en bewoners, zijn dus essentieel. Gebouwen waarin mensen zich goed voelen, en die ook daadwerkelijk gezond zijn.

RoosRos ontwerpt gezonde gebouwen. Comfortabel en gebruiksvriendelijk. Met daglicht, uitzicht en contact tussen binnen en buiten. We houden rekening met de eigenschappen van materialen, de ervaring met (klimaat)installaties en de effecten daarvan op de beleving van de ruimte. We verdiepen ons in de gezondheidsaspecten van mensen, de invloed die onze gebouwen daarop hebben en onderzoeken hoe we dat in onze ontwerpen kunnen toepassen.

TOEKOMSTGERICHT

Een gebouw met toekomstwaarde, is een gebouw dat gezond én toekomstgericht is. Het is energiezuinig, belast het milieu minimaal en kan flexibel meebewegen met veranderingen. We geven gebouwen een heldere, generieke basisopzet. Daarmee zorgen we er voor dat ze in de toekomst relatief eenvoudig een andere functie kunnen krijgen. Hoe groter het vermogen tot aanpassen, transformeren en in- en uitbreiden, hoe duurzamer.

We maken gebouwen intrinsiek duurzaam. Op een nuchtere, doordachte manier gaan we om met passieve energie, detaillering en materiaalkeuze. We hergebruiken zoveel mogelijk producten en grondstoffen. Denk aan kringlopen op het gebied van energie, water, materiaal en afval. Maar ook aan het benutten van reststromen en het gebruik van zoveel mogelijk lokale en hernieuwbare producten.

ONTWERPPRINCIPES

In de praktijk vertaalt onze visie zich in drie ontwerpprincipes die in onze projecten terugkomen.

- Besef dat de leefomgeving de mens vormt
- Ontwerp gericht op de toekomst
- Ga verantwoord om met zaken die op kunnen gaan

Team RoosRos interieur:
Jos Hermans (architect | interieurarchitect)
Sander Ros (directeur | architect)
specialisatie: woningen, winkels, kantoren, bedrijfspanden, scholen, zorginstellingen, religieuze instellingen, verbouwingen, renovaties, herbestemmingen, overig
adres

RoosRos Architecten

L.J. Costerstraat 2

3261 LH Oud-Beijerland

e-mail: info@roosros.nl

website: http://roosros.nl

telefoon: 0186691580

Project(en)

Nieuwbouw Besix-huis Dordrecht

Het BESIX-huis is 1.800m2 groot en biedt ruimte voor circa 80 medewerkers. Het gebouw heeft een heldere én zichtbare constructie; de vakwerkliggers zijn de dragers van het ontwerp en het plan, ze visualiseren de civiele tak van BESIX. De imposante glazengevel trekt een parallel naar de complexe (hoog)bouw een tweede tak van sport waarin BESIX veelal opereert.

.
WELL-BEING

Centraal in het ontwerp staat het welbevinden van de medewerkers en bezoekers. Een gebouw dat bijdraagt aan de gezondheid en beleving van de werknemers Well-being is een belangrijke drager van het concept. In het hart van het kantoor is er een open, transparant atrium met noord licht en levend groen op de wanden en in borders die van binnen naar buiten doorlopen. Alle functies ontmoeten elkaar daar in een lichte context rond een in het oog springende trappenpartij. De primaire functies bevinden zich op één etage op de eerste verdieping. Korte lijnen, samenwerking en ontmoeting worden hierdoor bevorderd. Het kantoor stimuleert flexibel werken met een diversiteit aan werkplekken: groot- of kleinschalig, staand of zittend, gericht op concentratie of juist ontmoeting. Het ontwerp is ontworpen in co-creatie met Sprank Interieurprojecten.

School zonder lokalen

Een school voor en door kinderen. Voor speelleercentrum De Spaaihoeve is ‘een school als loft’ ontworpen. Passend bij de ambitieuze onderwijsvisie en met een knipoog naar boerderij de Spaaihoeve die ooit op de locatie van de nieuwbouw stond. De Spaaihoeve geeft Jenaplan onderwijs. Die onderwijsvisie vraagt niet om een gebouw met traditionele klaslokalen, maar is beter gediend bij een school als loft. Een basis van ‘een slim dak op poten’ met een grote vrij indeelbare open ruimte. Daarbij krijgt de onderwijsvloer clustergewijs invulling. Het totaal aan ruimten is conform de standaard normen voor onderwijsgebouwen, maar door de opzet als loft wordt de functionele onderwijsruimte vergroot. De vrijheid die het ontwerp creëert biedt mogelijkheden om nu én in de toekomst in te spelen op het veranderende onderwijs.

.
BOERENVERSTAND

De basis van het ontwerp is het toekomstbestendige houten casco. Daarin zit de verwijzing naar de boerenhoeve én naar het boerenverstand. School en architect kiezen hier bewust voor hout als hoofdconstructie, dat door zijn hernieuwbaarheid en CO2 opname veel groener is in vergelijking met staal of beton. De gevels van het gebouw worden opgebouwd uit traditionele baksteen en pannen.

.
RUIMTELIJKE BELEVING

Het éénlaagse gebouw sluit aan bij de schaal van het kind en de korrelgrootte van de wijk. Het overkragende dak op poten versterkt de beleving dat het onderwijs niet ophoudt bij de gevel, maar doorloopt van binnen naar buiten en vice versa. Verder vallen de grote glaspartijen op. Ramen tot de grond zorgen voor een prettige ruimtelijke beleving.

Koedood Dieselservice B.V.

Stoer, transparant en modern. Dat zijn begrippen die het nieuwe onderkomen van het familiebedrijf Koedood in Hendrik-Ido-Ambacht omschrijven. Het ontwerp is een combinatie van historische invloed, ambacht, liefde voor het maritieme en een kantoor van de 21ste eeuw. Een samensmelting van noeste arbeid, vakmanschap, technologie en trots!
.
Dat start, wanneer je het pand benadert, bij de ‘etalage’. Bij binnenkomst wordt de maritieme, technische sfeer versterkt. Je kunt niet alleen een blik werpen in de showroom, maar ook in de achterliggende loods waar ruim 50 à 60 motoren wachten op een nieuwe eigenaar. De transparante entreehal over twee bouwlagen verbindt de verkoopruimte met de eerste verdieping. Hier zijn de verschillende werk- en vergaderplekken ondergebracht. Grote, groene wanden begeleiden de bezoeker naar boven en zorgen voor een natuurlijke, zachte tegenhanger van de strakke architectuur.

.

Naast het gebogen glas, het staal en de Trimo gevel is er in het interieur veel groen toegepast om een prettige werkomgeving te creëren. De Dejo-roosters onder de overstekken lopen naadloos over in het plafond van de verkoopruimte van de motoren. Dit geldt voor alle materialen in heel het gebouw. Ze lopen naadloos in elkaar over door de bovengemiddelde aandacht voor technische details. Deze materialisatie en maatvoering typeren dit gebouw in zijn verschijning.

vind een interieur­architect

vind een IA

word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid