login leden

Roel Slabbers

De Nieuwe Context is een onderzoek- en ontwerpbureau gespecialiseerd in wonen & verblijven. De Nieuwe Context (ver)bouwt van kleinschalig particulier tot grootschalig wonen en verblijven.

Hierbij benaderen we iedere opdracht vanuit een eigen context, de bewoners en locatie vormen voor ons het uitgangspunt. Onze leefomgeving is geen statisch eindproduct, maar een dynamische situatie welke uit tijd, materiaal, compositie en licht bestaat. Wij zijn ervan overtuigd dat een oprechte leefomgeving wordt gevormd door het samenweven van ruimte en gebruiker. Door het plegen van harmonieuze interventies, verweven wij deze elementen tot een nieuwe context.
specialisatie: woningen, kantoren, musea, overheidsinstellingen, religieuze instellingen, monumenten, industrieel erfgoed, tentoonstellingen, stands, verbouwingen, renovaties, herbestemmingen
adres

De Nieuwe Context

Burgemeester van Oppenstraat 110

6224 ET Maastricht

e-mail: info@denieuwecontext.nl

website: https://www.denieuwecontext.nl/

telefoon: 0432067342

Project(en)

Uitbreiding & renovatie woonhuis Berg en Terblijt

Het bestaande woonhuis is een verwezenlijking van de fantasie en achtergrond van haar voormalige bewoners: een Friese typologie uit mergelsteen opgetrokken en gebouwd in de jaren 50.

Aan ons was het de taak om van deze architectonische verzameling een leefbaar huis te maken. Een huis waar de nieuwe bewoners prettig kunnen leven.

Uiteraard zonder de unieke kenmerken van het huis te verliezen. De vensters, dakvormen, beglazing, etc. vormen het uitgangspunt voor de ingrepen die zijn gedaan.

De bestaande aanbouw is getransformeerd tot volwaardige leefruimte met een zitkamer en studieruimte.

Om voor een helder onderscheid tussen oud en nieuw te zorgen is er voor gekozen om de nieuwe gevel met hout te bekleden.

De detaillering van de uitbouw is sober en eenvoudig zodat de decoratieve details van de hoofdbouw beter tot uitdrukking komen.

In de bestaande situatie waren alle vensters uitgevoerd met glas in lood. In een voorstudie hebben we onderzocht op welke posities het glas in lood nog steeds wenselijk is en op welke posities meer daglichttoetreding gewenst is.

Herstructurering woonboerderij Weert

Door de functies en kenmerken van de boerderij opnieuw te waarderen, zijn we tot een nieuwe ruimtelijke indeling gekomen die aansluit bij de wensen en eisen van de aanstaande bewoners. De bijbehorende sferen vormen een verlengstuk van het authentieke karakter van de boerderij. We construeren een harmonisch geheel tussen binnen en buiten. Tussen boerderij en land.

De voormalige stallen vormen nu de kern van het huis: de keuken, eetkamer en de zitkamer.

De voormalige hooizolder herbergt de slaapvertrekken, een badkamer en een werkruimte. Allen aangesloten op een overloop, waar de gehele lengte van de dwarsgevelboerderij te ervaren is.

Ontwerp expositie ‘Luxe?’

Voor de tentoonstelling ‘Luxe?’ in Cube Design Museum hebben we ruimtelijke sequenties ontworpen die aansluiten bij de inhoudelijke vraagstellingen van de expositie.

De bezoeker ervaart in het begin van de tentoonstelling bevestigende objecten en klassieke ruimtelijkheid.

Naarmate bezoekers hun weg vervolgen worden ze geconfronteerd met een nieuwe bevragende ruimtelijkheid. Wanneer het toekomstbeeld van luxe wordt onderzocht, vervaagt de ruimtelijkheid tot een transparante drager die nieuwe inzichten en verbanden mogelijk maat.

vind een interieur­architect

vind een IA

word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid