login leden

Hans Maréchal

M+R interior architecture is een internationaal opererend interieurarchitecten bureau, in 2000 opgericht door Hans Maréchal. Ons bureau richt zich voornamelijk op het verbouwen en inrichten van projecten binnen de utiliteit, leisure- en retailsector. De door ons gerealiseerde projecten hebben vaak een sterk publieke functie; voorbeelden zijn luchthavens, stadions, bibliotheken, restaurants, hotels, theaters, medische centra, bankgebouwen, kantoorgebouwen (kantoorconcepten) en overheidsgebouwen.

Visie M+R interior architecture
Het vormgeven aan publieke ruimtes; kantoren, theaters, vliegvelden, bibliotheken, horeca, werken in het spanningsveld tussen het grote, extroverte gebaar van de architectuur en de intimiteit van de ruimte daarbinnen, inspirerende en leefbare, duurzame ruimten waar het welbevinden van de gebruiker op de eerste plaats komt. Wat doen wij als interieurarchitecten eigenlijk? Wat drijft ons, waar willen we heen? Wezenlijke vragen, waard om hier indringend bij stil te staan. Een visie op ons vak;

het gesprek
Ontwerpen betekent voor ons allereerst: heel goed luisteren. Luisteren naar de opdrachtgever en alle betrokken partijen. Wat is hetgeen dat onze opdrachtgever wil? Wat is de ‘vraag achter de vraag’? Welke belangen spelen er, welke wensen en behoeftes? Vervolgens luisteren we ook goed naar onszelf. Wat vinden wij ervan? Wat zegt onze ervaring? Klopt hetgeen de opdrachtgever wil, zijn er betere oplossingen mogelijk?Over al deze kwesties gaan we het gesprek aan. Ons vak is luisteren, aanvoelen, analyseren, ordenen en uiteindelijk het vertalen van de vraag naar een innovatieve oplossing.

de samenhang
Vaak zijn onze projecten complexe opgaven, interieurarchitectuur op grote schaal. Wij benaderen ieder project vanuit architectonisch perspectief. We analyseren de functies en het gebruik van het gebouw en onderzoeken hoe je deze het beste kunt ordenen binnen de gegeven ruimte. Om de binnenruimtes optimaal te laten aansluiten op functie en gebruik, kunnen we bouwkundige ingrepen voorstellen: trappen, een entree, een doorgang of tussenvloer worden toegevoegd of verplaatst.
We werken vanuit een totaalconcept voor het hele project. Alle elementen van interieur en exterieur moeten uiteindelijk een geheel vormen, waarbij elk detail is afgestemd op het gewenste resultaat: van de klimaatbeheersing, akoestiek tot de deurknoppen en van de verlichting tot het tapijtdessin.

licht, ritme en kleur
Om ordening aan te brengen in alle onderdelen van een ruimte, zijn licht, ritme en kleur onze belangrijkste hulpmiddelen. Natuurlijk daglicht is wezenlijk voor de beleving van de binnenruimtes en dient zoveel mogelijk onbelemmerd haar werk kunnen doen, aangevuld met kunstlicht waar dat nodig is. Licht geeft diepte en contrast aan een ruimte. Het benadrukt de vormen en het ritme van architectonische elementen. Licht in combinatie met ritme en verfijnd kleur- en materiaal gebruik laat een ruimte tot leven komen.

de menselijke maat
We gebruiker staat centraal in onze ontwerpen. Hoe beleeft een persoon (bezoeker, medewerker, bewoner) de ruimte, voelt men zich veilig en op z’n gemak? Het exterieur is de schil die de binnenruimte; de gebruiksruimte, conserveert. Het gebruik is het hoofddoel van de ruimte. Daarom is het interieur zo belangrijk: hier wordt de menselijke schaal gecreëerd. Het werk van ons bureau draait uiteindelijk om het creëren van een ‘tweede huid’ in gebouwen, de omgeving waarmee de mens direct in contact komt, die men het sterkst ervaart. Ruimtes dienen prettig en veilig aan te voelen. Om dit te bereiken, moet je ervoor zorgen dat een ruimte volstrekt voor zichzelf spreekt. Al bij binnenkomst moet deze herkenbaar zijn, je moet er meteen je weg kunnen vinden (cognitief). Daarvoor moet alles kloppen: verlichting, akoestiek, klimaatbeheersing, routing, kleur en materiaal. Goed gekozen vormen, kleuren en duurzame materialen zorgen er bovendien voor dat een omgeving een positief effect op mensen heeft.

duurzaamheid
Duurzaamheid is een containerbegrip aan het worden, maar dat doet niets af aan het belang ervan. De meest voor de hand liggende invulling van duurzaamheid is volgens ons: projecten neerzetten waar de opdrachtgever ook op de lange termijn profijt heeft. Daarvoor zijn (eerlijk)materiaal, afwerking en detaillering heel belangrijk. In ecologische zin streven we naar een optimaal duurzaam eindproduct. Dat betekent dat we zoveel mogelijk materialen (her)gebruiken die het milieu en de natuurlijke bronnen niet of zo min mogelijk belasten en dat we zoeken naar energie neutrale oplossingen voor bijvoorbeeld verlichting en klimaatsystemen. Duurzaam en innovatief vormen een uitstekende combinatie, mits je de oplossingen tot in detail doordenkt en uitwerkt. M+R heeft een zeer ruime ervaring op het gebied van duurzaamheid in projecten: Breeam (excellence); Leed; de natural step; Cradle to Cradle etc.

revitalisering
Wat is er duurzamer dan het herbestemmen van een bestaand gebouw? In verouderde stedelijke gebieden kan een nieuw gebruik van bestaande bebouwing leiden tot prachtige ontwikkelingen. Van die kansen zou veel meer gebruik gemaakt moeten worden. Voor ons bureau is juist dit type projecten een uitdaging. Hier vinden we bij uitstek de complexe vraagstukken waar we ons zo graag mee bezig houden. Het revitaliseren van bestaande gebouwen vraagt om inventiviteit en innovatief vermogen. Bij het renoveren en herbestemmen van monumenten is het uitgangspunt altijd de historische en architectonische kwaliteit zoveel mogelijk intact te laten. De aanpassingen worden als een soort ‘inbouwpakket’ aan het gebouw toegevoegd. Soms harmoniërend, soms contrasterend maar nooit concurrerend met de oorspronkelijke basis. Niet alleen fraaie monumenten lenen zich voor een dergelijke aanpak. Ook veel gedateerde en vaak onaantrekkelijke onderkomens kunnen getransformeerd worden tot moderne en attractieve gebouwen.

flexibiliteit
De moderne organisatie is in ontwikkeling. Een kernbegrip daarbij is flexibiliteit: soepelheid, buigzaamheid. In overdrachtelijke zin wordt het gebruikt als karaktereigenschap van een persoon, een organisatie of een gebouw. Het staat voor het vermogen om zich moeiteloos aan te passen als de situatie daarom vraagt.
De hedendaagse mens kan altijd en overal werken, daarbij geholpen door de voortdurende ontwikkeling van communicatiemiddelen. Starre kantoorruimtes passen daar niet meer bij. Het innovatief werken vraagt om een andere werkomgeving. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een ordening van werkruimtes op basis van activiteiten: geconcentreerd werken in een stilteruimte, overleggen in een vergaderruimte, brainstormen in een inspirerende ruimte, en ook thuiswerken kan in zo’n concept opgenomen worden. Het flexibel inrichten van werkplekken biedt organisaties ook de kans om efficiënter met ruimte om te gaan. Om het concept ook in de praktijk te laten werken, moeten het interieurontwerp de nieuwe functies zo goed mogelijk ondersteunen, maar zonder dat het op zijn beurt een te starre ordening oplegt. Inderdaad, flexibel.

de interieurarchitect als regisseur
Complexe projecten vragen om een hele goede samenwerking. Met de opdrachtgever, maar ook met aannemers, installateurs en adviseurs. Je dient als interieurarchitect met al de belangen rekening houden en tegelijk staan voor je eigen visie. In dat dynamische geheel zien wij onze rol van initiator, inspirator en centraal aanspreekpunt. Degene die overzicht heeft over alle facetten en belangen, die kan switchen van de constructie van een nieuwe entree naar de kleur van de tegeltjes op het toilet, en vooral: degene die te midden van alle verschillende stemmen die van de gebruiker kan vertegenwoordigen. Een goede interieurarchitect is in onze beleving een regisseur, die alle disciplines uiteindelijk tot één geheel weet te smeden.
specialisatie: woningen, hotels, winkels, kantoren, bedrijfspanden, scholen, bibliotheken, musea, zorginstellingen, overheidsinstellingen, monumenten, industrieel erfgoed, tentoonstellingen, stands, verbouwingen, renovaties, herbestemmingen, overig
adres

M+R interior architecture bna bni

Aalsterweg 230

5644 RK EINDHOVEN

e-mail: hans@mplusr.nl

website: http://www.mplusr.nl

telefoon: 0402137408

architectenregister: 4.931223.001

Project(en)

EVOLUON EINDHOVEN ‘out of the blue’ by M+R interior architecture

EVOLUON EINDHOVEN ‘out of the blue’

Op 24 september 1966 opende het Evoluon haar deuren. Het was een geschenk van Philips aan de stad voor hun 75-jarig jubileum. Al snel wordt het Evoluon wereldwijd bekend door zijn unieke vorm én doordat het wetenschap en techniek voor iedereen bereikbaar en begrijpelijk maakt. In 1989 werd het Evoluon gesloten door Philips waarna het voornamelijk als congrescentrum heeft gefunctioneerd. Op zaterdag 24 september 2022 is het Evoluon weer geopend als museum met de eerste tentoonstelling ‘Retro Future’ van Next Nature Network.

M+R interior architecture is door Next nature gevraagd het concept en ontwerp voor de entree, de lounge, het restaurant en de vergaderruimten te ontwikkelen. Voor ons bureau was de uitdaging hoe we, met ‘beperkte’ middelen een aantrekkelijk en ook circulair ontwerp konden maken voor dit Rijksmonument waarbij we het gebouw in haar originele vorm konden herwinnen en de ‘verrommeling’ teniet konden doen. Onze insteek is dat we, alles wat we nu in het gebouw inbrengen, een duidelijke signatuur hebben gegeven waarbij we maximaal gebruik hebben gemaakt van de bestaande inrichting en hebben deze voorzien van een ‘nieuwe huid’ in de herkenbare kleur blauw.
Door alles wat nieuw en ook tijdelijk is consequent uit te voeren in deze kleur blauw, hebben we een extra laag toegevoegd aan het monumentale gebouw, zodat de originele verschijningsvorm heel goed afleesbaar blijft, het interieur is tijdelijk en vergankelijk. De kleur blauw is niet ‘out of the blue’ bepaald, het is een primaire kleur die staat voor puur en zuiver en ook vaak wordt geassocieerd met techniek en toekomst, in de schilderkunst speelt blauw een grote rol bij het atmosferisch perspectief. Ook komt de kleur blauw terug in de branding van Next Nature en is het de kleur van initiatiefnemer van het Evoluon: Philips.

Het idee voor de inrichting van de publieke ruimten is dat alles circulair is en weer optimaal kunnen worden hergebruikt. Voor de losse inrichting hebben we gekozen voor stoelen en tafels van Eindhovense (Brabantse) Ontwerpers en Kunstenaars: Maarten Baas (101); Joep van Lieshout (Skull en AVL-chair); Piet Hein Eek (aluminum chair); Michiel van der Kley (Chase G kapstok) en voor het terras en lounge heeft M+R een speciale modulaire zitbank ontworpen in de vorm van een X. Het idee is dat deze objecten na hun functie worden geveild, ieder object krijgt een uniek label met code en certificaat van Next nature zodat ze na hun functie in het Evoluon een tweede leven krijgen. Al de meubels zijn uitgevoerd in de speciale blauwe kleur waardoor ze nog unieker zijn.
In de hoofdentree, de koepel van het Evoluon, staan de Chase G als marsmannetjes opgesteld, een close encounter….. De bekleding (huid) van de bestaande objecten in het Evoluon zijn uitgevoerd in het milieuvriendelijke ‘Oriented Strand Board’, oftewel OSB plaatmateriaal gemaakt van houtschilfers in combinatie met marmoleum voor de vloerafwerking en bovenzijde van de bars etc. Twee tafellampen, ontwerp van Louis Kalff (architect van het Evoluon), zijn onderdeel van de museumshop, met de wens van ons bureau dat Philips deze armaturen weer in productie gaat nemen met duurzame led-techniek maar dan in trendy kleuren. Het terras ontwerp i.s.m. Vermaat waarbij het meubilair eveneens consequent uitgevoerd in de kleur blauw, o.a. met de Loop chair ontwerp van Stefan Scholten. Als uitzondering op de blauwe kleurstelling hebben we het a la carte deel van het restaurant geheel uitgevoerd in de kleur zwart. De wandbekleding in de lounge is een ontwerp van kunstenaar Sofie Crespo, de canon van het heelal en de aarde. En een wandbehang in het restaurant ontwerp van M+R waar een beeld van Bryan Versteeg is gecombineerd met beelden van het Evoluon.
De nieuwe verlichting is uitgevoerd ranke zwarte tracks met led up- en downlighting.
De uplighting zorgt voor het aanlichten van de prachtige betonkolommen met houten latten.
De verlichting is interactief en kan naar gelang de functie in verschillende settings worden geactiveerd.

BDO Accountancy Rotterdam | Hybride werkomgeving

BDO Accountancy Rotterdam | Hybride werkomgeving
Opdrachtgever: BDO Accountants | Rotterdam
Opdracht: Nieuwe huisvesting locatie BDO Rotterdam + Dordrecht

Hybride werkomgeving voor BDO Accountants & adviseurs | Rotterdam
Met de ervaringen van het innovatief en flexibel werken heeft M+R een hybride werkomgeving ontworpen voor het nieuwe kantoor van BDO Rotterdam in het gebouw First.
Het innovatieve kantoor in Rotterdam biedt ruimte voor ontmoeten, samenwerken, kennisdelen etc. op totaal 3 verdiepingen aan kantoorruimte t.w. de 9e, 10e en 11e verdieping. Er zijn vele voorzieningen voor de Lines of services van BDO zoals scrum-; presentatie en vergaderruimten. Verschillende werkplekconcepten zijn d.m.v. een BDO app te reserveren door de medewerkers en sluit aan op de visie van BDO dat men op kantoor, bij de klant of vanuit thuis werkzaam kan zijn.
De 10e verdieping functioneert als ontvangst etage, hier zijn naast de receptie en een koffiebar met een ‘barista’, diverse zitjes waar men kan werken en ontmoeten in een informele sfeer. Deze verdieping is verbonden met een nieuw ontworpen en gerealiseerde vides met trappen die de drie verdiepingen aan elkaar verbindt. Op deze verdieping is ook het vergadercentrum ondergebracht en een grote flexibele scrum en ontspanningsruimte. Naast deze voorzieningen is er een ‘mind & innovation’ ruimte gerealiseerd;
Immers is het voor iedereen merkbaar dat ons leven aan het veranderen is.
Zo wordt de scheidslijn tussen werken en privé steeds vager, we werken vanuit thuis en als we willen zijn we 24 uur per dag verbonden met de hele wereld. Het is daarom van belang dat ieder individu een zorgvuldige invulling van de dagbesteding maakt, waarbij er ruimte is voor rust, onthaasting en ontspanning en inspanning. Deze bewustwording vraagt bedrijven na te denken over de invulling van de werkomgeving, voor de nieuwe locatie van BDO zijn er diverse plekken die ruimte bieden aan deze bewustwording, een mooi voorbeeld is de ‘mind & innovation’ room met stilteplekken en mogelijkheid tot meditatie.
Op de twee ‘werk’verdiepingen is centraal een huiskamer gesitueerd met een grote pantry, geweldige koffie en thee, verschillende zitjes, diverse werkplekken en heel veel groen. Het aantal en type werkplekken zijn zorgvuldig in samenwerking met de medewerkers in co-creatie sessies bepaald zodat deze optimaal aansluit bij de manier van werken, met een duidelijke focus op samenwerken en sociale cohesie van de diverse lines of services binnen de BDO organisatie. Er zijn ook concentratie werkplekken en stilteruimten alleen minder in aantal omdat geconcentreerd werken ook vanaf de thuiswerkplek kan worden uitgeoefend. De look & feel en wayfinding van deze locatie sluit aan op het werkveld van BDO, de grootste havenstad van Europa. De stilteruimten en coupéplekken zijn vormgegeven als zeecontainers in een speciale messing kleur. Voor de vergader- en ontmoetingsruimten zijn speciale wanden en vloerbedekking dessins ontworpen van markante plekken en gebouwen in Rotterdam. Het gehele kleurenpallet varieert per verdieping en sluit aan op de corporate identity van de onderneming.

M+R interior architecture bna bni

Richemont Amsterdam by M+R

Richemont, Amsterdam
Kwaliteit, detaillering en vakmanschap

M+R ontwierp voor het hoofdkantoor van Richemont een rustig, ingetogen en chique interieur dat uitstekend past bij de identiteit van de opdrachtgever, en dat eenheid brengt in de verschillende panden van het monumentale complex.

Richemont is het bedrijf achter zo’n vijftien toonaangevende ‘Maisons’ – topmerken van luxeproducten als Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget, Dunhill en Montblanc. Het Nederlandse kantoor van het bedrijf is sinds 2000 gevestigd in een drietal monumentale panden in de Gouden Bocht van de Amsterdamse Herengracht. Die waren al in de jaren 20 en 50 van de vorige eeuw samengevoegd tot één kantoorgebouw (voor de Hollandsche Bank Unie), waarbij van een van de panden alleen de voorgevel bleef staan. Het complex is in de loop der jaren herhaaldelijk ingrijpend verbouwd. In 2002 werd het gerenoveerd naar ontwerp van OIII Architecten, dat onder meer een nieuw atrium in het hart van het gebouw maakte en buiten de statige trap voor het middelste pand terugplaatste.

Wake up call
M+R eind werd 2017 benaderd door de general manager van Cartier, aanvankelijk alleen voor een ontwerp voor de vierde verdieping van het gebouw – die na een lekkage moest worden gerenoveerd. Na een volgens Hans Maréchal aangename eerste kennismaking werd een ontwerpplan gemaakt, maar werd het vervolgens lange tijd stil. Wat niet betekende dat men bij Richemont stil zat. “Het plan was voor ons een soort ‘wake up call’”, vertelt Ingrid Boon, Head of Facilities van Richemont. “We waren al bezig met een meerjarenonderhoudsplan en een conditiemeting van het gebouw, en daaruit bleek dat het in 2002 niet zo grondig was gerenoveerd als we dachten. Veel installaties bleken inmiddels ook verouderd: we zijn hier ooit met 40 mensen gestart, maar inmiddels hebben we zo’n 300 medewerkers en ook het klimaatsysteem moest daarom worden aangepast.” Daarbij wilde Richemont het gebouw tevens vergroenen en verduurzamen. Last but not least was het bedrijf al bezig met de implementatie van het nieuwe werkconcept Workplace 4.0. Boon drong er dan ook bij de directie op aan dat het hele gebouw zou worden aangepakt. M+R kreeg daarop de opdracht een nieuw ontwerp te maken voor alle zeven verdiepingen, en een innovatieve werkomgeving te ontwikkelen.
Het ontwerp kwam tot stand in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, en ging volgens Maréchal veel verder dan alleen interieurarchitectuur: “We hebben ook samengewerkt met constructeur Strackee en adviseur bouwveiligheid Nieman en voor de klimaatinstallaties hebben we adviseur Huisman & van Muijen ingeschakeld, een bureau dat veel ervaring heeft met monumenten.” Een van de maatregelen was het installeren van klimaatplafonds, die de ruimtes koelen en verwarmen door middel van straling zodat er geen hinderlijke tocht is. Langs de buitengevel zijn nog wel radiatoren, omdat het aanpassen van de buitenschil door het monumentale karakter van het pand erg kostbaar zou worden. “We hadden ook een bepaald budget”, zegt Emy Liebregts van M+R”, waarvoor we van tevoren drie verschillende opties hadden ontwikkeld S, M en L. Bij elke keuze hebben we steeds gekeken wat financieel haalbaar is.” Dankzij zij de ingrepen heeft het kantoor nu een Breaam In-Use Very Good certificaat. Maréchal: “Dat wordt in de toekomst misschien nog Excellence, maar voor een monument is dit al een heel mooi resultaat.”

Gouden roosjes
Als uitgangspunt voor het ontwerp fungeerde een uitgebreid kleur historisch onderzoek, dat M+R liet uitvoeren door bureau Josefien & Co (Josephine Tegelaar) – iets waar Monumentenzorg trouwens erg blij mee was. Maréchal: “De panden hebben een lange geschiedenis en in de loop der eeuwen vele verschillende bewoners en functies gehad, en door middel van dit onderzoek wilden we hier meer inzicht in krijgen. Want elke laag laat iets van die geschiedenis zien.” Tegelaar verwijderde in zo’n zes weken op verschillende plekken de verf van wanden en plafonds, waarbij onder meer gouden roosjes onder het stuukwerk werd blootgelegd. Uit het onderzoek bleek ook dat er in het verleden op verschillende plekken olijfgroen was gebruikt. “Maar we hebben besloten dat niet terug te brengen omdat het te aanwezig zou zijn. Bovendien zou het restaureren van alle plafondschilderingen en stuukwerk onbetaalbaar zijn.” De resultaten van het onderzoek zijn te zien op een ‘expositie’ op verschillende plekken in het gebouw, met foto’s en uitleg van de kleuren en details die werden gevonden.
De plafonds werden vooral wit gemaakt, “de meeste waren overigens al wit”, zegt Liebregts. Daarnaast zijn vooral warme beige-tinten en natuurlijke materialen gebruikt, die zorgen voor een gedistingeerde, hoogwaardige en ingetogen uitstraling. Hierdoor ademt het interieur een aangename, rustige en voorname sfeer die aansluit bij het karakter en de visie van Richemont: kwaliteit, zorgvuldige detaillering en vakmanschap. Veel (vaste) meubelen zijn gemaakt van duurzaam hout, messing en marmer. Een messingtint komt ook terug op het servies voor Richemont en in de ingenieuze, eveneens door M+R ontworpen bewegwijzering en iconografie.

Eenheid
In het kantoor zijn verschillende faciliteiten voor alle Maisons gevestigd, zoals de financiële ondersteuning en een Client Relations Center. Alle werkvloeren zijn in principe in één stijl ingericht, zodat er eenheid ontstaat in het grote complex. Boon: “We wilden de identiteit van het huis Richemont laten zien, en niet expliciet die van de verschillende merken.” Daarbij zitten de medewerkers van de verschillende bedrijven zowel in clusters als door elkaar, en wordt er per bedrijf flexibel gewerkt. Ook de inrichting is flexibel: “Wanneer verschillende afdelingen in de toekomst qua grootte veranderen, kan het interieur daar eenvoudig aan worden aangepast”, stelt Maréchal.
Ook in de werkomgeving zijn rustige kleuren en messing-accenten gebruikt – bijvoorbeeld voor de subtiel in de deuren van de lockers ingefreesde nummers. De armaturen boven de werkplekken zijn eveneens van messing; de verlichting is individueel instelbaar en geeft zowel direct als indirect licht. Er zijn in hoogte verstelbare zit-sta bureaus, stilte-en overlegplekken en belcellen. Veel aandacht was er voor de akoestiek op de werkvloeren: zo hangen er Plectere-roomdividers en zijn de lockers afgewerkt met een akoestisch materiaal. Speciaal ontworpen kasten met beplanting zorgen voor een inspirerende en comfortabele werkomgeving, die huiselijkheid, sfeer en luxe uitstraalt.

Breakout space
De drie panden waren al horizontaal met elkaar verbonden, tussen twee ervan werden grotere openingen in mooie brede stalen kaders gemaakt. De panden hebben verschillende indelingen en er zijn veel hoogte- en niveauverschillen, zodat er bij alle eenheid ook veel diversiteit in werkplekken is. Een bijzondere plek werd aan de voorzijde van het middelste pand gecreëerd: in een donkere kamer met kleine ramen creëerde M+R daglicht door middel van dakramen, waarbij historische balken in het zicht kwamen. “Dat gaf de nodige discussie met Monumentenzorg”, zegt Maréchal, “maar het is nu een aantrekkelijke werkruimte.”
Op elke werkverdieping is een ‘breakout space’ – een huiskamer met verschillende zitjes en overlegplekken, en een volledig ingerichte pantry met bar – waar medewerkers elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. De bars hebben mooie geronde hoeken en een werkblad van Cosentino Silestone,
Op de bovenste verdieping is de ‘community breakout’ – een eet- en werkcafé waar iedereen kan genieten van het prachtige uitzicht over de binnenstad, ook op het royale balkon. Het verlaagde plafond van de ruimte werd verwijderd, zodat een cassettenplafond uit de jaren 50 weer zichtbaar werd. Het plafond werd afgewerkt met een zwart akoestisch spuitmateriaal, ook hangen er plafondeilanden, die tevens de hoogte breken.
Op de bel-etage is het vergadercentrum van Richemont, met ruimtes in verschillende afmetingen. In vele daarvan is een linnen wandbekleding van Vescom toegepast, “een natuurlijk product, en daarom zijn er kleurverschillen”, zegt Maréchal. Op de vloeren liggen kleden van Kvadrat, eveneens van natuurlijke materialen, “allemaal prachtige en duurzame producten.” In de grootste vergaderruimte staat een lange custom-made tafel van Wilkhahn, aan de wanden hangen akoestische panelen met foto's van de historische gevels van het complex. Binnenkort worden overal in het pand nog werken uit de uitgebreide kunstcollectie van Richemont opgehangen.

Insectenhotel
Het project werd in twee fases uitgevoerd, zodat zo veel mogelijk kon worden doorgewerkt. Ook de gevels werden gerestaureerd, net als het statige balkon boven de entree dat binnenkort weer wordt teruggeplaatst. “Dat is een kostbare aangelegenheid”, weet Maréchal, “net als het onderhoud van het gebouw. Maar Richemont, ook eigenaar van het gebouw, is zeer bevlogen en heeft het pand in zijn hart gesloten, en alles wordt goed bijgehouden.”
Zowel Boon, Liebregts als Maréchal kijken zeer tevreden terug naar de samenwerking tijdens de renovatie. “We gingen hier met plezier naar toe”, zegt Maréchal, “en we hadden een geweldig team van mensen die samen iets moois willen maken, heel belangrijk voor een goed resultaat.” En, voegt Boon daaraan toe, “Ik mis nu wel de ‘buzz’ van het project. We hebben ook veel op het laatste moment nog extra wensen ingebracht, en ik had soms nog ‘s avonds laat telefonisch contact met Hans.” De buzz is nog niet helemaal voorbij: In het monumentale tuinhuis worden nog werkplekken gemaakt, en M+R heeft ook nog een nieuwe ‘wilde’ tuin ontworpen – met veel groen en onder meer vogelhuisjes en een insectenhotel.

Tekst Rutger van Oldenbeek

vind een interieur­architect

vind een IA

word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid