login leden

Hans Maréchal

M+R interior architecture is een internationaal opererend interieurarchitecten bureau, in 2000 opgericht door Hans Maréchal. Ons bureau richt zich voornamelijk op het verbouwen en inrichten van projecten binnen de utiliteit, leisure- en retailsector. De door ons gerealiseerde projecten hebben vaak een sterk publieke functie; voorbeelden zijn luchthavens, stadions, bibliotheken, restaurants, hotels, theaters, medische centra, bankgebouwen, kantoorgebouwen (kantoorconcepten) en overheidsgebouwen.

Visie M+R interior architecture
Het vormgeven aan publieke ruimtes; kantoren, theaters, vliegvelden, bibliotheken, horeca, werken in het spanningsveld tussen het grote, extroverte gebaar van de architectuur en de intimiteit van de ruimte daarbinnen, inspirerende en leefbare, duurzame ruimten waar het welbevinden van de gebruiker op de eerste plaats komt. Wat doen wij als interieurarchitecten eigenlijk? Wat drijft ons, waar willen we heen? Wezenlijke vragen, waard om hier indringend bij stil te staan. Een visie op ons vak;

het gesprek
Ontwerpen betekent voor ons allereerst: heel goed luisteren. Luisteren naar de opdrachtgever en alle betrokken partijen. Wat is hetgeen dat onze opdrachtgever wil? Wat is de ‘vraag achter de vraag’? Welke belangen spelen er, welke wensen en behoeftes? Vervolgens luisteren we ook goed naar onszelf. Wat vinden wij ervan? Wat zegt onze ervaring? Klopt hetgeen de opdrachtgever wil, zijn er betere oplossingen mogelijk?Over al deze kwesties gaan we het gesprek aan. Ons vak is luisteren, aanvoelen, analyseren, ordenen en uiteindelijk het vertalen van de vraag naar een innovatieve oplossing.

de samenhang
Vaak zijn onze projecten complexe opgaven, interieurarchitectuur op grote schaal. Wij benaderen ieder project vanuit architectonisch perspectief. We analyseren de functies en het gebruik van het gebouw en onderzoeken hoe je deze het beste kunt ordenen binnen de gegeven ruimte. Om de binnenruimtes optimaal te laten aansluiten op functie en gebruik, kunnen we bouwkundige ingrepen voorstellen: trappen, een entree, een doorgang of tussenvloer worden toegevoegd of verplaatst.
We werken vanuit een totaalconcept voor het hele project. Alle elementen van interieur en exterieur moeten uiteindelijk een geheel vormen, waarbij elk detail is afgestemd op het gewenste resultaat: van de klimaatbeheersing, akoestiek tot de deurknoppen en van de verlichting tot het tapijtdessin.

licht, ritme en kleur
Om ordening aan te brengen in alle onderdelen van een ruimte, zijn licht, ritme en kleur onze belangrijkste hulpmiddelen. Natuurlijk daglicht is wezenlijk voor de beleving van de binnenruimtes en dient zoveel mogelijk onbelemmerd haar werk kunnen doen, aangevuld met kunstlicht waar dat nodig is. Licht geeft diepte en contrast aan een ruimte. Het benadrukt de vormen en het ritme van architectonische elementen. Licht in combinatie met ritme en verfijnd kleur- en materiaal gebruik laat een ruimte tot leven komen.

de menselijke maat
We gebruiker staat centraal in onze ontwerpen. Hoe beleeft een persoon (bezoeker, medewerker, bewoner) de ruimte, voelt men zich veilig en op z’n gemak? Het exterieur is de schil die de binnenruimte; de gebruiksruimte, conserveert. Het gebruik is het hoofddoel van de ruimte. Daarom is het interieur zo belangrijk: hier wordt de menselijke schaal gecreëerd. Het werk van ons bureau draait uiteindelijk om het creëren van een ‘tweede huid’ in gebouwen, de omgeving waarmee de mens direct in contact komt, die men het sterkst ervaart. Ruimtes dienen prettig en veilig aan te voelen. Om dit te bereiken, moet je ervoor zorgen dat een ruimte volstrekt voor zichzelf spreekt. Al bij binnenkomst moet deze herkenbaar zijn, je moet er meteen je weg kunnen vinden (cognitief). Daarvoor moet alles kloppen: verlichting, akoestiek, klimaatbeheersing, routing, kleur en materiaal. Goed gekozen vormen, kleuren en duurzame materialen zorgen er bovendien voor dat een omgeving een positief effect op mensen heeft.

duurzaamheid
Duurzaamheid is een containerbegrip aan het worden, maar dat doet niets af aan het belang ervan. De meest voor de hand liggende invulling van duurzaamheid is volgens ons: projecten neerzetten waar de opdrachtgever ook op de lange termijn profijt heeft. Daarvoor zijn (eerlijk)materiaal, afwerking en detaillering heel belangrijk. In ecologische zin streven we naar een optimaal duurzaam eindproduct. Dat betekent dat we zoveel mogelijk materialen (her)gebruiken die het milieu en de natuurlijke bronnen niet of zo min mogelijk belasten en dat we zoeken naar energie neutrale oplossingen voor bijvoorbeeld verlichting en klimaatsystemen. Duurzaam en innovatief vormen een uitstekende combinatie, mits je de oplossingen tot in detail doordenkt en uitwerkt. M+R heeft een zeer ruime ervaring op het gebied van duurzaamheid in projecten: Breeam (excellence); Leed; de natural step; Cradle to Cradle etc.

revitalisering
Wat is er duurzamer dan het herbestemmen van een bestaand gebouw? In verouderde stedelijke gebieden kan een nieuw gebruik van bestaande bebouwing leiden tot prachtige ontwikkelingen. Van die kansen zou veel meer gebruik gemaakt moeten worden. Voor ons bureau is juist dit type projecten een uitdaging. Hier vinden we bij uitstek de complexe vraagstukken waar we ons zo graag mee bezig houden. Het revitaliseren van bestaande gebouwen vraagt om inventiviteit en innovatief vermogen. Bij het renoveren en herbestemmen van monumenten is het uitgangspunt altijd de historische en architectonische kwaliteit zoveel mogelijk intact te laten. De aanpassingen worden als een soort ‘inbouwpakket’ aan het gebouw toegevoegd. Soms harmoniërend, soms contrasterend maar nooit concurrerend met de oorspronkelijke basis. Niet alleen fraaie monumenten lenen zich voor een dergelijke aanpak. Ook veel gedateerde en vaak onaantrekkelijke onderkomens kunnen getransformeerd worden tot moderne en attractieve gebouwen.

flexibiliteit
De moderne organisatie is in ontwikkeling. Een kernbegrip daarbij is flexibiliteit: soepelheid, buigzaamheid. In overdrachtelijke zin wordt het gebruikt als karaktereigenschap van een persoon, een organisatie of een gebouw. Het staat voor het vermogen om zich moeiteloos aan te passen als de situatie daarom vraagt.
De hedendaagse mens kan altijd en overal werken, daarbij geholpen door de voortdurende ontwikkeling van communicatiemiddelen. Starre kantoorruimtes passen daar niet meer bij. Het innovatief werken vraagt om een andere werkomgeving. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een ordening van werkruimtes op basis van activiteiten: geconcentreerd werken in een stilteruimte, overleggen in een vergaderruimte, brainstormen in een inspirerende ruimte, en ook thuiswerken kan in zo’n concept opgenomen worden. Het flexibel inrichten van werkplekken biedt organisaties ook de kans om efficiënter met ruimte om te gaan. Om het concept ook in de praktijk te laten werken, moeten het interieurontwerp de nieuwe functies zo goed mogelijk ondersteunen, maar zonder dat het op zijn beurt een te starre ordening oplegt. Inderdaad, flexibel.

de interieurarchitect als regisseur
Complexe projecten vragen om een hele goede samenwerking. Met de opdrachtgever, maar ook met aannemers, installateurs en adviseurs. Je dient als interieurarchitect met al de belangen rekening houden en tegelijk staan voor je eigen visie. In dat dynamische geheel zien wij onze rol van initiator, inspirator en centraal aanspreekpunt. Degene die overzicht heeft over alle facetten en belangen, die kan switchen van de constructie van een nieuwe entree naar de kleur van de tegeltjes op het toilet, en vooral: degene die te midden van alle verschillende stemmen die van de gebruiker kan vertegenwoordigen. Een goede interieurarchitect is in onze beleving een regisseur, die alle disciplines uiteindelijk tot één geheel weet te smeden.
specialisatie: woningen, hotels, winkels, kantoren, bedrijfspanden, scholen, bibliotheken, musea, zorginstellingen, overheidsinstellingen, monumenten, industrieel erfgoed, tentoonstellingen, stands, verbouwingen, renovaties, herbestemmingen, overig
adres

M+R interior architecture bna bni

Aalsterweg 230

5644 RK EINDHOVEN

e-mail: hans@mplusr.nl

website: http://www.mplusr.nl

telefoon: 0402137408

Project(en)

Pensioenfonds PGB | Duurzame innovatieve werkomgeving 2020

Begin 2020 werd de wereld opgeschrikt door een pandemie. Zolang het COVID-19 virus onze maatschappij in haar grip heeft, zijn bedrijven genoodzaakt hun werknemers te laten thuiswerken. En hoewel sociale contacten natuurlijk gemist worden, ontstaat al snel het besef dat het merendeel van de werknemers ook prima functioneert vanuit huis. Bijkomend voordeel is dat men door het wegvallen van woon-werkverkeer meer tijd overhoudt voor andere tijdsbestedingen.

M+R: “Een goede werkomgeving moet inspirerend zijn, gezond, groen, duurzaam en tijdloos.”

De coronacrisis bewijst maar weer eens dat sociale en maatschappelijke ontwikkelingen niet alleen van grote invloed zijn op ons dagelijks leven, maar vooral ook op de manier waarop we ons werk doen. Het aantrekken en vooral behouden van talent is momenteel belangrijker en uitdagender dan ooit. Daarbij is het goed om te weten dat werknemers grote waarde hechten aan de verbintenis met hun werkgever. Ze willen deel uitmaken van een team en er trots op zijn te mogen werken bij een aantrekkelijke en succesvolle onderneming.

Vervaging scheidslijn werk en privé
De tendens is dat de scheidslijn tussen werk en privé steeds verder vervaagt. Door internet, mail en social media ligt de wereld aan onze voeten. We kunnen ons werk altijd en overal doen en ontvangen 24/7 informatie en nieuws. Het kanaliseren van deze informatie en het juist interpreteren ervan is van groot belang, ook voor ondernemingen. Want hoe beschermen we onze organisatie, knowhow en medewerkers? En hoe onderscheiden we ons van de rest?

Vrijheid, autonomie, creativiteit
Dat onderscheidend vermogen zit hem in het geval van Pensioenfonds PGB onder andere in een gemoderniseerd, fris en multifunctioneel kantoor. M+R interior architecture werd aangetrokken voor het ontwerp. Het vernieuwde gebouw biedt vrijheid en autonomie, maar ook voldoende ruimte voor creatieve mogelijkheden. Door de generieke indeling, die tijdens co-creatiesessies in nauwe samenwerking met de PGB-medewerkers is vormgegeven, ontstaat een flexibele werkomgeving die veranderingen en innovaties probleemloos adopteert.

Variatie aan werkplekken
Het kantoor voorziet ruimschoots in een breed scala van ruimtes. Denk aan stilteruimtes, teamruimtes, belplekken, informele overlegplekken en brainstormruimtes. Vergaderen kan traditioneel zittend, staand, onsite en online. Ook op de werkplekken kunnen PGB-werknemers zitten en staan afwisselen. De samenwerking met de gebruikers heeft geresulteerd in een gebouw waar zij prettig en slim kunnen samenwerken. De variatie aan werkplekken zorgt ervoor dat er altijd een plek is die past bij de werkzaamheden van dat moment. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de PGB-medewerkers, nadat het coronavirus onder controle is, graag hun weg naar het nieuwe kantoor vinden.

Uitdragen van de kernwaardes
Iedere verdieping is uitgevoerd in een van de kleuren uit de PGB-stijlgids. De wanden van de lifthallen zijn voorzien van fotobehang dat de kernwaardes van PGB verbeeldt: betrokken, authentiek, helder en samen. De begane grond van het nieuwe kantoor is volledig ingericht voor ontmoeten, ontspannen, brainstormen, kennis delen, overleggen, presenteren en vergaderen. Om het werkplezier te vergroten, is de ruimte open en licht en aangekleed met veel groen.

Hospitality & meeting
De linkervleugel is ingericht voor ontvangst en hospitality. Er is een eet-/werkcafé dat toegang biedt tot het buitenterras aan de zuidzijde van het gebouw. Het terras zweeft boven het talud en is bereikbaar via de bestaande opening van de vluchtweg. De rechtervleugel is een meeting-gebied, met verschillende vergader-, brainstorm-, presentatie- en overlegruimtes. Centraal in deze rechtervleugel bevindt zich een plek voor informeel overleg, aanlanden en flexwerken. De verschillende moderne vergaderfaciliteiten, zowel fysiek en digitaal, worden ook gebruikt door aangesloten bedrijfsverenigingen, ondernemingen en relaties van PGB.

Open trappen
De grootse architectonische verandering was wel dat de beide atria door bureau M+R zijn voorzien van nieuwe open trappen. Deze verbinden de begane grond en de drie verdiepingen vanuit het open middengebied met elkaar. Op elke verdieping is een terras gerealiseerd met informele zitjes, aanlandplekken en een pantry. Deze terrassen zorgen voor een natuurlijke scheiding tussen de open ‘publieke’ ruimtes en de werkplekgebieden.

Hergebruik en modernisatie
Het was een grote eer om voor Pensioenfonds PGB een efficiënt, duurzaam en tijdloos interieur te mogen realiseren in het kantoorgebouw uit 1986 dat ruimschoots binnen budget is gebleven. We hebben zoveel mogelijk bestaand materiaal hergebruikt, zoals vloerbedekking, houten vloerdelen, kabelgoten, een deel van de binnenwanden, inductie-units en toiletten. Het gebouw is gemoderniseerd door nieuwe isolerende geveldelen, het ombouwen van de bestaande verlichting naar led-technologie en de aansluiting op de stadsverwarming. Het gebouw heeft nu energielabel A+. We hebben het buitenterrein opnieuw ingericht met hergebruik van de bestaande bestrating en met behoud van de bomen. Er zijn elektrische oplaadpunten geplaatst, duurzame terreinverlichting voor de veiligheid en PGB-bewegwijzering voor de oriëntatie.

Voor het opgeleverde duurzame heringericht kantoorgebouw van Pensioenfonds PGB hebben we samen 8.000 euro gedoneerd namens het bouwteam aan Trees for All voor het planten van bomen!

Het nieuwe groene hoofdkantoor voor Canon production printing

Het gebouw voor het nieuwe hoofdkantoor CANON Production Printing Netherlands ‘Green Landmark’, ontwerp van BroekBakema architecten, is gebaseerd op de Kyosei filosofie van Canon: het samen leven en werken voor het algemeen belang.

Groene, publieke ruimten, de zogenaamde ‘Green Plazas’, verbinden medewerkers en bezoekers. Deze ruimten onderling met elkaar verbonden en steeds gekoppeld aan twee kantoorvloeren, zijn ingericht als binnentuin en functioneren als de centrale ontmoetingsplek. Ze vormen de verbindende schakel tussen werkgebieden binnen het nieuwe hoofdkantoor.

Het interieur, de innovatieve werkomgeving is in nauwe samenwerking met de gebruikers en M+R interior architecture vormgegeven tijdens diverse werksessies. Voor het ontwikkelen van de innovatieve werkgebieden heeft M+R o.a. gebruik gemaakt van 3D modellen, waarmee de medewerkers de ideale werkomgeving hebben mogen vormgeven.
Naast de werkomgeving heeft M+R de representatieve ruimten ontworpen zoals het restaurant; ontmoetingsruimten, huiskamers; het vergadercentrum en een auditorium met een capaciteit van 170 personen. M+R tekent ook voor de ‘customer journey, de corporate identity; bewegwijzering van het gehele terrein en het hoofdkantoor, hierbij worden verleden; heden en toekomst vertaald in het gebouw. Zo komt er o.a. een museale presentatie en een compleet plan voor het kunstbezit van Canon.

Het nieuwe gebouw beschikt na oplevering 15.500 m2 aan innovatieve werkomgeving.

Innovatieve groene werkomgeving voor BDO

Opdrachtgever: BDO Accountants | Amstelveen, december 2019
Opdracht: Revitaliseren en herinrichten van het bestaande kantoorpand

Na een architectenselectie voor het nieuwe kantoorgebouw van BDO Eindhoven in 2005 heeft M+R inmiddels 15 gebouwlocaties van BDO mogen vormgeven. Voor 2019 staan de locaties van BDO in Roosendaal en Amstelveen op de planning. In nauwe samenwerking met de gebruikers (klankbordgroepen) zijn tijdens workshops de gewenste huisvesting vormgegeven.
Voor de locatie van BDO in Amstelveen huurt BDO ca. 4.500 m2 in het bedrijfsverzamelgebouw ‘Commerce Parc Amstelveen’, zijnde de begane grond en 4 verdiepingen. Ter verbetering van de interne communicatie en transparantie van het gebouw heeft M+R een vide met open trapverbindingen ontworpen die aan de glazen voorzijde van het gebouw komen. De gecreëerde open ruimte wordt voorzien van veel groen (bomen), zodat het niet alleen bijdraagt aan de openheid echter ook aan verbetering van de atmosfeer in het gebouw. De begane grond krijgt een openbare functie met een eet- werkcafe, restaurant met ‘front cooking’ en een koffiebar.
Er komen zitgebieden die ruimte bieden aan overleg, werken, brainstormen en er zijn vergaderruimten, de gehele ruimte is flexibel in haar gebruik en geschikt voor het geven van presentaties, recepties etc.
De receptie van BDO wordt verplaatst naar het atrium zodat er meer ruimte is voor ontmoeten; ontvangen en samenwerken op de begane grond. Op de eerste verdieping komt een vergadercentrum en een ontmoetingsgebied dat makkelijk via de nieuwe uitnodigende trap bereikbaar is. De werkverdiepingen worden ingericht met het speciaal voor BDO ontwikkelde werkconcept van M+R; een meanderend landschap met werkgebieden; samenwerkruimten; stilteruimten, ontmoetingsgebieden e.d. Een beproefd concept dat al op meerdere plaatsen met succes is uitgerold en gekopieerd. Duurzaamheid staat bij M+R altijd centraal, ook voor dit project worden duurzame (biobased en C2C) producten toegepast en worden er onderdelen hergebruikt.
Voor BDO heeft M+R een nieuwe look & feel kleur en materialenconcept ontwikkeld voor de komende jaren gebaseerd op de corporate identity van BDO Internationaal.
M+R heeft, na inventarisatie van de onderdelen die geschikt zijn voor een nieuwe toekomst, het ontwerp gemaakt.

M+R interior architecture | www.mplusr.nl

vind een interieur­architect

vind een IA

word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid