login leden
agenda  05-04-2024  

Training stijlen van communiceren

Bereik meer met je communicatie

 

In deze module is veel aandacht voor stijlen van communiceren. De deelnemer leert de verschillende stijlen van communicatie herkennen en er mee om te gaan. Als je in staat bent je communicatie af te stemmen op de stijl van de ander, maak je gemakkelijker contact en komt je boodschap beter over. Om hiermee goed aan het werk te kunnen moet je eerst bewust zijn van je eigen communicatiestijl. Daarna kan je het communiceren met mensen met een andere stijl gaan oefenen.

Het creëren van een sfeer van wederzijds vertrouwen is cruciaal in vrijwel ieder gesprek. De taal en je lichaamstaal zijn belangrijke hulpmiddelen. Met de woorden die je kiest en de lichaamstaal die je laat zien, kun je afstemmen op de ander. Daarna kan je gaan sturen en doelgericht communiceren.

 

In deze training komen de volgende zaken aan bod:

  • Waarom is de vorm van de communicatie vaak belangrijker dan de inhoud?
  • Een introductie op verschillende stijlen van communiceren
  • Verschillende stijlen van communiceren herkennen en er mee om leren gaan
  • Een introductie op Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)
  • Taal en lichaamstaal
  • Je eigen communicatiestijl
  • Communiceren in de taal van de klant

De training is praktisch, direct toepasbaar op jouw eigen praktijk, met veel tips en tricks.

 

Trainer: Rose-Anne Dotinga (haar huidige functie is bij IJsfontein Playful learning als Gedragsontwerper. Daarnaast werkt zij als socratisch coach d.m.v. denkgesprekken).

 

Kosten

bni-leden: 225 euro per persoon, per trainingsdag.
Niet-leden: 295 euro per persoon, per trainingsdag.

De bedragen zijn exclusief btw en transactiekosten.
Catering (lunch) en benodigde materialen zijn bij de kosten inbegrepen.

 

Studie-uren bij- en nascholing

Deze trainingsdag is goed voor 7,5 studie-uren bij- en nascholing en is erkend als leermodule voor de noodzakelijke eindtermen van de Beroepservaringsperiode Interieurarchitecten (BEP).

 

Omdat opleidingen weinig aandacht besteden aan de sociale en de commerciële kant van de creatieve praktijk is het trainingsprogramma Kerncompetenties ontwikkeld door BNO. Dit programma bestaat uit 7 trainingen die als serie maar ook los te volgen zijn.

 

Bijdrage studiekosten
Werkenden in de culturele en creatieve sectoren kunnen via Werktuig PPO een bijdrage aanvragen voor het mede financieren van hun professionele ontwikkeling. PPO staat open voor werknemers in loondienst en zzp’ers.

De subsidie is ook inzetbaar voor verschillende onderdelen uit ons educatieprogramma en dus ook voor deze training!

 

bni-leden melden zich rechtstreeks aan en ontvangen de geldende korting

vind een interieur­architect

vind een IA
  1. word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid