login leden
agenda  09-01-2024  

Denk mee met de Contourennotitie Nota Ruimte

 

 

Op 6 oktober 2023 heeft het team dat binnen BZK werkt aan de Nota Ruimte, een eerste aanzet opgeleverd voor de nieuwe Nota Ruimte. Dit document in de vorm van een contourennotitie schetst de hoofdlijnen van de visie van het ministerie op de toekomst van de ruimtelijke ordening, en formuleert ambities voor een integrale, afgewogen en kwalitatieve inrichting van Nederland. In de aanloop naar de volgende versie, de Ontwerp Nota Ruimte, worden er gesprekken gevoerd met maatschappelijke partners, om reacties op te halen en keuzes in beeld te brengen die nog gemaakt moeten worden richting de definitieve Nota Ruimte.

 

Op 9 januari 2024, (14:45) 15:00 – 17:00 (18:00) vindt een debat plaats in het auditorium van het ministerie van BZK, waar alle ontwerpers en ruimtelijke professionals van organisaties die zijn aangesloten bij Platform Ontwerp NL * voor zijn uitgenodigd. In een werksessie van twee uur onder de leiding van Koos Seerden, Paul Gerretsen en Jutta Hinterleitner gaan wij als vakwereld in gesprek met het team van de Nota Ruimte en geven we hen vragen, aandachtspunten en aanbevelingen mee, die het team dat aan de Nota Ruimte schrijft, verder kunnen helpen.

 

Wat vragen wij van de deelnemers?

Neem de Contourennotitie Nota Ruimte goed door en noteer de wat er opvalt. Wat spreekt je aan? Welke onderwerpen missen er nog of zouden verder moeten worden uitgewerkt? Wordt er voldoende gestuurd? Worden de noodzakelijke keuzes voldoende benoemd?

 

Datum en locatie

9 januari 2024, 15:00 – 17:00, auditorium ministerie BZK, Turfmarkt 147, Den Haag

 

Gratis registratie voor leden BNI

Schrijf je in via deze link
Programma 9 januari

14:45    inloop

15:00    introductie op de middag, aansluitend debat met de aanwezigen en het team Nota Ruimte

17:00    afsluiting en borrel

18:00    einde

 

 

*) Het Platform Ontwerp NL, een samenwerking tussen NVTL, BNSP, BNA, BNI Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten, Koninklijke NLingenieurs, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Vereniging Deltametropoolbevordert en ondersteunt de inzet van ontwerpkracht bij de grote ‘wederombouw’ van Nederland. Het wil knowhow, netwerk en kritische reflectie bieden door de inzet van verbeeldingskracht en door middel van kennisontwikkeling en ontwerpend onderzoek bij te dragen aan innovatie en stimulering van het maatschappelijk debat over de toekomst van Nederland.

 

vind een interieur­architect

vind een IA
  1. word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid