login leden
agenda  17-06-2023 - 18-06-2023 

Dag van de Architectuur – Toegang | Toegankelijkheid

 

Het thema voor de Landelijke Dag van de Architectuur 2023 is  – . Daarin vragen we aandacht voor voorbeelden en processen waarin architectuur, ontwerp en het gesprek over de stad verwelkomend is, onderdak biedt, ruimte geeft – dat loopt uiteen van fysieke toegankelijkheid van gebouwen, via nieuwe manieren om participatie en co-creatie te realiseren, toegankelijkheid van de woningmarkt tot schrijnende toestanden in Ter Apel. En alle vormen van zorgzaamheid en verbinding die daartussen zitten.

 

Het thema van Universele toegankelijkheid, dat is gekoppeld aan het VN-Verdrag Handicap, vindt weinig weerklank in de architectuur. Dat is opmerkelijk, omdat de toegankelijkheid van de (gebouwde) samenleving ook in Nederland voor veel mensen tekortschiet. Universele toegankelijkheid in termen van het wegnemen van fysieke beperkingen als ontwerpopgave, maar ook als de mate waarin ieder mens – ongeacht diens fysieke of neurospecifieke conditie – gelijkwaardig kan deelnemen aan de maatschappij, en zich daarbij begrepen, respectvol behandeld en welkom voelt.

Toegang gaat ook over de mate waarin je in staat wordt gesteld om mee te praten over de ontwikkeling van je leefomgeving. De boerenprotesten laten andermaal zien dat grootschalige ruimtelijke transities niet zónder de mensen kunnen die het aangaat. Hoe kan ons vakgebied ruimte maken voor amateurexperts, mensen die hun hele leven op een plek wonen en net als professionals kennis en expertise kunnen inbrengen in ruimtelijke ontwikkelprocessen?

Deze Dag van de Architectuur laat op uiteenlopende manieren zien waar architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur sociale en fysieke verbindingen mogelijk maken.

 

Volg deze website en kijk per stad wat het lokale architectuurcentrum organiseert.

Landelijke kennisdag en opening van de Dag van de Architectuur

 

Op donderdag 15 juni organiseren COLA, Arcam en AIR tijdens de Rotterdam Architectuur Maand de Landelijke kennisdag en opening van de Dag van de Architectuur. Landelijke en Lokale architectuurinitiatieven zijn uitgenodigd om samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Architectuur Lokaal en lokale stadsbouwmeesters mee te denken over nieuwe netwerken en het belang van goede lokale en nationale infrastructuur met betrekking tot de ruimtelijke ontwerp- en transitie opgaven. Rijksbouwmeester Francesco Veenstra sluit de dag af met de agenda van het CRA en een gesprek over het landelijke thema van de Dag van de Architectuur.

 

vind een interieur­architect

vind een IA

word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid