login leden
agenda  17-09-2021  

Beleving van kleur in het interieur

foto: Louis Lemaire

 

Op 17 september 2021 is er een gecombineerd Interieurplatform en Kleurhistorisch platform. Online van 13.30 tot 16.30 uur. Vijf sprekers gaan deze middag in op het thema ‘Beleving van kleur in het interieur’. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer historisch kleurgebruik in interieurs, synergie van architectuur en kleur in interieurs, ontwikkelingen in kleurhistorisch onderzoek, het effect en de mogelijkheden van verschillende soorten licht en de psychologische effecten van kleur. Tijdens de bijeenkomst kunt u via de chat vragen stellen aan de sprekers en reageren.

 

Om een betrouwbaar beeld te krijgen hoe interieurs er in het verleden hebben uitgezien kan onder meer kleurhistorisch onderzoek een essentiële bijdrage leveren. De kennis en onderzoeksmogelijkheden binnen kleurhistorisch onderzoek hebben zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld, zeker als dat vergeleken wordt met de stand van zaken bijv. 20 jaar geleden.

 

Bij kleur in het interieur wordt al snel gedacht aan kleurige verflagen, maar er is meer. Denk bijvoorbeeld aan de rol van interieurtextiel of papierbehangsels, maar ook aan de kleur en afwerking van materialen als hout en natuursteen.

 

Niet alleen de materialen zelf, maar ook het effect van dag- en kunstlicht op de beleving van kleur is in de meeste gevallen groot. En ook de schadelijke effecten van licht die onder meer verkleuring tot gevolg hebben. Worden waardevolle, kwetsbare interieuronderdelen hier voldoende tegen beschermd? In het verleden was men zich hier doorgaans zeer bewust van.

 

En wat zijn eigenlijk de psychologische effecten van kleur op een eigenaar, gebruiker of bezoeker? Een zelfde ruimte afgewerkt in een andere kleurstelling geeft een totaal andere beleving. De meeste mensen zijn zich daar niet van of weinig van bewust.

 

Meer informatie en link voor aanmelding vind je hier.

 

vind een interieur­architect

vind een IA
  1. word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid