veelgestelde vragen

De Nieuwe Regeling 2011
De DNR, de algemene branchevoorwaarden voor architecten- en ingenieursdiensten, is vernieuwd. De DNR is opgesteld door NLingenieurs en de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en is de beste regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers.

De Nieuwe Regeling 2011 is de opvolger van de DNR 2005. De herziening van de regeling heeft geresulteerd in inhoudelijke wijzigingen, duidelijkere formuleringen en een betere aansluiting op bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Nieuw is het tweesporige aansprakelijkheidsregime in artikel 15. Bij het aangaan van de overeenkomst moeten adviseur en opdrachtgever kiezen voor een aansprakelijkheid van € 1.000.000,- of  € 2.500.000,-. De Standaardtaakbeschrijving (STB 2009) is al in 2009 herzien en sluit naadloos aan bij de DNR 2011.

Deze en andere nuttige publicaties zijn terug te vinden op de pagina "bestellen en downloaden".


Tips voor starters door Yonie Scheijde van Croon Davidovich Advocaten

 

Wat is het belang van algemene voorwaarden? 
Maak algemene voorwaarden. Het voordeel van algemene voorwaarden is dat je niet bij elke opdracht opnieuw alle standaardvoorwaarden hoeft op te stellen, maar kunt volstaan met verwijzing naar jouw algemene voorwaarden. Vereist is wel dat die algemene voorwaarden van te voren aan de klant zijn overhandigd of toegestuurd en door hem/haar zijn geaccepteerd. Je kunt de algemene voorwaarden bijvoorbeeld standaard met de offerte meesturen en door de klant laten ondertekenen. Niet alle zaken kun je overigens in algemene voorwaarden regelen. Laat je algemene voorwaarden dan ook altijd even door een jurist of advocaat controleren.

 

Is een schriftelijke overeenkomst in zaken noodzakelijk?
Afspraken vastleggen in een schriftelijke overeenkomst. Het klinkt zo logisch, maar toch wordt dit vaak niet gedaan. Ja, een mondelinge overeenkomst is ook rechtsgeldig, maar het probleem hiervan is dat achteraf lastig te bewijzen is dát er een overeenkomst is en wat hiervan precies de inhoud is. De overeenkomst hoeft overigens niet tientallen pagina’s te beslaan, maar kan wanneer je gebruik maakt van algemene voorwaarden kort en bondig zijn. Het voornaamste is dat de overeenkomst de prijs, de leverdatum en een ondubbelzinnige omschrijving van het product of de dienst bevat. En last but not least: de overeenkomst moet uiteraard door jou en de klant worden ondertekend.

 

Hoe rechten van intellectuele eigendomte beschermen?
Wat is er vervelender dan te merken dat iemand jouw mooie ontwerp heeft gekopieerd? Om dit te voorkomen is het zaak om je intellectuele eigendomsrechten van te voren goed vast te leggen. Je kunt het ontwerp van je product bijvoorbeeld als model laten registreren. Wacht hier echter niet te lang mee. Heb je je ontwerp al op beurzen tentoongesteld of is dit al in kranten of tijdschriften verschenen, dan kan dit de nieuwheid van je eigen ontwerp schaden, met het mogelijke gevolg dat dit later niet meer als model beschermd kan worden. Zorg er dus voor dat je, voordat je met je ontwerp naar buiten treedt, dit als modelrecht hebt laten registreren.

 

Moeten naam en logo worden vastgelegd?
Het hebben van een goede bedrijfsnaam en logo is van groot belang. Hierdoor ben je vindbaar en onderscheid je je van de rest. Naarmate de zaken steeds beter gaan, zal jouw naamsbekendheid en reputatie gaan groeien. Dit ziet je concurrent natuurlijk ook en het komt dan ook geregeld voor dat concurrenten proberen mee te liften op jouw bekendheid door bijvoorbeeld een gelijkende bedrijfsnaam of logo te kiezen. Dit schept verwarring en kan jou klanten kosten omdat deze naar de concurrent gaan in de veronderstelling dat zij met jou te maken hebben. Advies: registreer je bedrijfsnaam en logo als woord – en/of beeldmerk. De kosten hiervan zijn gering. Registratie kan je een hoop ellende besparen.

 

Kan ik gratis fotos van internet gebruiken voor mijn eigen site?
Als je net begint, heb je weinig geld om te investeren in bijvoorbeeld een website met de mooiste graphics. Lang leve het world wide web! Dit staat immers vol met ‘gratis’ afbeeldingen en foto’s. Maar wees verstandig en gebruik niet zomaar plaatjes van internet om deze te gebruiken voor je eigen website. Ook al staat er geen naam van de eigenaar of een copyright notice bij, er rust ongetwijfeld auteursrecht op en vroeg of laat zal de auteursrechthebbende bij jou aankloppen met een claim vanwege het zonder zijn toestemming gebruiken van zijn materiaal. En of dit nou gegrond is of niet, je zit met een probleem. Je zult juridisch advies moeten inwinnen of aan zijn wensen tegemoet moeten komen. Het zal je in ieder geval wat kosten en dat is niet prettig. Als beginnende ondernemer kun je je tijd en geld wel beter besteden.