bestellen en downloaden

Downloaden


Werken met een interieurarchitect
Deze brochure geeft inzicht in het werk en de werkwijze van de interieurarchitect. Het is bedoeld voor mensen die overwegen een interieurarchitect in te schakelen voor een woon- of werkomgeving.
Werken met een interieurarchitect.pdf

Opdracht aan een interieurarchitect
Deze brochure beschrijft hoe een opdracht aan een interieurarchitect tot stand komt en over welke onderwerpen afspraken moeten worden gemaakt. Opdrachtgevers weten zo wat ze van een interieurarchitect mogen verwachten en tegen welke voorwaarden. Het bevat een stappenplan, een opdracht- of offertebrief en een voorbeeldcontract. 
Opdracht aan een interieurarchitect.pdf