Studio for Immediate Spaces
Master Interior Architecture
Sandberg Instituut, Amsterdam
tijdelijk adres:
Overschiestraat 188
NL – 1062 XK Amsterdam
t. +  31 20 588 2400

Rosa te Velde: sis@sandberg.nl
+31 (0)20 5882 407
immediatespaces.nl
sandberg.nl


ArtEZ Academie van Bouwkunst
(Master Architectuur en Master Interieurarchitectuur)
Onderlangs 9,6812 CE Arnhem
Postbus 49, 6800 AA Arnhem
t. 026 3535606
f. 026 3535604
academievanbouwkunst@artez.nl
www.artez.nl
Volg Artezinterieurarchitectuur op Facebook
Coördinator Interieurarchitectuur
Ingrid van Zanten (i.vanzanten@artez.nl)

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
Prinsessegracht 4
2514 AN Den Haag
t. +31[0]70.31 54 777
Master Interior Architecture INSIDE
www.enterinside.nl
Coördinator INSIDE
Marja van der Burgh
marja@enterinside.nl
070-3154753

Piet Zwart Instituut (PZI),
onderdeel van de WdKA in Rotterdam
www.pzwart.nl
pzwart-info@hr.nl
010.794 4716

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Ina Boudier-Bakkerlaan 50
3582 VA Utrecht
t. +31[0]30.25 20 334
www.hku.nl

Studieleider Master Interior Architecture
Arlette Kerkhof       
arlette.kerkhof@hku.nl.

Academie Beeldende Kunsten Maastricht
Hogeschool Zuyd
Herdenkingsplein 12
 NL-6211 PW Maastricht
t. +31[0]43.34 66 670
www.abkmaastricht.nl

Coördinator bachelor en Master interior architecture 
Jozef Bischofs (architecture@zuyd.nl)