Voorwaarden


Het gewone lidmaatschap van de bni staat open voor:
interieurarchitecten die een erkende opleiding tot interieurarchitect hebben gevolgd;
architecten werkzaam in de interieurarchitectuur;
ingeschrevenen in het architectenregister;
aantoonbare relevante beroepservaring.
De commissie van toelating beoordeelt of een interieurarchitect of architect die lid wil worden aan deze criteria voldoet. Onder gewoon lidmaatschap vallen ook leden die langer dan tien jaar onafgebroken lid zijn geweest van de bni en die het beroep niet langer actief uitoefenen. Zij kunnen in aanmerking komen voor een gewoon lidmaatschap niet-praktiserend. Ook leden die wegens omstandigheden tijdelijk een jaar op non-actief moeten staan, kunnen tijdelijk niet-praktiserend worden.

 

De categorie interieurvormgever is minimaal op HBO niveau werkzaam in de interieurarchitectuur en staat niet geregistreerd in het architectenregister.

Het bijzonder lidmaatschap, partner van de bni,  is bedoeld voor bedrijven of instellingen die door hun werkzaamheden of belangstelling nauw betrokken zijn bij de interieurarchitectuur, de doelstellingen van de vereniging mede kunnen bevorderen, en de gedragsregels van de BNI onderschrijven. Het bijzonder lidmaatschap komt tot stand op uitnodiging door het BNI-bestuur, op aanbeveling van tenminste drie gewone leden of op aanvraag door de onderneming voor het bijzonder lidmaatschap.

Start up staat open voor
interieurarchitecten die een erkende opleiding tot interieurarchitect hebben gevolgd;
architecten met passie voor interieurarchitectuur;
interieurvormgevers.
Met Start up worden net beginnende interieurarchitecten, architecten en interieurvormgevers in hun eerste schreden op de markt ondersteund. Start up leden betalen een gereduceerde contributie, in drie jaar oplopend naar het gewone lidmaatschap.

Het studentlidmaatschap is bedoeld voor studenten HBO en hoger.

 

Alliantie leden zijn
instellingen en bedrijven, zoals bijvoorbeeld academies en onderzoeksinstellingen, die een relatie hebben met de bni en informatie van de bni willen ontvangen;
interieurarchitecten en architecten die de beroepservaringsperiode BEP doorlopen;
studentleden hbo en hoger met een 50% gereduceerd tarief.

 

Vriend van de bni
Ieder geïnteresseerd in interieurarchitectuur en buiten bovenstaande categorieen vallend, kan vriend worden van de bni.