bijscholing en nascholing

Met de inwerkingtreding van de gewijzigde WAT (Wet op de architectentitel) per 1 januari 2011 moeten interieurarchitecten door middel van passende bij- en nascholing de ontwikkelingen in het vakgebied bijhouden gedurende tenminste 16 uur per jaar. Interieurarchitecten zijn zelf verantwoordelijk voor de manier waarop ze hier invulling aan geven en moeten een overzicht van hun activiteiten bijhouden. De interieurarchitect dient op grond van artikel 27aa van de wet de (potentiële) opdrachtgever te kunnen aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn verplichting. Bij een geschil tussen opdrachtgever en interieurarchitect wil de behandelende partij dit overzicht zien om te beoordelen of de interieurarchitect gekwalificeerd is. Ook kunnen opdrachtgevers bij aanbestedingen naar het overzicht vragen.


Passende activiteiten

In de regeling bij- en nascholing staat aangegeven welke activiteiten passend zijn. Cursussen, lezingen, workshops en excursies tellen mee, maar ook een literatuurstudie of het schrijven van een artikel in een vaktijdschrift kan meetellen. Alle bij- en nascholingsactiviteiten die vermeld staan op de website van het Bureau Architectenregister voldoen aan de eisen en tellen mee. Daarnaast is met de zusterorganisaties (BNO, BNSP, NVTL) afgesproken dat leden elkaars bij- en nascholingsaanbod mogen volgen tegen korting.

Actueel aanbod

Op deze site staat onder cursusaanbod een overzicht van activiteiten die speciaal voor interieurarchitecten interessant kunnen zijn.


Oproep bij- en nascholingsactiviteiten

Vanuit de BNI houdt bestuurslid Linda Kunst zich bezig met bij- en nascholing. Voor het aanbod voor bij- en nascholing is zijaltijd op zoek naar goede cursussen, workshops en activiteiten die speciaal voor interieurarchitecten interessant zijn. Interesse? Mail secretariaat@bni.nl.