bestellen en downloaden

Downloaden

Beroepservaringperiode
In Nederland is sinds 1988 sprake van titelbescherming. Alleen personen die staan ingeschreven in het architectenregister mogen in Nederland de titel voeren van architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect.
Folder Beroepservaringperiode

Basisvoorwaarden 2001
Dit zijn leveringsvoorwaarden bedoeld voor opdrachten onder de 7.500 euro. Het zijn algemene voorwaarden die van toepassing kunnen worden verklaard op een opdracht aan een interieurarchitect.
BV_2001.pdf

 

Consumentenregeling 2013
(Dit is de aangepaste versie van 2006)
De Consumentenregeling bevat de algemene voorwaarden consument-architect en legt de wederzijdse verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect vast. Het heeft de voorkeur de voorwaarden integraal toe te passen. Ze vormen immers een samenhangend geheel en de verzekering van de beroepsaansprakelijkheid van de architect is erop afgestemd. Indien er toch van moet worden afgeweken dan dient dat duidelijk in de overeenkomst te zijn vermeld. In dat geval moet de architect een kopie daarvan aan zijn verzekeraar sturen. In de overeenkomst wordt de Consumentenregeling 2013 van toepassing verklaard. De regeling wordt door de architect als bijlage bij de overeenkomst aan opdrachtgevers overhandigd.
CR 2013.pdf


Losse onderdelen CR 2013
CR 2013 algemene voorwaarden
CR 2013 checklist architect
CR 2013 vragen en antwoorden 
CR 2013 taakbeschrijving
CR 2013 investeringskosten
CR 2013 modelovereenkomst


De Nieuwe Regeling 2011
De DNR, de algemene branchevoorwaarden voor architecten- en ingenieursdiensten, is vernieuwd. De DNR is opgesteld door NLingenieurs en de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en is de beste regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers.

De Nieuwe Regeling 2011 is de opvolger van de DNR 2005. De herziening van de regeling heeft geresulteerd in inhoudelijke wijzigingen, duidelijkere formuleringen en een betere aansluiting op bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Nieuw is het tweesporige aansprakelijkheidsregime in artikel 15. Bij het aangaan van de overeenkomst moeten adviseur en opdrachtgever kiezen voor een aansprakelijkheid van € 1.000.000,- of  € 2.500.000,-. De Standaardtaakbeschrijving (STB 2009) is al in 2009 herzien en sluit naadloos aan bij de DNR 2011.

De Nieuwe Regeling DNR 2011.pdf herziene versie 2013
Toelichting op de DNR 2011 met model basisopdracht.pdf herziene versie 2013
Tekstvergelijking DNR 2005-2011.pdf
Raampolis DNR 2011.pdf
Wijzigingsdocument herziening 2013 van DNR 2011.pdf

The New Rules DNR 2011 ENGLISH.pdf revised version 2013
Explanatory notes DNR 2011 ENGLISH.pdf revised version 2013
 

Bestellen

 

Van onderstaande publicaties kan een papieren versie worden besteld bij het BNI-bureau. Hieraan zijn kosten verbonden (genoemde prijzen zijn exclusief 9% btw). Deze zijn alleen beschikbaar voor BNI-leden. Niet-leden kunnen de publicaties bestellen bij de BNA.

Consumentenregeling 2006
BNI-leden: 3,- euro

Standaard taakbeschrijving 2009
BNI-leden: 6,36 euro

De Nieuwe Regeling 2005 + Toelichting
BNI-leden: 12,72 euro

The New Rules 2005 + Explanatory rules (DNR 2005 engelse versie)
BNI-leden: 21,20 euro

De Nieuwe Regeling 2011 + Toelichting
BNI-leden: 16,17 euro

The New Rules 2011 (DNR 2011 engelse versie. Explanatory rules alleen digitaal beschikbaar)
BNI-leden: 13,25 euro

 

Bestelprocedure

 

Mail de titel(s) van de gewenste publicatie(s) én het afleveradres naar secretariaat@bni.nl. Maak vervolgens het totaalbedrag (inclusief 9% btw) van de bestelling over op 172.67.42 t.n.v. BNI in Amsterdam o.v.v. naam en adres. Na betaling worden bestelling en factuur verstuurd naar het afleveradres.