partners

Partners van de bni zijn onderdeel van het netwerk van de bni. bni is een netwerk met als gemene deler passie voor interieurarchitectuur. Het is een lidmaatschap voor organisaties en bedrijven. Partners bni worden genoemd in publicities van de bni en worden net als de leden uitgenodigd voor evenementen. Via de bni kunnen bni-leden exclusief worden uitgenodigd voor evenementen bij partners. 
Partners van de bni kunnen ook een actieve bijdrage leveren door het organiseren van activiteiten die primair tot doel hebben relevante kennis, vaardigheden en inzicht van de geregistreerde bni-interieurarchitect te vergroten. De activiteit dient binnen de reikwijdte van het vakgebied te vallen of tenminste van direct belang te zijn voor de beroepsuitoefening. Dit kan bijvoorbeeld een excursie of een lezing zijn. 

Partners krijgen bovendien korting op advertenties in het vakblad NOOK dat in Nederland voor bni en België voor AINB verschijnt. Kennisdeling en informatieoverdracht tussen bedrijven en ieder werkzaam op het gebied van interieurarchitectuur worden gestimuleerd. Partners bni erkennen tot slot de gedragsregels van de bni.

Het bni partnerschap biedt dus onder andere naamsbekendheid, informatieve ondersteuning in nieuwsbrieven, ledenmails en social media, aanwezigheid op de website en in NOOK, aanwezigheid bij activiteiten. bni partnerlidmaatschap loopt, net als het andere lidmaatschap, per verenigingsjaar en opzeggingen moeten geschieden vóór 1 december.
Wilt u meer informatie ontvangen over het partnerschap? Neem dan contact op met bni bureau, Evaline Kruyssen, 020-7372362.