werkgroep Titelbescherming
De werkgroep Titelbescherming neemt vanuit de beroepsgroep positie in om de titelbescherming voor interieurarchitecten te verdedigen.

Leden:
Kees Spanjers
Peter Dautzenberg
Anja Dirks
Jeroen van Dijk
Evelyne Merkx
Wim Ros
Gerrit Schilder
Ingrid van Zanten

werkgroep standaardvoorwaarden
Deze werkgroep houdt zich bezig met de toepassing van De Nieuwe Regeling, de Basisvoorwaarden en de gedragsregels. De groep komt alleen bijeen als daar aanleiding voor is.

Leden:
Henk Rooimans
Kees Westerbeek

werkgroep particuliere sector
Deze werkgroep heeft tot doel particulieren te overtuigen van de meerwaarde van een interieurarchitect voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Leden:
Margot Eras, voorzitter
Doret Schulkes


werkgroep BNI-prijs
Deze werkgroep organiseert het jaarlijkse evenement in september rondom de uitreiking van de BNI-prijs.

Leden:
Linda Zadelaar
Feikje Lasut

werkgroep bij- en nascholing

Deze werkgroep zet zich onder andere in voor het inzichtelijk maken van het cursusaanbod en onderzoekt de wensen en behoeften van de leden m.b.t. bij- en nascholing.

Leden:
Linda Kunst
Linda Zadelaar