Naast de activiteiten die door het landelijke bureau in Amsterdam worden georganiseerd, is de BNI ook op regionaal niveau actief. Daartoe is de vereniging opgedeeld in de regio’s Noord, Midden en Zuid. De regiocoördinatoren zijn het aanspreekpunt voor vergaderingen en andere activiteiten in hun regio.

regiocoördinatoren

 

noord
Brenda van der Laan
info@brendavanderlaan.nl

midden
Feikje Lasut
feikje@lasutenbraun.nl

zuid
Frans Pijpers (waarnemend coördinator)
frans@interalter.nl