ereraad
De ereraad behandelt op verzoek van het bestuur handelingen of nalatigheden die in strijd zijn met de gedragsregels van de BNI.

Leden:
Han de Kluijver
Roeland van der Hidde
Tineke Groen

bemiddelingscommissie
De bemiddelingscommissie van de BNI bemiddelt bij geschillen tussen leden en opdrachtgevers.

Leden:
Jack Overwater
Otto Altmann

kascommissie 2019
De kascommissie heeft de taak de jaarstukken van de BNI te controleren en daarvan verslag uit te brengen aan de ledenvergadering.

Leden:
Percy van de Werve

René Kuin