Van vakgroep tot vereniging


De geschiedenis van de BNI gaat terug tot in de jaren veertig toen kort na de Tweede Wereldoorlog de Vereniging van Beoefenaars der Gebonden Kunsten (GKf) werd opgericht. Deze vereniging bestond uit verschillende vakgroepen waaronder de vakgroep interieurarchitectuur. In 1968 gingen de vakgroepen uit elkaar en werd op 8 juni een zelfstandige vereniging van interieurarchitecten opgericht, die aanvankelijk de naam GKf behield. 

Een soortgelijke ontwikkeling maakte de Werkgroep Binnenhuis Architecten (WBA) door. Deze werkgroep maakte eerst onderdeel uit van Arti e Industriae en groeide in 1968 uit tot zelfstandige vereniging. Een toenemende samenwerking tussen GKf en WBA leidde in 1975 tot één vereniging voor interieurarchitecten: de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten (BNI). 

De doelstellingen van de BNI werden in de statuten als volgt omschreven: het bevorderen van de ontwikkeling en beoefening van de interieurarchitectuur in het kader van een verantwoorde vormgeving van het leefmilieu; het behartigen van de culturele en maatschappelijke belangen van de interieurarchitecten; het versterken van de belangstelling en het begrip voor de interieurarchitectuur. 

Na gevestigd te zijn op verschillende locaties in de Amsterdamse binnenstad (onder meer Waterlooplein en Falckstraat), streek het bureau van de BNI eind 2008 neer in Casa Boomerang, een verzamelgebouw voor creatieve bedrijven aan de Wilgenweg in Amsterdam-Noord. Van juli 2013 - 2015 was het kantoor gevestigd op het Borneo-eiland in Amsterdam, hier deelde de vereniging een pand met het Borneo Architectuur Centrum. Sinds 2016 is de bni gevestigd op Jollemanhof 14 samen met de BNA.