voorzitter
Jeroen van Dijk

vice voorzitter
Brenda van der Laan

penningmeester
Ernst Schmidt

 bestuursleden
Linda Kunst
Jaap Molenaar