2013 zal in het teken staan van het interieur: er wordt een breed programma opgezet dat het historisch, cultureel, artistiek en economisch belang van de interieurarchitectuur belicht.Onder de titel inamsterdam World Interiors Event 2013 en met als thema ‘Past, Present and Future of Interiors’. In dat kader worden bestaande en nieuwe initiatieven op interieurgebied onder een paraplu gebracht, gericht op zowel professionals als het grote publiek. Van maart tot en met november 2013 zullen er exposities, beurzen, evenementen, projecten, congressen, lezingen, seminars presentaties en nog veel meer rond het thema interieur plaatsvinden. Waar mogelijk zal worden aangesloten bij reeds bestaande evenementen. Ook andere Nederlandse steden zullen betrokken worden bij de interieurmanifestatie.

Het inamsterdam World Interiors Event 2013 gaat Amsterdam op de kaart zetten als het vanzelfsprekende Noord-Europese centrum van het creatieve interieur en design. Die ambitie biedt bij uitstek kansen aan alle culturele, creatieve en publieksinstellingen die een raakvlak hebben met interieur en design, en aan alle vakorganisaties, marktpartijen en netwerken om vanuit een gemeenschappelijke visie en marketing de samenhang in de presentatie te vergroten en het gezamenlijke internationale bereik uit te bouwen.

•inamsterdam positioneert Amsterdam als vanzelfsprekend Noord-Europees centrum van de (creatieve) interieur en design industrie
•inamsterdam verbindt en verbreidt bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van interieur
•inamsterdam belicht verleden, heden en toekomst van het interieur als cultuurdrager, innovatiemotor en economische kracht
•inamsterdam opent deuren voor professionals en publiek en levert een belangrijke bijdrage aan de toeristische aantrekkingskracht van Amsterdam

Het belangrijkste kapitaal van het inamsterdam World Interiors Event is er al; de vele organisaties, bedrijven en initiatieven die zich bezighouden met het interieur in Nederland. Het inamsterdam World Interiors Event zal meerwaarde realiseren door een platvorm te creëren voor gezamenlijke, gelijktijdige en gecoördineerde marketing en communicatie, zowel nationaal als internationaal. inamsterdam World Interiors Event 2013 initieert, stimuleert, coördineert, faciliteert, reflecteert en regisseert projecten en manifestaties. Daarbij zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij reeds bestaande evenementen, congressen en programma’s. Samenhang en samenwerking binnen het brede kader interieur staan voorop bij de programmering en opzet van projecten.

Programma
Nederlands ontwerp staat wereldwijd hoog aangeschreven. Of het nu gaat om architectuur, media, mode of design: ontwerp van Nederlandse bodem doet het zowel in eigen land als ver daar buiten goed en wordt gezien als innovatief, prikkelend en gebruikersvriendelijk. Met meer dan 403.000 werknemers is de creatieve sector in Nederland geen randverschijnsel, maar een snel groeiende, volwaardige bedrijfstak die een substantiële bijdrage levert aan de economie.

Amsterdam heeft een rijke interieurhistorie. Onze wereldberoemde grachten en grachtenhuizen vinden hun oorsprong in de 17e eeuw, en in veel huizen uit die en latere tijden zijn nog interieurs in hun volle glorie te vinden. Sinds de Gouden Eeuw zijn innovatie en creativiteit een bron van grenzeloze vitaliteit voor de stad geweest. Vandaag de dag is Amsterdam de thuisbasis voor vele wereldvermaarde architecten en ontwerpers. Interieur heeft veel raakvlakken; het bevindt zich op het snijpunt van architectuur, design en mode. Maar ook uit kunsthistorisch, antropologisch en cultureel perspectief is het interieur van belang. Interieurarchitectuur is een belangrijke economische activiteit: als onderdeel van de groeiende architectuur- en designsector is het een niet te onderschatten motor voor de meubel- en interieurmaterialensector, de bouw- en bouwmaterialenindustrie, maar ook voor gerelateerde sectoren als financiering, facility management, media en mode. Daarbij is het van belang te beseffen dat de levenscyclus van een gebouw vele gebruikers kent, waardoor het interieur een voortdurende verandering ondergaat.

Organisatie
Inamsterdam World Interiors Event 2013 is een initiatief van de Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten BNI. Zij heeft bij de ontwikkeling van het idee bijval gekregen van een groot aantal organisaties en instellingen. Inmiddels is het project verzelfstandigd in de Stichting inamsterdam World Interiors Event.

Bestuur
Christine van Gemert, Voorzitter, zelfstandig interieurarchitect,
Gerrit Schilder, Secretaris, architect en interieurarchitect,
Eric Hannema, Penningmeester, financieel directeur de Meervaart
Gilian Schrofer, zelfstandig ontwerper, oprichter Schrofer Academie
Imre Kis-Jovak (Jowa), zelfstandig interieurarchitect

Raad van Advies
Een groot aantal vooraanstaande personen hebben toegezegd het bestuur van inamsterdam met raad en daad terzijde te willen staan; zij zullen als Raad van Advies gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren. In de Raad van Advies hebben onder andere zitting:
Evelyne Merkx, interieurarchitect
Dr. Paul Spies, Directeur Amsterdams Historisch Museum
Ernst W. Veen, Directeur Hermitage Amsterdam, Stichting de Nieuwe Kerk
Maarten Kloos, Directeur ARCAM
Gijs Bakker, Ontwerper, oprichter Droog Design
Dingeman Kuilman, Voorzitter CvB ArtEZ Hogeschool voor de kunsten, vm. directeur Premsela

Management
Kees Spanjers, projectmanager
Bubo Damen, producent
Nicole UNIQUOLE, coordinatie en pers
Gabry Foolen BNI, bureau management
Paul Mertz, marketing en communicatie advies
Willemien van Lith, marketing en communicatie advies
Nicoline Ekama van Dorsten, tekst en redactie
Mr. Kees Berendsen, CroonDavidovich, Juridisch advies
Bert Dautzenberg, grafisch ontwerp
Abel Domingues, web programmeur

Meeting Team
Eurocongress International, PCO
Mariette Helmann
Peter-Willem Burgmans
Jan-Maarten Hoes

Informatie

BNI
R.J.H. Fortuynplein 6
1019 WL Amsterdam
t. +31(0)20-737 23 62
e. contactformulier
www.inamsterdam.org