De BNI werkt onder meer samen met overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen, zusterorganisaties (BNO, BNA, BNSP, NVTL, Modint), sectorinstituten (Premsela, NAI), en diverse culturele instellingen. De BNI is initiator van het World Interiors Event 2013 en partner in Dutch DFA.

De BNI werkt samen met onderstaande organisaties.

naam: Atelier Rijksbouwmeester
adres: Oranjebuitensingel 90, 2511 VE Den Haag
telefoon: 070.339 89 98
website: www.rgd.nl/onderwerpen/rijksbouwmeester
bni-lid: Gerrit Schilder (lid werkgroep interieurarchitectuur/beroepservaringperiode)

naam: BNA (Bond van Nederlandse Architecten)
adres: Jollemanhof 14, 1019  GW Amsterdam
telefoon: 020.555 36 66
email: bna@bna.nl
website: www.bna.nl

naam: BNO  (Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers)
adres: Danzigerkade 8a, 1013  AP Amsterdam
telefoon: 020.624 47 48
email: bno@bno.nl
website: www.bno.nl

naam: BNSP (Beroepsvereniging Nederlandse Stedebouwkundigen enPlanologen)
adres: Beurs van Berlage, Oudebrugsteeg 11-2, 1012 JN Amsterdam
telefoon: 020.427 34 27
email: secretariaat@bnsp.nl
website: www.bnsp.nl

naam: Bureau Architectenregister
adres: Nassauplein 24, 2585 EC Den Haag
telefoon: 070.34 67 020
email: info@architectenregister.nl
website: www.architectenregister.nl
bni-lid: Christine van Gemert (bestuurslid), Mieke Poot (voorzitter examencommissie), Roeland van der Hidde (voorzitter bezwarencommissie examens interieurarchitectuur)

naam: ECIA (European Council of Interior Architects)
website: www.ecia.net
bni-lid: Joke van Hengstum (chairman),  Gerrit Schilder (secretary  general),  Kees Spanjers (member advisory board), Roeland van der Hidde( member advisory board)

naam:Federatie Dutch Creative Industries
adres: Postbus 20698, 1001 NR Amsterdam
telefoon: 020.624 47 48
email: secretariaat@dutchcreativeindustries.com
website: www.dutchcreativeindustries.com
bni-lid: Christine van Gemert (bestuurslid)

naam: Modint
adres: Utrechtseweg 95, 3702 AA  ZEIST
telefoon: 030.232 09 00
email: info@modint.nl
website: www.modint.nl

naam: Het Nieuwe Instituut
adres: Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam
telefoon: 010.440 13 58
website: www.nai.nl

naam: NVTL (Nederlandse Vereniging Tuin- en Landschapsarchitectuur)
adres: Oudebrugsteeg 11-2, 1012 JN Amsterdam
telefoon: 020. 427 55 90
email: info@nvtl.nl
website: www.nvtl.nl

naam: NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde)
adres: Galvanistraat 1, 6716 AE  EDE
telefoon: 0318.69  53  94
email: info@nsvv.nl
website: www.nsvv.nl    
bni-lid: Lia Veldhoen-Plugge (lid commissie Licht en Architectuur)

naam: NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie)
adres: Parkstraat 28, 2514 JK Den Haag
telefoon: 070.312 23 00
email: info@nvao.net
website: www.nvao.net
bni-lid: Roeland van der Hidde en Gerrit Schilder (panelleden masteropleidingen interieurarchitectuur)

naam: Stichting Arbitrage-Instituut Bouwkunst
adres: Stationsplein 29, 3511 ED Utrecht
telefoon: 030.23 43 222
bni-lid: Marijn van Berkel (arbiter)

naam: Stichting BEJAS (Beroepservaring Jonge Architecten en Stedenbouwkundigen)
bni-lid: Gerrit Schilder (bestuurslid)

naam: Stichting het Nederlandse Interieur
adres: Postbus 15599, 1001 NB Amsterdam
email: info@shni.nl
website: www.shni.nl
bni-lid: Kees Spanjers (bestuurslid)

naam: Stichting Welbevinden en Interieur Zorginstellingen
adres: Anna Paulownastraat 10, 2518 BD Den Haag
telefoon: 070.360 18 54
email: info@swiz.nl
website: www.swiz.nl
bni-lid: Ank van der Meer (bestuurslid)

naam: World Interiors Event 2013
adres: Oudezijds Voorburgwal 306 
1012 GL Amsterdam
Telefoon 020. 627 9133
website: www.inamsterdam.org