De BNI behartigt de culturele en maatschappelijke belangen van interieurarchitecten en bevordert de ontwikkeling en beoefening van de interieurarchitectuur. Dit doet de vereniging door samen te werken met onderwijsinstellingen, zusterverenigingen, overkoepelende organisaties als ECIA en diverse culturele instellingen; door vier keer per jaar het informatieve magazine Intern te publiceren; door een goede beroepsopleiding te bevorderen; door vakdagen, lezingen, netwerkbijeenkomsten en evenementen te organiseren; door jaarlijks de felbegeerde BNI-prijs toe te kennen; en meer. 

 

Terugblik 2010

Alle activiteiten van de BNI en de ontwikkelingen binnen de BNI in 2010, staan puntsgewijs beschreven in de Terugblik 2010.

 

World Interiors 2013

De BNI geeft voorlichting over interieurarchitectuur en promoot het vak door lezingen en presentaties te geven, maar ook door met de BNI-stand op beurzen aanwezig te zijn als de Woonbeurs in Amsterdam en de beurs Eigen Huis (ver)Bouwen in Utrecht. Ook is de BNI initiator van het inAmsterdam World Interiors Event 2013 dat met tentoonstellingen, debatten, workshops, lezingen en interieurroutes het interieur een jaar lang in de spotlights zet. Zie www.inamsterdam.org.

 

DutchDFA

Om Nederlandse interieurarchitectuur in het buitenland op de kaart te zetten en de marktkansen voor Nederlandse interieurarchitecten in het buitenland te vergroten is de BNI partner in Dutch DesignFashionArchitecture (Dutch DFA). In dit vierjarig programma dat tot 2012 loopt, werken beroepsorganisaties, sectorinstituten, grote steden en ministeries samen met als doel de positie van design, mode en architectuur van Nederlandse bodem duurzaam te versterken in het buitenland. Met name in de focuslanden China, India en Duitsland. Zie www.dutchdfa.nl.