Soorten lidmaatschap


gewoon lidmaatschap

De categorie gewoon lidmaatschap bestaat uit drie soorten voor interieurarchitecten en architecten die ingeschreven staan in het architectenregister. Te weten:
1. Gewoon lid zelfstandig gevestigd
Interieurarchitecten en architecten met een eigen bureau zijn zelfstandig lid.
Bureaus krijgen bij meer leden een staffelkorting volgens de contributieregeling.
2. Gewoon lid in loondienst
Interieurarchitecten en architecten die in dienstverband werkzaam zijn, zijn gewoon lid in loondienst.
Bureaus krijgen bij meer leden een staffelkorting volgens de contributieregeling.
3. Gewoon lid niet-praktiserend
Interieurarchitecten en architecten die langer dan tien jaar onafgebroken lid zijn geweest van de bni, het beroep niet langer actief uitoefenen, maar wel op de hoogte willen blijven, komen in aanmerking voor dit lidmaatschap. Ook leden die wegens omstandigheden aantoonbaar een jaar een arbeidsonderbreking moeten nemen, maar wel op de hoogte gehouden willen worden kunnen tijdelijk gewoon lid niet-praktiserend zijn. Deze interieurarchitecten en architecten betalen een gereduceerde contributie.

 
interieurvormgever

De categorie interieurvormgevers is bedoeld voor de professional  met een afgeronde HBO opleiding interieurarchitectuur (Bachelor of Master) gevolgd bij een van de erkende academies, maar die niet staat geregistreerd in het architectenregister. Uitzonderingen worden voorgelegd aan de toelatingscommissie.


kandidaatlidmaatschap: start up

Deze categorie is bedoeld voor interieurarchitecten, architecten en interieurvormgevers die net hun eerste schreden op de markt zetten en met de start van hun bedrijf ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen met hun vragen terecht bij het bureau en ervaren leden.
Start up leden betalen een gereduceerde contributie volgens de contributieregeling tot vier jaar na afstuderen.


bijzonder lidmaatschap: partner

Het bijzonder lidmaatschap is bedoeld voor de partners van de bni. Het zijn bedrijven of instellingen die door hun werkzaamheden of belangstelling nauw betrokken zijn bij de interieurarchitectuur, de doelstellingen van de vereniging mede kunnen bevorderen, en de gedragsregels van de bni onderschrijven. Bijzondere leden zijn contributieplichtig.
Het bijzonder lidmaatschap komt tot stand op uitnodiging door het BNI-bestuur, op aanbeveling van tenminste drie gewone leden of op aanvraag door de onderneming voor het bijzonder lidmaatschap.
Partners kunnen de aanduiding ‘partner van de bni’ gebruiken. Kijk hier voor meer informatie over de partners van de bni.

Studentlidmaatschap

Deze categorie bestaat uit studenten aan een erkende academie en interieurarchitecten en architecten die de beroepservaringsperiode (BEP) doorlopen. 

BEP-leden zijn bezig met de beroepservaringperiode. Ze kunnen een beroep doen op een bni-mentor die begeleiding en ondersteuning biedt tijdens de beroepservaringsperiode.


vriend

Iedereen die geïnteresseerd is in interieurarchitectuur en buiten bovenstaande categorieën valt, kan vriend worden van de bni. Ze ontvangen mailings, uitnodigingen voor evenementen en nieuwsbrieven, maar geen NOOK en Specials.


lidmaatschap van verdienste

Een lid van verdienste wordt door het bestuur benoemd op grond van buitengewone inzet voor het werk van de vereniging.

erelidmaatschap

Een erelid wordt door het bestuur benoemd op grond van buitengewone verdienste op het gebied van de interieurarchitectuur.