Even voorstellen : Jan Geysen, jurylid bni-prijs 2015

21-08-2015

Wie ben je?
Jan Geysen, interieurarchitect en zaakvoerder van PUUR interieurarchitecten. Het bureau PUUR bestaat iets meer dan 10 jaar en realiseert projecten in België en Nederland. Jan Geysen geeft op regelmatige basis lezingen over het werk van PUUR, en zit jaarlijks in jury’s van de verschillende masteropleidingen in Vlaanderen. Jan Geysen is ook bestuurslid van het ECIA (de Europese raad voor interieurarchitecten), waar het BNI lid van is.

Waarom is de BNI prijs belangrijk?
"De BNI prijs is een mooie aanmoediging voor studenten. Bij toekomstige opdrachtgevers en werkgevers valt dit op en kan je jezelf hierdoor onderscheiden. Zelfs voor de genomineerden is dit een mooie vermelding."

Waar ga je op letten tijdens de jurering van de genomineerde werken, wat is je rol?
"Ik wil in het verhaal dat de student brengt kunnen geloven, als het ware mee in kunnen stappen, het mag zelfs onrealiseerbaar zijn, als het maar goed onderbouwd is en hij of zij mij meeneemt in zijn of haar concept.
Als praktiserend interieurarchitect ben ik uiteraard wel gevoelig voor schaal en verhoudingen, dat moet gewoon juist zijn en ik weet van mezelf dat ik daar heel kritisch in ben."

Welke tip wil je de genomineerden meegeven?
"Breng je concept op een natuurlijke manier, probeer de zenuwen opzij te zetten, want daar verlies je kwaliteit mee.
Alleen jullie, de genomineerden kennen jullie project door en door, hou je daar aan vast.
Neem de kritiek van de jury ter harte, als ik de samenstelling van de jury van dit jaar bekijk, is het als student een ongelooflijke opportuniteit om zelfs tijdens de jury iets bij te kunnen leren, waarvan je project enkel nog beter kan worden."

Hoe zie je de toekomst van het vak?
"Heel positief, er is nog nooit zoveel werk geweest voor interieurarchitecten als nu. De maatschappij begint in verschillende sectoren interieurarchitecten in te schakelen omwille van de meerwaarde die ze brengen: retail, onderwijs, zorg, wonen en werken. Het beroep interieurarchitect staat er, we moeten wel nog meer in onszelf geloven, en de meerwaarde van ons beroep beter communiceren. Daar zijn we nog veel te bescheiden in, waardoor we nog niet altijd naar waarde worden geschat. Maar goed, daar kunnen we zelf iets aan doen, dus ook dat valt op te lossen."