Alles over het lidmaatschap is hieronder te vinden:
Statuten bni
Voorwaarden lidmaatschap
Huishoudelijk reglement bni
Tarieven lidmaatschap
Gedragsregels bni
Voordelen lidmaatschap

Mogelijk wordt door de commissie van toelating nog nadere  inlichtingen aan u gevraagd.