magazine

Zelfstandig ondernemen. Hoe doe je dat?

tekst: Wanda de Wit

Eerst oriënteren
De Kamer van Koophandel (KvK) is dé aangewezen instantie om je als zelfstandige verder te laten helpen en te informeren. Een belangrijke taak van de KvK is het uitvoeren van een aantal economische wetten, zo moet vrijwel elke onderneming ingeschreven staan in het handelsregister. Daarnaast kunnen zelfstandige ondernemers goed terecht bij de KvK als onafhankelijke vraagbaak waarbij ook starters op ‘ondernemersvlak’ worden ondersteund. In praktische zin adviseert, informeert en helpt de KvK starters en zelfstandige ondernemers verder en worden er regelmatig workshops, lezingen en cursussen aangeboden. De KvK heeft trouwens sinds kort een speciale tak die zich richt op de creatieve industrie. Zie www.kvk.nl.

Hoe zakelijk ben jij? 
Natuurlijk, er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Toch is het handig om als zelfstandig ondernemer beslagen ten ijs te komen zodat je niet ineens voor verrassingen komt te staan. Een organisatie als Kunstenaars&CO ondersteunt en stimuleert kunstenaars (waaronder interieurarchitecten) bij hun professionalisering en ontwikkeling naar economische zelfstandigheid. Daarbij heeft Kunstenaars&CO het uitgangspunt dat de kunstenaar zijn creatieve eigenheid behoudt. Tip: laat je een spiegel voorhouden en doe de zakentest op www.kunstenaarsenco.nl/kennisbank/zakentest. En kijk ook eens op de sites van beroepskunstenaar (www.beroepskunstenaar.nl) en van het Artez art business centre (www.artez.nl/artbusinesscentre).

Fiscale rechten en plichten 
Als zelfstandige moet je je aanmelden bij de Belastingdienst. Daarmee word je gezien als ondernemer en krijg je te maken met allerlei regelingen voor de belastingen en sociale verzekeringen. Keuzes die je als ondernemer maakt, kunnen fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld de keuze voor een bepaalde rechtsvorm. Een zelfstandig ondernemer is een natuurlijk persoon die niet in loondienst is. Hij heeft minimaal drie opdrachtgevers per jaar en besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan zijn onderneming. Daarbij heeft een zelfstandig ondernemer recht op fiscale voordelen als investeringsaftrek en zelfstandigenaftrek en is hij meestal verplicht BTW af te dragen. Blijf op de hoogte van je fiscale rechten en plichten. Kijk op www.belastingdienst.nl en neem eens contact op met een belastingadviseur in je regio. 

Boekhouder of accountant? 
Ook als zelfstandig interieurarchitect krijg je te maken met zaken als jaarrekeningen, balansen en aftrekposten. Een boekhouder of accountant kan je hierbij helpen. Total in Support weet als geen ander waar een creatief ondernemer mee te maken krijgt. Als zakelijk adviesbureau voor de culturele en creatieve sector in Nederland vindt Total in Support de juiste oplossingen en geeft zij advies over onder andere financiën, juridische vraagstukken en belastingzaken. Handig: Total in Support biedt betaalbare pakketten aan, voor elke culturele ondernemer wat wils. Zie www.totalinsupport.nl.

Subsidiepotjes
Een mooi project voor ogen, maar geen financiële ruimte om het voor elkaar te krijgen, dan kom je al snel bij subsidieposten terecht. Een subsidiënt zal zich afvragen op welke manier jij als interieurarchitect in hun doelstellingen past en hanteert eigen criteria, indientermijnen en –eisen. De kwaliteit speelt natuurlijk ook een rol bij de kans op toekenning van de subsidie. Een voorbeeld van een bekende subsidiënt is het Fonds Beeldende Kunst Vormgeving en Bouwkunst. Als landelijke instelling maakt dit fonds het mogelijk werk van kunstenaars, vormgevers en (interieur)architecten op verschillende manieren te ontwikkelen. Houd de site van de fondsen goed in de gaten voor prijsvragen, tijdelijke regelingen en data voor het indienen van subsidies. Kijk op www.fondsbkvb.nlwww.prinsbernhardcultuurfonds.nlwww.vsbfonds.nl en www.architectuurfonds.nl

Theorie & praktijk
Klaar met je studie en dan geld verdienen in je vak. Klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Omdat kunstvakopleidingen veelal zijn gericht op de inhoud van het vak, kan er spanning ontstaan tussen de opleiding en de realiteit. Laat je hierdoor niet uit het veld slaan en sta open voor hulp van buitenaf. Innovatienetwerk Syntens helpt bedrijven om innovatiekansen binnen de creatieve sector te definiëren, ambities te lokaliseren en het verder laten groeien van een bedrijf. Syntens beschikt over de kennis en ervaring om ideeën te toetsen, mogelijkheden te verkennen en randvoorwaarden en risico’s in beeld te brengen. Zie www.syntens.nl. Ook interessant www.ccaa.nl: het programmabureau CCAA promoot en ondersteunt ondernemerschap in de creatieve industrie. En www.arnhemcomingsoon.nl: een ontmoetingsplaats voor publiek, ontwerpers, ondernemers, producenten, en distributeurs. Aanstormende talenten krijgen een plaats tussen topontwerpers. 

Werken in het buitenland
Wil je je grenzen verleggen en in het buitenland gaan werken? Je verdiepen in andere culturen, internationale contacten leggen en nieuwe markten ontdekken? Kijk eens op de site van NL EVD Internationaal. De EVD is de overheidsorganisatie die ondernemers ondersteunt bij het waarmaken van internationale ambities (www.evd.nl). Het Fonds Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst helpt kunstenaars met internationale plannen en biedt bijvoorbeeld ‘artists in residences’: atelierruimtes in het buitenland (www.fondsbkvb.nl). Ook DutchDFA richt zich op het stimuleren van internationalisering binnen de creatieve sector (www.dutchdfa.nl). De Kamer van Koophandel heeft een stimuleringsprogramma in het leven geroepen op het gebied van internationaal zakendoen: creative industries unlimited (www.kvk.nl). En kijk ook eens op de site van de Stichting Internationale Culturele Activiteiten (www.sica.nl).

Heb je specifieke vragen of wil je meer weten? Neem contact op met het secretariaat van de BNI (secretariaat@bni.nl, 020-4233233). De BNI helpt je graag verder!