magazine

Van treincoupé tot bunker

tekst:
beeld:

Angela van Gils (Artez, Zwolle)
Van sieraad tot stedenbouwkundig plan
"Mijn afstuderen bestond uit drie opdrachten: een scriptie, een praktijkopdracht en een individuele opdracht. In mijn scriptie onderzocht ik details en sieraden. Mijn onderzoeksvraag was: Hoe kunnen details dienen als sieraden van de architectuur. In mijn individuele opdracht heb ik deze vraag verder uitgediept. Ik ben sieraden gaan maken van materialen die je in de architectuur ook terug ziet. Ik keek naar materiaal, vorm, gevoel en het belangrijkste: de samenwerking met het menselijke lichaam. De praktijkopdracht was een wat ingewikkelder geheel. In een bestaand pand te Zwolle, moest een agrarisch centrum komen. Deze bestond uit een winkel, bar, restaurant en park of tuin. In dit agrarisch centrum kwamen acht moeilijk opvoedbare jongeren te wonen. Deze jongeren werden in een woon/werk traject geplaatst, waardoor ze later gemakkelijker terug de maatschappij in konden. Als extra thema moesten we ‘de vervaging tussen de stad en het platteland’ meenemen. 
In mijn ontwerp heb ik alle bestaande parken met elkaar verbonden door er stroken en parken tussen te maken. Het agrarisch centrum maakt hier deel van uit. In het centrum creëerde ik een natuurlijk verloop tussen de verschillende functies door ronde wanden en elementen in de ruimte te zetten. Een mens loopt namelijk nooit in een hoek van negentig graden. Deze ronde vormentaal zie je in al mijn ontwerpen terug. Het laatste half jaar van mijn studie heb ik alles gegeven en ik denk dat ik trots mag zijn op het eindresultaat.Ik ben blij dat ik door de BNI genomineerd ben en mijn pan landelijk mag presenteren. Een hele eer." 

Eva Rius van Teeseling (WdKA Rotterdam)
Fysieke ontmoetingen
"Ik heb een flagship store ontworpen voor de nrc.next. Dit idee ontstond toen ik me verdiepte in de geschiedenis en sociale invloed van het monumentale pand dat in 1874 gebouwd werd voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant aan de Witte de Withstraat in Rotterdam. De link naar de hedendaagse krantencultuur was gauw gelegd. Het krantenaanbod is groot. Politieke en culturele achtergrond zijn medebepalend voor wat iemand leest en ziet. Niet iedereen neemt aan wat hem of haar wordt voorgeschoteld. Niet iedereen is geïnteresseerd in debatteren. En niet iedereen neemt de tijd om een krant te lezen. Daarom is diversiteit van groot belang voor het slagen van een krant. 
Om deze diversiteit te kunnen bieden heb ik een flagship store ontworpen: een fysieke ontmoetingsplek voor nrc.next. Het dient als discussieplatform, waar het publieke debat wordt aangewakkerd. Maar ook als landschap voor de verschillende kranten die Nederland rijk is. Aan de basis van mijn ontwerpen ligt altijd het ontmoeten: ik ontwerp plekken waar mensen elkaar fysiek tegenkomen. Dit sociale aspect komt voort uit mijn wens om mensen met verschillende culturele achtergronden samen te brengen." 

Joep Esseling (ABK Maastricht)
Boeken in een bunker
"Midden in Berlijn bevindt zich, als overblijfsel van de Tweede Wereldoorlog, een bunker. Deze bunker is als een ui opgebouwd uit drie lagen, bestaande uit een kern, een tussenruimte en een schil. De twee meter massieve schil was de belangrijkste laag omdat deze de inzittenden beschermde tegen luchtaanvallen. 
In mijn ontwerp krijgt de bunker een nieuwe bestemming. Binnen de schil ontstaat een leven vol kunstboeken: de Kunstboekerij. De dikke schil beschermt tegen de drukte van de stad. In de kern ontstaat een geheel stille ruimte, een leeszaal, volledig afgesloten van de binnenstad. Het nieuwe leven in de bunker is vormgegeven door middel van fragiele lijnen in de vorm van een kom. In het laagste punt van die kom wordt enerzijds de oorspronkelijke functie van de bunker benadrukt: het centrale punt van bescherming in de stad. Anderzijds het centrum van culturele informatie in de stad: de bibliotheek. Bunkers worden in Berlijn door naoorlogse generaties ervaren als een lastige confrontatie. Tegelijkertijd worden ze openbaar gemaakt en geïnstalleerd als toeristische attracties. Hierdoor gaat naar mijn mening een groot deel van de bunkerervaring verloren. De gebouwen dienen alleen nog als decor uit het verleden." 

Roos Zondervan (AKV | St. Joost Breda)
Herbestemming bankgebouw
"Tijdens mijn zoektocht naar een geschikt pand voor mijn afstudeerproject trok het nieuwbouwproject van architectenbureau O.M.A mijn aandacht. O.M.A werkt al lange tijd aan het ontwerp van een kubus waarin zich winkels, woningen, kantoren en een cultureel centrum zullen vestigen. Het Abn Amro bankgebouw, dat ontworpen is door de architect H.F. Merthens voor de Rotterdamse bankvereniging, zal geïntegreerd worden in dit nieuwbouwproject. De herbestemming van dit monumentale bankgebouw aan de Coolsingel, werd mijn afstudeerproject. 
Het bankgebouw is omringd door de grote winkelstraten van Rotterdam. Door een passage te creëren in het gebouw worden winkelstraten zoals de beurstraverse en de binnenweg met elkaar verbonden. Met 11400 vierkante meter oppervlakte biedt het bankgebouw onderdak aan een groot aantal winkels. De keuze voor winkels komt voort uit een wens van Rotterdam: een duur en luxueus winkelgebied. Door de status die het uitstraalt, leent het bankgebouw zich hier perfect voor. 
In het gebouw heb ik veel aandacht besteed aan de kolomconstructie en het daglicht dat binnenvalt door hoge raampartijen en lichtstraten, die nog altijd aanwezig zijn maar schuil gaan achter systeemwanden en plafonds. Waar het gebouw nu wegvalt, zal het in de toekomst het middelpunt vormen." 

Kim Wildhagen (Hanzehogeschool Groningen)
Seinhuis voor backpackers
"Elke dag kwam ik langs het station in Groningen. Het oude seinhuis, dat door automatisering in de jaren '80 al jaren leeg staat, maakte mij nieuwsgierig. Dus toen ik voor mijn eindexamen zelf een opdracht mocht samenstellen, greep ik de kans om mijn interesse voor herbestemming van industrieel erfgoed aan dit oude seinhuis te koppelen. Een nieuwe functie voor het seinhuis, betekent dat het pand behouden blijft.
Doordat Groningen een culturele poort is voor het internationale treinverkeer, wordt de stad veelal bezocht door backpackers. De ligging van het seinhuis op het station, punt van aankomst en vertrek, maakt het pand uitermate geschikt als slaap- en verblijfsruimte voor backpackers. Omdat het seinhuis industrieel erfgoed is, moet het pand in oorspronkelijke staat behouden blijven. Het nieuwe interieur dient met respect voor het originele gebouw geplaatst te worden.In de levensstijl van de backpacker is comfort geen prioriteit; backpackers nemen genoegen met minimale slaap- en verblijfsruimtes tijdens de reis. In mijn ontwerp benadruk ik de ontmoeting tussen de bestaande ruimte en het nieuwe interieur. Dit doe ik door de structuur en vorm van het seinhuis zichtbaar te laten, en het interieur als object een meter van de bestaande muur te plaatsen. De verschillende interieurobjecten zijn vormgegeven door de functies in minimale lijnen weer te geven, waarbij hoogte en diepte afhankelijk zijn van het doel waarvoor ze gebruikt worden. Alle objecten bestaan uit gerecycled kunststof omdat dit uitermate geschikt is voor intensief gebruik en het idee van herbestemming benadrukt."

Angela van Gils (Artez, Zwolle)

Eva Rius van Teeseling (WdKA Rotterdam)

Joep Esseling (ABK Maastricht)

Roos Zondervan (AKV | St. Joost Breda)

Kim Wildhagen (Hanzehogeschool Groningen)