magazine

Kleur bekennen

tekst: Christine van Gemert, voorzitter BNI
beeld: Gerard Burgers

Een van de prettige bezigheden van het BNI-voorzitterschap is dat ik regelmatig gevraagd wordt voor een interview of het schrijven van een artikel over ons prachtige vak. Zo werd ik laatst bevraagd over mijn visie omtrent kleur. Daar raak ik niet snel over uitgepraat. Kleur kan niet gezien worden als zelfstandig element. We passen kleur toe in context. Als wij een bepaalde beleving of ruimtegebruik willen bewerkstelligen zijn, naast het dimensioneren van de ruimte, kleur en licht belangrijke middelen daartoe.

Kleur valt het eerste op als het niet logisch of trendgevoelig is toegepast. Een vraag was bijvoorbeeld 'Welke kleur werkt op je zenuwen?' Perceptie van kleur in negatieve zin dus. Aangaande de kleur bordeauxrood uit de 80’ er jaren antwoordde ik: “Mijn wellicht beperkte associatie is dat deze kleur ooit te veel, te lang, te hardnekkig en te truttig is toegepast. Het is echt zo'n kleur die nooit wat toe te voegen heeft. Een kleur die nooit méér is geweest dan een trendkleur.”

Genuanceerder kan ik antwoorden op de vraag 'Welk wit is je meest favoriete wit?'. Dat hangt gewoon van het doel en gebruik af. Min of meer wit licht op min of meer wit materiaal met een ongeveer gelijke textuur kent al oneindig veel nuances in waarneming. Eerst het doel en gebruik bepalen en dan pas de voorkeur benoemen. Pas dan kun je de gewenste perceptie genereren.

En zo is het ook met je conformeren aan een beroepsvereniging. Eerst je doelstelling bepalen en daarna concluderen of het resultaat ook daadwerkelijk bijdraagt aan je beroepsuitoefening. Zonder voor alle BNI leden te willen spreken is mijn persoonlijke motivatie dat ik gebruik maak, soms indirect, van de collectieve inspanning om ons beroep en de bijbehorende meerwaarde te communiceren. Ik pas de standaardvoorwaarden bij contractvorming toe mede gegenereerd door de BNI, ik kan over de landelijke grenzen kijken en ondernemen dankzij de BNI, ik vind een platform op overheidsniveau bij opdrachtverwerving middels de BNI. En ik kan vooral mijn passie en de importantie van ons vak uitdragen door de BNI.

Collectiviteit kost iets. Dat is niet altijd een op een te vertalen, maar levert wel degelijk iets op voor je beroepspraktijk en -waardering. Kleur bekennen kan heel bepalend zijn. En nuanceer in je waarneming zoals je ook bij je ontwerp doet: wat verwacht je van de BNI en wat hoort gewoon bij je eigen ondernemerschap?  De BNI is in ieder geval niet bordeauxrood!