blog

Wie wil er een goed advies?

tekst: Marjolein van Dijl
beeld: Marjolein van Dijl

Wat een flauwe vraag! Iedereen wil toch een goed advies?
Nou.... daar kun je je over verbazen! Er blijkt nogal wat verwarring te bestaan over wàt nou een goed advies is.

Ik zal uitleggen wat ik bedoel. Iedereen kent de uitdrukking 'de klant is koning'. Maar je kunt die zin op twee manieren uitleggen:
1. De klant moet op zijn wenken bediend worden.
2. De belangen van de klant mogen nooit uit het oog worden verloren.

De eerste uitleg is de meest bekende, maar daarin schuilt gek genoeg juist een gevaar voor een goed advies. Een voorbeeld:
Een klant vraagt mij een ontwerp te maken voor een nieuw gezondheidscentrum. Mijn specialisme. Ik begin met een onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden van het pand op basis van het programma van eisen. Ik houd rekening met alle aspecten voor de zorg. Goede logistiek, korte looplijnen waar nodig, privacy voor patiënten, gescheiden verkeersruimtes voor patiënten en medewerkers, oriëntatie in het gebouw, en nog heel veel andere zaken. Al schetsend en zoekend, steeds verbeterend, ontstaat er een goed en zeer functioneel basisontwerp. Dit ontwerp ga ik trots aan mijn klant presenteren.

En nu komt het. De klant bekijkt de tekening, schudt zijn hoofd en zegt heel stellig: maar zo wil ik het helemaal niet. Ik wil dit hier en dat daar, want zo heb ik altijd gewerkt!

Op dat moment kan ik 2 dingen doen.
Zeggen: de klant is koning, hij moet op zijn wenken worden bediend, dus ik teken het zoals hij het graag wil;
óf zeggen: de klant is koning, je mag nooit de belangen van je klant uit het oog verliezen, dus ik blijf hem de sterke punten van mijn basisontwerp uitleggen en de voordelen ervan toelichten. Daarmee bedien ik mijn klant dus niet ‘op zijn wenken’, maar geef hem juist wèl een goed advies.

Want het belang van mijn klant is niet, om voor veel geld iets te krijgen wat hij nu ook heeft, maar om iets te krijgen dat vooral beter is dan wat hij nu heeft. Functioneler. Toekomstgerichter. Tijdwinst opleverend. Tevredener patiënten. Minder stress. Meer rust. Productiviteit verhogend. En, last but not least, door al deze verbeteringen: een hogere omzet en meer tijd voor de patiënt!

Mijn raad aan die klant is dan ook: als je een goed advies wilt, láát je dan ook adviseren. Zeker als het gaat om de basisprincipes van interieurarchitectuur, zoals een functionele indeling van de ruimte. Speciaal ontworpen voor jóuw organisatie. Bedenk dat dit nu juist de reden is waarom je een specialist hebt ingeschakeld.
Over het type stoel kun je altijd nog overschakelen naar de andere betekenis van ‘de klant is koning’.
Of… wil je daarover ook gewoon een goed advies?